DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.42.165067

ЗВ՚ЯЗКИ ІВАНА ФРАНКА ІЗ ПОЛЬСЬКОМОВНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ ДРОГОБИЧА В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.: НА МАТЕРІАЛАХ ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО

Володимир Галик

Анотація


Анотація. У статті на матеріалах епістолярної спадщини І. Франка простежуються його зв՚язки із польськомовним середовищем Дрогобича (остання чверть ХІХ – початок ХХ ст.) Визначено, що польськомовні кореспонденції з Дрогобича, які адресувалися вченому із місцевої поштової скриньки, дають змогу простежити особливості творчості І. Франка та слугують джерелом для всебічного вивчення його зв՚язків із багатоманітним соціальним складом міста, видами діяльності кореспондентів, невідомими до сьогодні біографічними фактами особистого життя тих чи тих адресантів, які свого часу спілкувалися з ученим і внесли певний штрих у формування його поглядів, переконань тощо.

У процесі проведеного дослідження з՚ясовано, що з-поміж дрогобичан-поляків, які активно переписувалися з І.  Франком, були такі кореспонденти: освітяни та громадсько-культурні діячі (освітянин Жеґота Дашко (Іґнацій Дашинський), власник книгарні Ф. Щепанський, польський драматичний актор А. Валек-Валевський); редактори часописів і журналісти (журналіст «Gazety Naddniestrzańskiej» А. Інлендер, редактор «Gazety Naddniestrzańskiej» Е.-Л. Солецький). Окрім цього, зазначено, що були ще й інші польськомовні листи до І. Франка, які відправлялися з поштової скриньки Дрогобича. Їхніми авторами були переважно дрогобицькі юристи єврейського походження, зокрема адвокати С. Ґайнсберґ, І. Тіґерман та І. Ляутербах, які, як видно із змісту епістолярії, допомагали вченому юридично розв՚язувати особисті та родинні проблеми. Також, з-поміж дрогобицьких адвокатів, зокрема українців, були такі, які перекладали твори І. Франка на польську мову. У цьому контексті згадується В. Кобрин, який займався перекладом Франкового «Мойсея». Окрім адвокатів, польською І. Франку писав власник книгарні в Дрогобичі В. Унґар, кореспондент «Dziennika Polskiego» А. Інлендер, котрий свого часу запропонував ученому зайняти його місце кореспондента «Kurjera Lwowskogo».


Ключові слова


Іван Франко; епістолярна спадщина; Дрогобич; кореспонденти; листи; польськомовне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


[Valavskyi, V.]. «Lystivka do I. Franka vid 29 hrudnia 1889 r. z m. Drohobycha». Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 3, od. zb. 1607, ark. 117–118 [in Ukrainian].

[Soletskyi, E.]. «Gazeta Naddniestrzańska». Lystivka do I. Franka vid 19 lystopada 1886 r. z m. Drohobycha». Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 3, od. zb. 1615, ark. 603–604 [in Ukrainian].

[Soletskyi, E.]. «Lystivka do I. Franka vid 5 sichnia 1887 r. z m. Drohobycha». Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 3, od. zbr. 1615, ark. 645–646 [in Ukrainian].

[Shchepanskyi, F.]. «Lyst do I. Franka vid 17 lypnia 1889 r. z m. Drohobycha». Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 3, od. zbr. 1605, ark. 273–274 [in Ukrainian].

Zhegota, D. (Dashynskyi, I.). «Lyst do I. Franka vid 26 bereznia 1884 r. z m. Drohobycha». Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 3, od. zbr. 1629, ark. 287–288 [in Ukrainian].

Zhegota, D. (Dashynskyi, I.). «Lyst do I. Franka vid 4 liutoho 1884 r. z Bychoho Horoda (Drohobycha)». Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 3, od. zbr. 1603, ark. 109–110 [in Ukrainian].

Shchepanskyi, F. «Lystivka do I. Franka vid 22 kvitnia 1884 r. z m. Drohobycha». Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 3, od. zbr. 1618, ark. 437–438 [in Ukrainian].

