DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.42.156529

РОДОВИЙ СКЛАД ТА ГОСПОДАРСЬКО-СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ РУСЬКОЇ ШЛЯХТИ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЗЕМЛІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ ШЛЯХЕТСЬКОГО ОСІДКУ (НА ПРИКЛАДІ с. УЛИЧНЕ)

Ігор Смуток, Леся Смуток

Анотація


Анотація. У статті розглядається модель організації життя і побуту руської шляхти Перемишльської землі ранньомодерного часу в окремо взятому шляхетському поселенні. Такі поселення почали появлятися у XIV–XV ст. Вони належали одній родині. У XVI–XVIII ст. через шлюби та майнові угоди родовий склад шляхетського гнізда поповнювався новими сім՚ями. За майновим рівнем вони перебували на одному щаблі. Їхня суспільна активність була незначною.


Ключові слова


шляхта; шляхетське гніздо; Уличне; шляхетський рід

Повний текст:

PDF

Посилання


TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 115, 1607 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 123, 1574 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 124, 1586 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 131, 2546 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 134, 1780 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 154, 976 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 239, 793 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 243, 368 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 247, 875 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 398, 1120 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 420, 3428 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 436, 2790 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 445, 2404 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 447, 1752 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 456, 2050 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 457, 2864 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 464, 2181 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 465, 1536 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 467, 2982 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 480, 1166 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 489, 1266 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 13, op. 1, spr. 596, 1716 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 14, op. 1, spr. 14, 1224 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 14, op. 1, spr. 109, 1470 s. [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi, f. 14, op. 1, spr. 112, 1600 s. [in Ukrainian].

Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej z Archiwum t.zw. Bernardyńskiego we Lwowie. (1888). (Vol. 13). Lwów: Główny skład w księgarni Seyfartha i Czaykowskiego. Z I. Zwięzkowej drukarni we Lwowie [in Polish].

Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej z Archiwum t.zw. Bernardyńskiego we Lwowie. (1901). (Vol. 17). Lwów: Główny skład w księgarni Seyfartha i Czaykowskiego. Z I. Zwięzkowej drukarni we Lwowie [in Polish].

Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej z Archiwum t.zw. Bernardyńskiego we Lwowie. (1903). (Vol. 18). Lwów: Główny skład w księgarni Seyfartha i Czaykowskiego. Z I. Zwięzkowej drukarni we Lwowie [in Polish].

Budzyński, Zd., & Przyboś, K. (1997). Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku. Rzeszów: Wydawnictwo WSP [Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. 1, cz. 1] [in Polish].

Jabłonowski, A. (1902). Źródła dziejowe. Tom 18, cz. 1: Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym; Tom 7, cz. 1: Ziemi ruskie. Ruś Czerwona. Warszawa [in Polish].

Pashyn, S. (2011). Drohobytska shliakhta (XV – pochatok XVI st.) [Drogobych nobility (15th ‒ early 16th century]. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk – Drogobych regional collections, 14–15, 435–445. Dhohobych: Kolo [in Ukrainian].

Chernetskyi, Ye. (2008). Pravoberezhnyi herbivnyk [Right-bank heraldist]. (Vol. 4). Bila Tserkva: Vydavets Oleksandr Pshonkivskyi [in Ukrainian].

Smutok, I., & Tymoshenko, L. (2006). Inventar Drohobytskoho starostva 1568 r. [Revision of estate of Drohobych 1568]. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnykDrogobych regional collections, 10, 519–570. Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

Baranowski, B. (1957). Organizacja wojska polskiego w latach trzydziestych i czterdziestych XVII wieku [The organization of the Polish army in the thirties and forties of the 17th century]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej [in Polish].

Ślusarek, Krz. (1994). Drobna szlachta w Galicji 1772 – 1848 [Small nobility in Galicia]. Kraków: Księgarnia Akademicka [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 115. – 1607 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 123. – 1574 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 124. – 1586 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 131. – 2546 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 134. – 1780 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 154. – 976 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 239. – 793 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 243. – 368 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 247. – 875 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 398. – 1120 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 420. – 3428 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 436. – 2790 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 445. – 2404 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 447. – 1752 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 456. – 2050 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 457. – 2864 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 464. – 2181 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 465. – 1536 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 467. – 2982 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 480. – 1166 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 489. – 1266 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 596. – 1716 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 14. – 1224 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 109. – 1470 с.

ЦДІАЛ України. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 112. – 1600 с.

Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej z Archiwum t.zw. Bernardyńskiego we Lwowie. – Lwów : Główny skład w księgarni Seyfartha i Czaykowskiego. Z I. Zwięzkowej drukarni we Lwowie, 1888. – T. XIII. – 729 s. (nr 1 – 7395).

Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej z Archiwum t.zw. Bernardyńskiego we Lwowie. – Lwów : Główny skład w księgarni Seyfartha i Czaykowskiego. Z I. Zwięzkowej drukarni we Lwowie, 1901. – T. XVII. – 660 s. (nr 1 – 4290).

Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej z Archiwum t.zw. Bernardyńskiego we Lwowie. – Lwów : Główny skład w księgarni Seyfartha i Czaykowskiego. Z I. Zwięzkowej drukarni we Lwowie, 1903. – T. XVIII. – 701 s. (nr 1 – 4434).

Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku / wydali Zd. Budzyński i Kazimierz Przyboś. – Rzeszów : Wydawnictwo WSP, 1997. – 274 s. [Polska południowo-wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. 1, cz. 1].

Źródła dziejowe. – Warszawa, 1902. – T. XVIII, сz. 1 : Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym ; T. VII, cz. 1 : Ziemi ruskie. Ruś Czerwona / opisana przez A. Jabłonowskiego. – 252+48+XVIII+72 s.

 

 

Пашин С. Дрогобицька шляхта (XV – початок XVI ст.) / С. Пашин // ДКЗ. – Дрогобич : Коло, 2011. – Вип. XIV–XV. – С. 435–445.

Чернецький Є. Правобережний гербівник / Є. Чернецький. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2008. – Т. 4. – 192 с.

Cмуток І., Тимошенко Л. Інвентар Дрогобицького староства 1568 р. / І. Cмуток, Л. Тимошенко // ДКЗ. – Дрогобич : Коло, 2006. – Вип. Х. – С. 519–570.

Baranowski B. Organizacja wojska polskiego w latach trzydziestych i czterdziestych XVII wieku / B. Baranowski. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1957. – 283 s.

Ślusarek Krz. Drobna szlachta w Galicji 1772 – 1848 / Krz. Ślusarek. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 1994. – 293 s.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)