Головна

«Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія Історія» – це рецезоване наукове видання, в якому висвітлюються результати наукових досліджень у галузі історії.

Засновник: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Рік заснування: 1998.

Від 2004 р. виходить за серійним принципом.

ISSN 2312-2595 (print)

ISSN 2664-3715 (online)

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1190 від 11.04.2024 року.

Включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409 зі спеціальності «032 – Історія та археологія».

Збірник індексується у міжнародних базах даних: Google Scholar, Index Copernicus (ICV 2021: 85.41).

Мова видання: українська, англійська.

Періодичність: 2 рази на рік.

Головний редактор: Стецик Юрій Орестович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

У піврічнику Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка висвітлюються актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки, археології, етнології, історії науки й техніки. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.