DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.2/44.184669

ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ І ПОЧАТКИ УВО (серпень – листопад 1920 р.)

Іван Хома

Анотація


Анотація. У грудні 1919 р. військове формування Січових стрільців під командуванням Є. Коновальця завершило свою історію. Частина стрільців продовжила свою діяльність під час Першого зимового походу, частина приєдналася до УГА у Вінниці, а ті, хто залишився з Є. Коновальцем, були інтерновані до табору у Луцьку. Цей етап життя та діяльності Є. Коновальця тривав до березня 1920 р. Після цього виїхав до Відня із завданням організувати бригаду українських військових для армії УНР, яка була розміщена в таборі Німецького Яблонного (Чехословаччина). Складні політичні відносини між українськими політиками із західноукраїнських земель та Наддніпрянщини не дозволили очолити бригаду. У липні 1920 р., переїхавши жити до Праги, Є. Коновалець та офіцери січових стрільців вирішили підготуватися до створення нової військової організації. Однак не було розуміння, якою вона має бути і що робити в майбутньому в українському національно-визвольному русі. Водночас дистанціюючись від армії УНР, Є. Коновалець намагається зрозуміти воєнно-політичну ситуацію, що склалася. Мета дослідження. Уведення в історіографію нового фактичного матеріалу про діяльність Є. Коновальця після служби в Армії УНР у контексті створення нової військової організації. Досягнення цієї мети стало можливим завдяки залученню невідомих архівних матеріалів та їх систематизації. Методологічною основою статті є принципи історизму, об’єктивності та критичного підходу. Наукова новизна. Уперше до наукового обігу було введено фактичний матеріал, у якому детально описано військову та політичну діяльність Коновальця у серпні – листопаді 1920 р. Висновки. Таким чином, питання про створення нової військової організації для продовження боротьби за відродження української державності стоїть у перші місяці діяльності Є. Коновальця після дистанціювання від армії УНР. Однак основна увага приділяється спілкуванню зі старшинами січових стрільців, які були інтерновані, продовжені в армії УНР або повернулися до Галичини.


Ключові слова


Євген Коновалець; Січові стрільці; армія УНР; Українська військова організація

Повний текст:

PDF

Посилання


Darovanets, O. (2007). Orhanizatsiini pochatky UVO ta formuvannia yii struktury (1920‒1922) [Organizational beginnings of UVO and formation of its structure (1920‒1922)]. 11, 5–60 [in Ukrainian].

Doroshko, M. (2008). Nomenklatura: kerivna verkhivka Radianskoi Ukrainy (1917–1938 rr.) [Nomenclature: the ruling top of Soviet Ukraine (1917–1938 years)]. Kyiv: Nika-Tsentr [in Ukrainian].

Dumyn, O. (1938). 5-ta Khersonska striletska dyviziia ta yii perekhid na Zakarpattia v serpni 1920 r. [5th Kherson rifle division and its transition to Zakarpattya in August 1920]. Za derzhavnistFor Statehood, 9, 89–91. Varshava [in Ukrainian].

Z ukrainskoho zhyttia na chuzhyni [From Ukrainian life abroad]. (1920, October 16). VoliaLiberty, 4 (3), 165 [in Ukrainian].

Kovalchuk, M. (2010). Na choli Sichovykh Striltsiv. Viiskovo-politychna diialnist Yevhena Konovaltsia v 1917–1921 rr. [At the head of the Sichovykh Striltsiv. Military-political activity of Yevhen Konovalets in 1917‒1921]. Kyiv [in Ukrainian].

Konovalets, Ye. (2002). Prychynky do istorii ukrainskoi revoliutsii [Reasons for the history of the Ukrainian revolution]. Lviv [in Ukrainian].

Kucheruk, O. (2002). Protokol zasidannia Striletskoi rady 10–12 veresnia 1921. Voienna istoriia – Military history, 1, 138 [in Ukrainian].

Lyst M. Talpasha. Oseredok ukrainskoi kultury i osvity (Vinnipeh, Kanada). [Letter M. Talpash. The Ukrainian Culture and Education Center (Winnipeg, Canada)]. Arkhivy. Fond Yevhena Konovaltsia Archives Yevhen Konovalets Foundation № 307/19. Techka 5/3 [in Ukrainian].

Lyst M. Talpasha. Oseredok ukrainskoi kultury i osvity (Vinnipeh, Kanada). [Letter M. Talpash. The Ukrainian Culture and Education Center (Winnipeg, Canada)]. Arkhivy. Fond Yevhena Konovaltsia Archives Yevhen Konovalets Foundation № 307/19. Techka 5/5 [in Ukrainian].