Halyk, V. (2011). Adresaty z Drohobycha do Ivana Franka [Addressing from Drohobych to Ivan Franko]. V. Halyk (Comp.), L. Tymoshenko (Ed.). Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

Halyk, V. (2014). Drohobytskyi chasopys «Gazeta Naddniestrzańska» (Do 130-richchia vid vykhodu u svit pershoho chysla hazety) [Drohobych magazine «Gazeta Naddniestrzańska» (To the 130th anniversary of the publication of the first issue of the newspaper)]. In Yu. Kyshakevych (Ed.), Kalendar klasnoho kerivnyka na 2014 – 2015 navchalnyi rik – Calendar of the class teacher for the 2014–2015 academic year (pp. 123–125). Drohobych: Vydavnychyi viddil [in Ukrainian].

Halyk, V. (2012). Drohobytski yurysty – korespondenty Ivana Franka [Drohobych lawyers – correspondents of Ivan Franko]. In V. Ilnytskyi, A. Dushnyi, I. Zymomria (Eds.), Zbirnyk naukovykh prats molodykh uchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka – Collection of scientific works of young scientists of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 1, 360–372. Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Halyk, V. (2014). Polskomovnyi «Moisei» Ivana Franka v perekladi drohobychanyna Volodymyra Kobryna [Polish-language «Moses» of Ivan Franko in the translation of Drohobychin Volodymyr Kobryn]. Pohranychchia Polshcha – Ukraina – Border Poland – Ukraine, 4, 61–77. Drohobych – Liublin: Kolo [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


[Валавський В.]. Листівка до І. Франка від 29 грудня 1889 р. з м. Дрогобича / [В. Валавський]. – І. Л. – Ф. 3. – Од. збр. 1607. – Арк. 117–118.

[Солецький Е.]. «Gazeta Naddniestrzańska». Листівка до І. Фран-ка від 19 листопада 1886 р. з м. Дрогобича / [Е. Солецький]. – І. Л. – Ф. 3. – Од. збр. 1615. – Арк. 603–604.

[Солецький Е.]. Листівка до І. Франка від 5 січня 1887 р. з м. Дрогобича / [Е. Солецький]. – І. Л. – Ф. 3. – Од. збр. 1615. – Арк. 645–646.

[Щепанський Ф.]. Лист до І. Франка від 17 липня 1889 р. з м. Дрогобича / [Ф. Щепанський]. – І. Л. – Ф. 3. – Од. збр. 1605. – Арк. 273–274.

Жеґота Д. (Дашинський І.). Лист до І. Франка від 26 березня 1884 р. з м. Дрогобича / Д. Жеґота (І. Дашинський). – І. Л. – Ф. 3. – Од. збр. 1629. – Арк. 287–288.

Жеґота Д. (Дашинський І.). Лист до І. Франка від 4 лютого 1884 р. з Бичого Города (Дрогобича) / Д. Жеґота (І. Дашинський). – І. Л. – Ф. 3. – Од. збр. 1603. – Арк. 109–110.

Щепанський Ф. Листівка до І. Франка від 22 квітня 1884 р. з м. Дрогобича / Ф. Щепанський. – І. Л. – Ф. 3. – Од. збр. 1618. – Арк. 437–438.

 

 

Галик В. Адресати з Дрогобича до Івана Франка / упоряд., передм. і комент. В. Галика ; наук. ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич : Коло, 2011. – 308 с.

Галик В. Дрогобицький часопис «Gazeta Naddniestrzańska» (До 130-річчя від виходу у світ першого числа газети) / В. Галик // Календар класного керівника на 2014 – 2015 навчальний рік : посіб. / упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич : Видавничий відділ, 2014. – С. 123–125.

Галик В. Дрогобицькі юристи – кореспонденти Івана Франка / В. Галик // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред.-упоряд. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – Вип. І. – С. 360–372.

Галик В. Польськомовний «Мойсей» Івана Франка в перекладі дрогобичанина Володимира Кобрина / В. Галик // Пограниччя Польща – Україна : науковий щорічник. 4 / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Люблінський університет імені Марії Кюрі-Склодовської. – Дрогобич – Люблін : Коло, 2012. – С. 61–77.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)