DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.2/44.188176

КОНЦЕПТ РОЗВОЮ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ ЗА НОВІТНЬОЇ ДОБИ У ВИКЛАДІ ДМИТРА ДОНЦОВА

Олександер Ситник

Анотація


Анотація. Мета дослідження полягає у характеристиці еволюції української нації періоду новітнього часу у викладі Д. Донцова. Методологія дослідження ґрунтується насамперед на принципі історизму, що конкретизується підходом до історичних явищ та процесів з позиції динаміки, вивчення взаємозв’язків між ними та їх взаємозумовленості. Також застосовано низку загальноісторичних методів, а саме: порівняльно-історичний, історичної компаративістики, ретроспективний задля аналізу й зіставлення ідеології Д. Донцова з іншими ідеологічними напрямами. Для характеристики ідеології «чинного» («вольового») націоналізму Д. Донцова використано методи історії ідей. Наукова новизна пов’язана з тим, що ідеї та погляди Д. Донцова стосовно проблематики еволюції української нації залишаються ще не достатньо вивченими. Зокрема, це насамперед стосується того доробку, котрий міститься в публіцистиці авторства Д. Донцова, опублікованій в соціалістичній періодиці 1909–1911 рр. Висновки. За умов сучасної російської агресії проблема утвердження української незалежної держави набуває вирішального значення, а особливо ідеологія «чинного» («вольового») націоналізму Д. Донцова та його бачення напряму розвитку української нації. Зокрема, вагомим є його вчення про значення національно-духовних лідерів, спроможних сприяти перетворенню пригнобленого народу з аморфної маси на націю. В історії України, в числі інших небагатьох ідейних очільників нації, саме таку роль відіграв Д. Донцов. Неприйняття всього російського як імперського та ворожого Україні стало однією з наскрізних ідей, що пронизували творчість Дмитра Донцова. Він уважав, що мало усвідомити відрубність України від Росії, мало побачити в Росії ворога, слід також рішуче долати плазування української інтелігенції перед усім російським. Отже, на сучасному етапі боротьби за утвердження повноцінної української нації ідеї Д. Донцова відіграють особливу роль у відстоюванні української національної гідності та ідентичності.


Ключові слова


Д. Донцов; українська нація; ідеологія «чинного» націоналізму; «вольовий» націоналізм; російський імперіялізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Bahan, O. (2008). Pomizh mistykoiu i politykoiu (Dmytro Dontsov na tli ukrainskoi politychnoi istorii pershoi polovyny ХХ st.) [Between mysticism and politics (Dmitry Dontsov on the background of Ukrainian political history of the first half of the twentieth century)]. Kyiv: UVS im. Yu. Lypy [in Ukrainian].

Bahan, O. (2011). Dzherela svitohliadnoho natsionalizmu Dmytra Dontsova: peredmova [Sources of worldview nationalism Dmitry Dontsov: Preface]. In D. Dontsov, Vybrani tvory. T. 1: Politychna analityka (1912–1918 rr.)Selected works. Vol. 1: Political analytics (1912–1918). O. Bahan (Comp.). Drohobych: VF «Vidrodzhennia» [in Ukrainian].

Bahan, O. (2012). V oboroni ukrainskoi tsyvilizatsii: peredmova [In defense of Ukrainian civilization: Preface]. In D. Dontsov, Vybrani tvory. T. 2: Kulturolohichna ta istoriosofska eseistyka (1911–1939) – Selected Works. Vol. 2: Cultural and Historical Essayist (1911–1939). O. Bahan (Comp.). Drohobych: VF «Vidrodzhennia» [in Ukrainian].

Bahan, O. (2013). Stratehiia dlia Ukrainy: cherez heroichnu natsiosofiiu do nastupalnoi heopolityky [Strategy for Ukraine: Through a Heroic Ethiopia for Offensive Geopolitics]. In D. Dontsov, Vybrani tvory. T. 5: Politychna analityka (1921–1932 rr.)Selected Works. Vol. 5: Political analytics (1921–1932). O. Bahan (Comp.). Drohobych: VF «Vidrodzhennia» [in Ukrainian].

Dontsov, D. (1950). Zapovit Shevchenka: dopovid vyholoshena na Shevchenkivskii Akademii v Toronti 9 bereznia 1950 r. [Shevchenko’s will: Report delivered at the Shevchenko Academy in Toronto March 9, 1950]. Toronto. Retrieved from file:///C:/Users/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/Downloads/0014439.pdf [in Ukrainian].

Dontsov, D. (2011). Suchasne politychne polozhennia natsii i nashi zavdannia [The current political situation of the nation and our tasks]. In D. Dontsov, Vybrani tvory. T. 1: Politychna analityka (1912–1918 rr.) – Selected works. Vol. 1: Political analytics (1912–1918). O. Bahan (Comp.). Drohobych: VF «Vidrodzhennia» [in Ukrainian].

Dontsov, D. (2012a). Moderne moskvofilstvo [Modern Muscophilia]. In D. Dontsov, Vybrani tvory. T. 2: Kulturolohichna ta istoriosofska eseistyka (1911–1939)Selected works. Vol. 2: Cultural and Historical Essayist (1911–1939). O. Bahan (Comp.). Drohobych: VF «Vidrodzhennia» [in Ukrainian].

