№ 42 (2018)

DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.42

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF PDF PDF

Зміст

Статті

ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ПОГЛЯДИ СТЕФАНА КОВАЛІВА У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ГУМАНІТАРІЇВ ЧАСУ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ PDF
Світлана Біла, Володимир Драган
ЗВ՚ЯЗКИ ІВАНА ФРАНКА ІЗ ПОЛЬСЬКОМОВНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ ДРОГОБИЧА В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.: НА МАТЕРІАЛАХ ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО PDF
Володимир Галик
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНЦІВ І БІЛОРУСІВ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД PDF
Галина Гриценко
НАСЛІДКИ РОЗВИТКУ НАФТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ БОРИСЛАВА У КАНВІ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ СТЕФАНА КОВАЛІВА PDF
Володимир Драган
МІСЬКІ УРЯДНИКИ САМБОРА ДОБИ ГАЛИЦЬКОЇ АВТОНОМІЇ (друга половина XIX – початок XX ст.) PDF
Микола Іваник
ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЛІЇ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» В ДРОГОБИЧІ (1921–1939) PDF
Ярослав Комарницький
ЗА КУЛІСАМИ ТЕАТРАЛЬНОЇ СЦЕНИ ДРОГОБИЧА: ЕПІЗОДИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ, ПОЛЬСЬКИХ ТА ЄВРЕЙСЬКИХ ГАСТРОЛЕЙ У ДОБУ ІВАНА ФРАНКА (1866–1914 рр.) PDF
Богдан Лазорак
СТАНОВЛЕННЯ ПОЛЬСЬКИХ КРИПТОІСТОРИЧНИХ ВИДАНЬ У ЛЬВОВІ XIX ст. PDF
Лідія Лазурко
РОДОВИЙ СКЛАД ТА ГОСПОДАРСЬКО-СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ РУСЬКОЇ ШЛЯХТИ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЗЕМЛІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ ШЛЯХЕТСЬКОГО ОСІДКУ (НА ПРИКЛАДІ с. УЛИЧНЕ) PDF
Ігор Смуток, Леся Смуток
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ В ІСТОРІОГРАФІЧНІЙ СПАДЩИНІ МИРОНА КОРДУБИ PDF
Віталій Тельвак, Вікторія Тельвак
УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА У ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ: ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ У МІЖВОЄННОМУ ЛЬВОВІ PDF
Лідія Тиміш
УКРАЇНСЬКА РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ІДЕОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА PDF
Оксана Тимошенко
ОСВІТНЯ РЕФОРМА ІМПЕРАТОРА ФЛАВІЯ КЛАВДІЯ ЮЛІАНА 362 р. PDF
Марія Маркович
ПРОБЛЕМА ДОБРОВІЛЬНОСТІ У КОМПЛЕКТУВАННІ РИМСЬКОГО ВІЙСЬКА (V–II ст. до н. е.) PDF
Микола Олійник
ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА РИМСЬКОГО УРЯДУ У ДОБУ ПРИНЦИПАТУ PDF
Олег Петречко
ПЕРСЬКА КАМПАНІЯ АЛЕКСАНДРА СЕВЕРА PDF
Ярослав Тарасюк
ДІЯЛЬНІСТЬ МАРКА ЛІЦІНІЯ КРАССА У ПЕРІОД ДИКТАТУРИ СУЛЛИ PDF
Роман Тарнавський
АНТИЧНА СПАДЩИНА У КОМЕНТАРІ ГОЛЛАНДСЬКОГО КАРТОГРАФА АБРАГАМА ОРТЕЛІЯ ДО МАПИ ПОНТУ ЕВКСИНСЬКОГО 1590 року PDF
Марта Тимошенко
ПОЛІТИКА МАРКА АВРЕЛІЯ ЩОДО ХРИСТИЯН PDF
Василина Цюпак