Lyst Yu. Otmarshteina. Oseredok ukrainskoi kultury i osvity (Vinnipeh, Kanada). [Letter Yu. Otmarshtein. The Ukrainian Culture and Education Center (Winnipeg, Canada)]. Arkhivy. Fond Yevhena Konovaltsia Archives Yevhen Konovalets Foundation № 307/19. Techka 3/2 [in Ukrainian].

Lyst Yu. Otmarshteina. Oseredok ukrainskoi kultury i osvity (Vinnipeh, Kanada). [Letter Yu. Otmarshtein. The Ukrainian Culture and Education Center (Winnipeg, Canada)]. Arkhivy. Fond Yevhena Konovaltsia Archives Yevhen Konovalets Foundation № 307/19. Techka 3/3 [in Ukrainian].

Lyst M. Talpasha. Oseredok ukrainskoi kultury i osvity (Vinnipeh, Kanada) [Letter M. Talpash. The Ukrainian Culture and Education Center (Winnipeg, Canada)]. Arkhivy. Fond Yevhena Konovaltsia Archives Yevhen Konovalets Foundation № 307/19. Techka 5/7 [in Ukrainian].

Lyst Yu. Otmarshteina. Oseredok ukrainskoi kultury i osvity (Vinnipeh, Kanada). [Letter Yu. Otmarshtein. The Ukrainian Culture and Education Center (Winnipeg, Canada)]. Arkhivy. Fond Yevhena Konovaltsia Archives Yevhen Konovalets Foundation № 307/19. Techka 3/1 [in Ukrainian].

Lyst V. Benia. Oseredok ukrainskoi kultury i osvity (Vinnipeh, Kanada) [Letter B. Ben. The Ukrainian Culture and Education Center (Winnipeg, Canada)]. Arkhivy. Fond Yevhena Konovaltsia Archives Yevhen Konovalets Foundation № 307/19. Techka 6/3 [in Ukrainian].

Lyst V. Benia. Oseredok ukrainskoi kultury i osvity (Vinnipeh, Kanada). [Letter B. Ben. The Ukrainian Culture and Education Center (Winnipeg, Canada)]. Arkhivy. Fond Yevhena Konovaltsia Archives Yevhen Konovalets Foundation № 307/19. Techka 6/4 [in Ukrainian].

Lyst P. Didushka. Oseredok ukrainskoi kultury i osvity (Vinnipeh, Kanada) [Letter P. Didushko. The Ukrainian Culture and Education Center (Winnipeg, Canada)]. Arkhivy. Fond Yevhena Konovaltsia Archives Yevhen Konovalets Foundation № 307/19. Techka 9/1 [in Ukrainian].

Lyst P. Didushka. Oseredok ukrainskoi kultury i osvity (Vinnipeh, Kanada) [Letter P. Didushko. The Ukrainian Culture and Education Center (Winnipeg, Canada)]. Arkhivy. Fond Yevhena Konovaltsia Archives Yevhen Konovalets Foundation № 307/19. Techka 9/3 [in Ukrainian].

Lyst P. Didushka. Oseredok ukrainskoi kultury i osvity (Vinnipeh, Kanada) [Letter P. Didushko. The Ukrainian Culture and Education Center (Winnipeg, Canada)]. Arkhivy. Fond Yevhena Konovaltsia Archives Yevhen Konovalets Foundation № 307/19. Techka 9/8 [in Ukrainian].

Lyst P. Didushka. Oseredok ukrainskoi kultury i osvity (Vinnipeh, Kanada) [Letter P. Didushko. The Ukrainian Culture and Education Center (Winnipeg, Canada)]. Arkhivy. Fond Yevhena Konovaltsia Archives Yevhen Konovalets Foundation № 307/19. Techka 9/2 [in Ukrainian].

Lyst P. Didushka. Oseredok ukrainskoi kultury i osvity (Vinnipeh, Kanada) [Letter P. Didushko. The Ukrainian Culture and Education Center (Winnipeg, Canada)]. Arkhivy. Fond Yevhena Konovaltsia Archives Yevhen Konovalets Foundation № 307/19. Techka 9/6 [in Ukrainian].

Lyst I. Chmoly. Oseredok ukrainskoi kultury i osvity (Vinnipeh, Kanada) [Letter I. Chmola. The Ukrainian Culture and Education Center (Winnipeg, Canada)]. Arkhivy. Fond Yevhena Konovaltsia Archives Yevhen Konovalets Foundation № 307/19. Techka 17/1 [in Ukrainian].

Lyst I. Chmoly. Oseredok ukrainskoi kultury i osvity (Vinnipeh, Kanada) [Letter I. Chmola. The Ukrainian Culture and Education Center (Winnipeg, Canada)]. Arkhivy. Fond Yevhena Konovaltsia Archives Yevhen Konovalets Foundation № 307/19. Techka 17/2 [in Ukrainian].

