Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія Історія

Журнал підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 1998

Галузь та проблематика:Наукові дослідженя з історичних наук (історія України, всесвітня історія, археологія, етнологія, історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, історія науки й техніки, антропологія).

ISSN 2312-2595 (print)
ISSN 2664-3715 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації : КВ № 24056-13896Р від 22.07.2019 року Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.
Наказом МОН України збірник включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з історичних наук (Наказ МОН України від 16.05.2016 р. № 515)

Збірник індексується в міжнародній базі даних: IndexCopernicus

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Головний редактор: Ільницький Василь Іванович – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Заступник головного редактора: Попп Руслана Петрівна– кандидат історичних наук, доцент.
Відповідальний секретар: Гриценко Галина Зеновіївна – кандидат історичних наук, доцент
Відповідальний редактор: Галів Микола Дмитрович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Члени редколегії:Андрєєв В. М. – д.і.н., проф. (Україна); Бальбуза Катерина – д.габ. з іст., проф. (Польща); Галик В. М. – к.і.н., доц. (Україна); Зашкільняк Л. О. – д.і.н., проф. (Україна); Кондратюк К. К. – д.і.н., проф. (Україна); Корсак Р. В. – д.і.н., проф. (Україна); Луць Іренеуш – д.габ. з іст., проф. (Польща); Магсумов Тимур – к.і.н., доц. (Російська Федерація); Масненко В. В. – д.і.н., проф. (Україна); Машталір В. В. – к.і.н. (Україна); Петречко О. М. – д.і.н., проф. (Україна); Попп Р. П. – к.і.н., доц. (Україна); Прохненко І. А. – к.і.н., доц. (Україна); Ситник О. М. – д.і.н., доц. (Україна); Слапек Даріуш – д.габ. з іст., проф. (Польща); Ставнюк В. В. – д.і.н., проф. (Україна); Тельвак В. В. – д.і.н., проф. (Україна); Тимошенко Л. В. – к.і.н., проф. (Україна); Футала В. П. – д.і.н., проф. (Україна).
Адреса редакції: 82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 46, кафедра історії України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Тел. +38(097) 992-06-81
E-mail: grycenko84@gmail.com