№ 24 (2009)

DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.24

Зміст

Статті

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У РОСІЙСЬКІЙ АРМІЇ ТА УЧАСТЬ У НЬОМУ МОЛОДІ (ВЕСНА  ЛІТО 1917 р.) PDF
Оксана ТИМОШЕНКО
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У РОСІЙСЬКІЙ АРМІЇ ТА УЧАСТЬ У НЬОМУ МОЛОДІ (ВЕСНА  ЛІТО 1917 р.) PDF
Наталія ХИМИЦЯ
ФІНАНСОВА МІСІЯ ЛЬОНГИНА ЦЕГЕЛЬСЬКОГО У США (1920 – 1921 рр.) PDF
Тарас БАТЮК
КОМІТЕТИ БІДНОТИ І КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН У СИСТЕМІ ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 1920 – 1930-х рр. PDF
Микола ФРОЛОВ
УЧАСТЬ ФРОНТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ 1933  1939 років PDF
Оксана МЕДВІДЬ
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В ГАЛИЦЬКОМУ СЕЛІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ PDF
Михайло СЕНЬКІВ
ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У 1939 – 1941 РОКАХ (НА ПРИКЛАДІ ДРОГОБИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
Микола ГАЛІВ
ІДЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ РЕҐІОНІ 1939 – 1950 рр. (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ) PDF
Ігор ДРОГОБИЦЬКИЙ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1944  1953) PDF
Руслана ПОПП
БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДРОГОБИЦЬКОЇ ОКРУГИ ОУН (перша половина 1945 р. – початок 1952 р.) PDF
Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІСТ І БОЯР У ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ PDF
Андрій ПЕТРИК
ГАЛИЦЬКЕ ПІДГІР’Я У ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІЙ ТА НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНА ФРАНКА (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ) PDF
Володимир ГАЛИК
ОСНОВНІ ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ ПОЛЯКІВ ПОДІЛЛЯ НА ПОЧАТКУ 60-х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ PDF
Олександр КОЗІЙ
РАННЯ ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ПОЛЬСЬКІЙ МІЖВОЄННІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Тарас ГРИНЕВИЧ
УНІЙНІ ПРОЦЕСИ У ЛЬВІВСЬКІЙ, ПЕРЕМИШЛЬСЬКІЙ ТА ЛУЦЬКІЙ ЄПАРХІЯХ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРЕДСТАВНИКІВ КИЇВСЬКОЇ ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ PDF
Світлана БІЛА
РОГАТИНСЬКЕ ЦЕРКОВНЕ БРАТСТВО У СВІТЛІ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Василь МЕНЬКО
БРАТСТВО МИРЯН ПРИ ЦЕРКВІ СВЯТОГО МИКОЛАЯ В КАМ’ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ (XVIII СТ.) PDF
Богдан ЛАЗОРАК
РУСОФІЛЬСТВО, ЧОРНОСОТЕННІ ПЕРЕКОНАННЯ ВОЛИНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ПЕРШОГО ДВАДЦЯТИЛІТТЯ ХХ ст. PDF
Володимир БОРЩЕВИЧ
БІЛОРУСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ТЕАТРАЛЬНО-МУЗИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
Галина ГРИЦЕНКО
ПОБУТ УКРАЇНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ PDF
Оксана ДРОГОБИЦЬКА