DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.24.172167

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1944  1953)

Руслана ПОПП

Анотація


У статті висвітлюється діяльність Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в 1944  1953 роках, коли в краї відновлюється сталінський тоталітарний режим. Аналізується студентський і викладацький склад тоді ще учительського інституту. Простежується вплив суспільно-політичної ситуації в реґіоні на роботу вищого навчального закладу

Ключові слова


Дрогобич; учительський інститут; викладачі; студенти; сталінський тоталітарний режим

Повний текст:

PDF

Посилання


І. Державний архів Львівської області (далі ДАЛО). – Ф.П. 5001.

– Оп. 1. – Спр. 77.

ІІ. ДАЛО. – Ф.П. 5001. – Оп. 2. – Спр. 88.

ІІІ. ДАЛО. – Ф.П. 5001. – Оп. 2. – Спр. 89.

ІV. ДАЛО. – Ф.П. 5001. – Оп. 2. – Спр. 213.

V. ДАЛО. – Ф.П. 5001. – Оп. 7. – Спр. 108.

VІ. ДАЛО. – Ф.П. 5001. – Оп. 7. – Спр. 176.

VІІ. ДАЛО. – Ф.П. 5001. – Оп. 6. – Спр. 213.

VІІІ. ДАЛО. – Ф.П. 5002. – Оп. 1. – Спр. 45.

ІХ. ДАЛО. – Ф.Р. 2018. – Оп. 1. – Спр. 1.

Х. ДАЛО. – Ф.Р. 2018. – Оп. 1. – Спр. 2.

ХІ. ДАЛО. – Ф.Р. 2018. – Оп. 1. – Спр. 5.

ХІІ. ДАЛО. – Ф.Р. 2018. – Оп. 1. – Спр. 10.

ХІІІ. ДАЛО. – Ф.Р. 2018. – Оп. 1. – Спр. 15.

ХІV. ДАЛО. – Ф.Р. 2018. – Оп. 1. – Спр. 83.

ХV. ДАЛО. – Ф.Р. 2018. – Оп. 2. – Спр. 2.

ХVІ. ДАЛО. – Ф.Р. 2018. – Оп. 3. – Спр. 3.

ХVІІ. ДАЛО. – Ф.Р. 2018. – Оп. 7. – Спр. 7.

ХVІІІ. ДАЛО.– Ф.Р. 2018. – Оп. 7. – Спр. 108.

ХІХ. ДАЛО. – Ф.Р. 2018. – Оп. 12. – Спр. 12.

ХХ. ДАЛО. – Ф.Р. 2018. – Оп. 14. – Спр. 14.

ХХІ. ДАЛО. – Ф.Р. 2018. – Оп. 16. – Спр. 16.

ХХІІ. ДАЛО. – Ф.Р. 2018. – Оп. 47. – Спр. 48.

Галів В. Місто Дрогобич в умовах утвердження радянської влади

(1939  1941): історіографія питання // Україна: культурна спадщина,

національна свідомість, державність.  Вип. 17: Українсько-польськобілоруське сусідство: ХХ століття.  Львів, 2008. – С. 579  589.

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана

Франка. – Дрогобич – Львів: Редакційно-видавничий відділ

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана

Франка, 2001. – 328 с.

Історія Дрогобицького державного педагогічного університету

імені Івана Франка в іменах. – Дрогобич: Коло, 2005. – 224 с.

Культурне життя в Україні. Західні землі. Документи і

матеріали. – Т. 1. – 1939 – 1953.  К.: Наук. думка, 1995. – 748 c.

Луцький О. Передмова / Культурне життя в Україні. Західні

землі. Документи і матеріали. – Т. 1. – 1939 – 1953.  К.: Наук. думка,

– С. 21 – 22.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)