Lyst M. Talpasha. Oseredok ukrainskoi kultury i osvity (Vinnipeh, Kanada) [Letter M. Talpash. The Ukrainian Culture and Education Center (Winnipeg, Canada)]. Arkhivy. Fond Yevhena Konovaltsia Archives Yevhen Konovalets Foundation № 307/19. Techka 5/6 [in Ukrainian].

Lyst I. Dankiva. Oseredok ukrainskoi kultury i osvity (Vinnipeh, Kanada) [Letter I. Dankiv. The Ukrainian Culture and Education Center (Winnipeg, Canada)]. Arkhivy. Fond Yevhena Konovaltsia Archives Yevhen Konovalets Foundation № 307/19. Techka 43/8 [in Ukrainian].

Lyst I. Tsokana. Oseredok ukrainskoi kultury i osvity (Vinnipeh, Kanada) [Letter I. Tsokan. The Ukrainian Culture and Education Center (Winnipeg, Canada)]. Arkhivy. Fond Yevhena Konovaltsia Archives Yevhen Konovalets Foundation № 307/19. Techka 28/1 [in Ukrainian].

Lyst I. Tsokana. Oseredok ukrainskoi kultury i osvity (Vinnipeh, Kanada) [Letter I. Tsokan. The Ukrainian Culture and Education Center (Winnipeg, Canada)]. Arkhivy. Fond Yevhena Konovaltsia Archives Yevhen Konovalets Foundation № 307/19. Techka 28/1 [in Ukrainian].

Slyvka, Yu. (Ed.). (1989). Vozziednannia zakhidnoukrainskykh zemel z Radianskoiu Ukrainoiu [Unification of Western Ukrainian lands with Soviet Ukraine]. (p. 55). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Khoma, I. (2018). Yevhen Konovalets u Lutskomu tabori dlia internovanykh (hruden 1919 – berezen 1920 rr.) [Yevgen Konovalets in the Lutsk camp for the internists (December 1919 – March 1920)]. Istoryko-kulturni studiiHistorical and Cultural Studies, 5 (1), 43–46 [in Ukrainian].

Khoma, I. (2019). Ostanni misiatsi sluzhby Ye. Konovaltsia v armii UNR [Latest months of Ye. Konovaltsii’s service in the armed forces of the Ukrainian people’s republic]. European philosophical and historical discourse, 5 (1), 40–47 [in Ukrainian].

Centralne Archiwum Wojskowe, Warszawa-Rembertów [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дарованець, О. (2007). Організаційні початки УВО та формування її структури (1920–1922), 11, 5–60.

Дорошко, М. (2008). Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917–1938 рр.) (с. 174). Київ: Ніка-Центр.

Думин, О. (1938). 5-та Херсонська стрілецька дивізія та її перехід на Закарпаття в серпні 1920 р. За державність, 9, 89–91. Варшава.

З українського життя на чужині. (1920, 16 жовтня). Воля, 4 (3), р. 165.

Ковальчук, М. (2010). На чолі Січових Стрільців. Військово-політична діяльність Євгена Коновальця в 1917–1921 рр. Київ.

Коновалець, Є. (2002). Причинки до історії української революції. Львів.

Кучерук, О. (2002). Протокол засідання Стрілецької ради 10–12 вересня 1921. Воєнна історія, 1, 138.

Лист В. Беня. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 6/3.

Лист В. Беня. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 6/4.

Лист І. Даньківа. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 43/8.

Лист І. Чмоли. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 17/1.

Лист І. Чмоли. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 17/2.

Лист І. Цьокана. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 28/1.

Лист І. Цьокана. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 28/1.

Лист М. Талпаша. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 5/3.

Лист М. Талпаша. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 5/5.

Лист М. Талпаша. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 5/7.

Лист М. Талпаша. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 5/6.

Лист П. Дідушка. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 9/1.

Лист П. Дідушка. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 9/3.

Лист П. Дідушка. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 9/8.

Лист П. Дідушка. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 9/2.

Лист П. Дідушка. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 9/6.

Лист Ю. Отмарштейна. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 3/2.

Лист Ю. Отмарштейна. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 3/3.

Лист Ю. Отмарштейна. Осередок української культури і освіти (Вінніпег, Канада). Архіви. Фонд Євгена Коновальця № 307/19. Течка 3/1.

Сливка, Ю. (Ред.). (1989). Возз’єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною (с. 55). Київ: Наукова думка.

Хома, І. (2018). Євген Коновалець у Луцькому таборі для інтернованих (грудень 1919 – березень 1920 рр.). Історико-культурні студії, 5 (1), 43–46.

Хома, І. (2019). Останні місяці служби Є. Коновальця в армії УНР. European philosophical and historical discourse, 5 (1), 40–47.

Centralne Archiwum Wojskowe, Warszawa-Rembertów.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)