Dontsov, D. (2012b). Natsionalni hermafrodyty [National hermaphrodites]. In D. Dontsov, Vybrani tvory. T. 2: Kulturolohichna ta istoriosofska eseistyka (1911–1939)Selected works. Vol. 2: Cultural and Historical Essayist (1911–1939). O. Bahan (Comp.). Drohobych: VF «Vidrodzhennia» [in Ukrainian].

Dontsov, D. (2012c). Dukh amerykanizmu [The spirit of Americanism]. In D. Dontsov, Vybrani tvory. T. 2: Kulturolohichna ta istoriosofska eseistyka (1911–1939) – Selected Works. Vol. 2: Cultural and Historical Essayist (1911–1939). O. Bahan (Comp.). Drohobych: VF «Vidrodzhennia» [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2017). Osnovni formy spivpratsi ukrainskoho vyzvolnoho rukhu z riznymy sotsialnymy hrupamy naselennia u Karpatskomu krai OUN [The main forms of cooperation of the Ukrainian liberation movement with different social groups in the Carpathian region are the OUN]. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnykEast European Historical Bulletin, 2, 64–70 [in Ukrainian].

Kvit, S.M. (2013). Dmytro Dontsov: ideolohichnyi portret [Dmytro Dontsov: ideological portrait] (2nd ed., rev.). Lviv: Halytska vydavnycha spilka [in Ukrainian].

Sytnyk, O. (2017). Istorychni vytoky rosiisko-ukrainskoi viiny 2014–2017 rokiv [Historical origins of the Russo-Ukrainian War 2014–2017]. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnykEast European Historical Bulletin, 2, 71–81 [in Ukrainian].

Sosnovskyi, M. (1974). Dmytro Dontsov: politychnyi portret = Dmytro Donzov: a political portrait: z istorii rozvytku ideolohii ukrainskoho natsionalizmu [Dmytro Dontsov: a political portrait: from the history of ideology development of Ukrainian nationalism]. Niu-York; Toronto: Trident International [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баган, О. (2008). Поміж містикою і політикою (Дмитро Донцов на тлі української політичної історії першої половини ХХ ст.). Київ: УВС ім. Ю. Липи.

Баган, О. (2011). Джерела світоглядного націоналізму Дмитра Донцова: передмова. В Д. Донцов, Вибрані твори. Т. 1: Політична аналітика (1912–1918 рр.). О. Баган (Упоряд.). Дрогобич: ВФ «Відродження».

Баган, О. (2012). В обороні української цивілізації: передмова. В Д. Донцов, Вибрані твори. Т. 2: Культурологічна та історіософська есеїстика (1911–1939). О. Баган (Упоряд.). Дрогобич: ВФ «Відродження».

Баган, О. (2013). Стратегія для України: через героїчну націософію до наступальної геополітики. В Д. Донцов, Вибрані твори. Т. 5: Політична аналітика (1921–1932 рр.). О. Баган (Упоряд.). Дрогобич: ВФ «Відродження».

Донцов, Д. (1950). Заповіт Шевченка: доповідь виголошена на Шевченківській Академії в Торонті 9 березня 1950 р. Торонто. Взято з file:///C:/Users/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/Downloads/0014439.pdf.

Донцов, Д. (2011). Сучасне політичне положення нації і наші завдання. В Д. Донцов, Вибрані твори. Т. 1: Політична аналітика (1912–1918 рр.). О. Баган (Упоряд.). Дрогобич: ВФ «Відродження».

Донцов, Д. (2012а). Модерне москвофільство. В Д. Донцов, Вибрані твори. Т. 2: Культурологічна та історіософська есеїстика (1911–1939). О. Баган (Упоряд.). Дрогобич: ВФ «Відродження».

Донцов, Д. (2012b). Національні гермафродити. В Д. Донцов, Вибрані твори. Т. 2: Культурологічна та історіософська есеїстика (1911–1939). О. Баган (Упоряд.). Дрогобич: ВФ «Відродження».

Донцов, Д. (2012c). Дух американізму. В Д. Донцов, Вибрані твори. Т. 2: Культурологічна та історіософська есеїстика (1911–1939). О. Баган (Упоряд.). Дрогобич: ВФ «Відродження».

Ільницький, В. (2017). Основні форми співпраці українського визвольного руху з різними соціальними групами населення у Карпатському краї ОУН. Східноєвропейський історичний вісник, 2, 64–70.

Квіт, С.М. (2013). Дмитро Донцов: ідеологічний портрет (вид. друге, випр. і допов.). Львів: Галицька видавнича спілка.

Ситник, О. (2017). Історичні витоки російсько-української війни 2014–2017 років. Східноєвропейський історичний вісник, 2, 71–81.

Сосновський, М. (1974). Дмитро Донцов: політичний портрет = Dmytro Donzov: a political portrait: з історії розвитку ідеології українського націоналізму. Нью-Йорк; Торонто: Trident International.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)