№ 2/44 (2019)

DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.2/44

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF PDF

Зміст

Статті

ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГІЇ В ІСТОРІОГРАФІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ PDF
Ігор Гаврилів 13-27
АНТИПОМІЩИЦЬКІ АКЦІЇ В КАМ’ЯНСЬКІЙ ВОЛОСТІ У 1917 р. PDF
Олександр Мушта 28-37
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ 1920–1930-х рр. НА ПОРІВНЯЛЬНОМУ ТЛІ ІНШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НАЦІОНАЛІЗМІВ: ІСТОРІОГРАФІЧНІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ PDF
Василь Футала 38-63
ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ І ПОЧАТКИ УВО (серпень – листопад 1920 р.) PDF
Іван Хома 64-81
СТАВЛЕННЯ ЄПИСКОПА ГРИГОРІЯ ХОМИШИНА ДО ІДЕОЛОГІЇ І ПРАКТИКИ УКРАЇНСЬКОГО РАДИКАЛЬНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ у 1920–1930 рр. PDF
Василь Стефанів 82-96
ІДЕЯ СОБОРНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ У ДОКТРИНІ МИКОЛИ СЦІБОРСЬКОГО PDF
Оксана Каліщук 97-106
КОНЦЕПТ РОЗВОЮ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ ЗА НОВІТНЬОЇ ДОБИ У ВИКЛАДІ ДМИТРА ДОНЦОВА PDF
Олександер Ситник 107-120
РОЗЗБРОЄННЯ ЧЛЕНАМИ КАРПАТСЬКОЇ СІЧІ ЧЕХОСЛОВАЦЬКИХ ВІЙСЬК В УМОВАХ АГРЕСІЇ УГОРЩИНИ ПРОТИ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ (14–16 березня 1939 р.) PDF
Олександр Пагіря 121-146
ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДМИТРА ПАЛІЇВА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Оксана Медвідь 147-160
ОСОБЛИВОСТІ ПОВСТАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ ПІД ЕГІДОЮ ОУН (б) (1941–1943 рр.): МІЖ ТЕОРІЄЮ ТА ПРАКТИКОЮ PDF
Ігор Дрогобицький, Оксана Дрогобицька 161-181
ДІЯЛЬНІСТЬ АНДРІЯ ШУКАТКИ («ШРАМА», «САВЧЕНКА») В СТРУКТУРАХ ОУН (б) PDF
Микола Посівнич, Роман Хоменець 182-198
МИКОЛА КОЗАК («СМОК», «ЧУПРИНКО», «ВІВЧАР»): НЕОДНОЗНАЧНА ПОСТАТЬ КРАЙОВОГО РЕФЕРЕНТА СБ ТА ПРОВІДНИКА ОУН НА ПЗУЗ PDF
Ярослав Антонюк 199-220
ЗНИЩЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ КОЛОНІЇ ПИШІВКА НАВЕСНІ 1944 р. У ВІДОБРАЖЕННІ Й ОСМИСЛЕННІ НАРОДНО-ОПОВІДНОЇ ТРАДИЦІЇ PDF
Євген Луньо 221-252
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО МІЖНАРОДНОГО ПОРЯДКУ У ВИСВІТЛЕННІ ТЕОРЕТИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПІДПІЛЬНОЇ ДУМКИ КІНЦЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Галина Стародубець 253-271
СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ОУН І УПА У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (НА МАТЕРІАЛАХ ПІДПІЛЬНИХ ЗВІТІВ) PDF
Руслана Попп 272-288
КОНСТРУЮВАННЯ «УКРАЇНСЬКОЇ» ЛЕГЕНДИ У БІОГРАФІЇ ВІЛЬГЕЛЬМА ФОН ГАБСБУРҐА PDF
Лідія Лазурко 289-304
КЛЮЧОВІ СТЕРЕОТИПИ СПРИЙНЯТТЯ ПОСТАТІ СТЕПАНА БАНДЕРИ PDF
Богдан Теміров 305-317

Рецензії

НОВЕ ВИДАННЯ З ІСТОРІЇ ІДЕОЛОГІЇ ТА ГЕОСТРАТЕГІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВОЛЬОВОГО НАЦІОНАЛІЗМУ PDF
Олег Баган 318-333
ОРИГІНАЛЬНА ПРАЦЯ ПРО ІДЕОЛОГІВ ПОЛЬСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РАДИКАЛЬНО-НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ РУХІВ PDF
Василь Футала 334-346