DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.42.154123

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА РИМСЬКОГО УРЯДУ У ДОБУ ПРИНЦИПАТУ

Олег Петречко

Анотація


Анотація. У статті розглянуто податкову політику римського уряду у період принципату. Зі встановленням системи принципату, поряд із державною скарбницею (aerarium) запроваджується власна скарбниця імператора (fiscus). Поступово прослідковується тенденція до збільшення надходжень фіску коштом ерарію. У 6 р. засновується військовий ерарій (aerarium militare), для поповнення якого було запроваджено п՚ятивідсотковий податок на спадщину. Доведено, що встановлення принципату не зменшило податків, окремі з них збільшуються і навіть запроваджуються нові. Проте система збору податків поліпшилась. З՚ясовано, що місцеві податки не були уніфіковані, відрізнялися залежно від території та платників податку. Встановлення та скасування прямих чи непрямих податків зосереджується у руках імператорської адміністрації. Зроблено висновок, що податкова політика римського уряду була спрямована на заохочення громадян до діяльності, вигідної країні.


Ключові слова


принципат; податок; податкова політика; aerarium; fiscus; aerarium militare

Повний текст:

PDF

Посилання


Petrechko, O. (2009). Suspilno-politychnyi rozvytok Rymskoi Imperii v I – na poch. III st. n.e.: vid «vidnovlenoi» Respubliky do senatskoi monarkhii [Socio-political development of the Roman Empire in the first – at the beginning of the third century A.D.: from «restored» Republic to the Senatae monarchy]. Lviv: Vydavnychyi viddil LNU [in Ukrainian].

Ranovich, A. (1949). Vostochnye provintcii Rimskoi imperii v І–ІІІ vv. [Eastern provinces of the Roman Empire in the 1st – 3rd centuries]. Moskva; Leningrad: Izd-vo AN SSSR [in Russian].

Rostovtcev, M.I. (2000). Obshchestvo i khoziaistvo Rimskoi imperii [Society and economy of the Roman Empire]. (Vol. 1). Sankt-Peterburg: Nauka [in Russian].

Balleine, C.F. (1906). The «Tributum Capitis». The Classical Review, 20 (1), 51–53.

Boatwright, M.T. (2000). Hadrian and the cities of the Roman Empire. Princeton: Princeton University Press.

Brunt, P.A. (1983). Princeps and Equites. The Journal of Roman Studies, 73, 42–75.

Charlesworth, M.P. (1934). Gaius and Claudius. In S.A. Cook, F.E. Adcock, M.P. Charlesworth (Eds.), Cambridge Ancient History, 10, 653–701. Cambridge: Cambridge University Press.

Duncan-Jones, R. (1988). Money and government in the Roman Empire. Cambridge: Cambridge University Press.

Garnsey, P., & Saller, R. (1987). The Roman Empire: economy, society and culture. Berkeley: University of California Press.

Last, H. (1944). The Fiscvs: A Note. The Journal of Roman Studies, 34 (1–2), 51–59.

Mattingly, H. (1910). The Imperial Civil Service of Rome. Cambridge: University Press.

Nipperdey, K. (1852). Notes. Tacitus Cornelius. Annales. London: Francis & John Rivington.

Oko, J. (1926). Mownica rzymska (Rostra romana) [Roman rostrum (Rostra romana)]. Wilno: skład Gł. w księgarni sw. Wojciecha [in Polish].

Pulliam, R. (1924). Taxation in the Roman State. The Classical Journal, 19 (9), 545–553.

Sutherland, C. (1945). Aerarium and Fiscus during the Early Empire. The American Journal of Philology, 66 (2), 151–170.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Петречко О. Суспільно-політичний розвиток Римської Імперії в І – на поч. ІІІ ст. н.е.: від «відновленої» Республіки до сенатської монархії / О. Петречко. – Львів : Видавничий відділ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 396 с.

Ранович А. Восточные провинции Римской империи в І–ІІІ вв. / А. Ранович. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1949. – 262 с.

Ростовцев М.И. Общество и хозяйство Римской империи / М.И. Ростовцев ; пер. с нем. – СПб. : Наука, 2000. – Т. І. – 400 с.

Balleine C.F. The «Tributum Capitis» / C.F. Balleine // The Classical Review. – 1906. – Vol. 20. – № 1. – P. 51–53.

Boatwright M.T. Hadrian and the cities of the Roman Empire / M.T. Boatwright. – Princeton : Princeton University Press, 2000. – 244 p.

Brunt P.A. Princeps and Equites / P.A. Brunt // The Journal of Roman Studies. – 1983. – Vol. 73. – P. 42–75.

Charlesworth M.P. Gaius and Claudius / M.P. Charlesworth // Cambridge Ancient History. Vol. 10. / eds. S.A. Cook, F.E. Adcock, M.P. Charlesworth. – Cambridge : Cambridge University Press, 1934. – P. 653–701.

Duncan-Jones R. Money and government in the Roman Empire / R. Duncan-Jones. – Cambridge : Cambridge University Press, 1998. – 300 p.

Garnsey P. The Roman Empire: economy, society and culture / P. Garnsey, R. Saller. – Berkeley : University of California Press, 1987. – 231 p.

Last H. The Fiscvs: A Note / H. Last // The Journal of Roman Studies. – 1944. – Vol. 34. – Issue 1–2. – P. 51–59.

Mattingly H. The Imperial Civil Service of Rome / H. Mattingly. – Cambridge : University Press, 1910. – 159 p.

Nipperdey K. Notes / K. Nipperdey // Tacitus Cornelius. Annales. – London : Francis & John Rivington, 1852. – 336 p.

Oko J. Mownica rzymska (Rostra romana) / J. Oko. – Wilno : skład Gł. w księgarni sw. Wojciecha, 1926. – 29 s.

Pulliam R. «Taxation in the Roman State» / R. Pulliam // The Classical Journal. – 1924. – Vol. 19. – № 9. – P. 545–553.

Sutherland C.H.V. Aerarium and fiscus during the Early Empire / C.H.V. Sutherland // The American Journal of Philology. – 1945. – Vol. 66. – № 2. – P. 151–170.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)