DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.24.172166

ІДЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ РЕҐІОНІ 1939 – 1950 рр. (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ)

Ігор ДРОГОБИЦЬКИЙ

Анотація


У статті аналізується процес участі установ післядипломної педагогічної освіти в ідеологічному утвердженні радянської влади на західноукраїнських землях на початковому етапі Другої світової війни та у повоєнний період. Автор опирається на факти з минулого Івано-Франківського інституту післядипломної педагогічної освіти. Простежено основні акценти пропаганди та за форми участі працівників ВНЗ у її забезпеченні. Стверджується неоднозначність процесу розбудови освітньої системи у Західній Україні кінця 40-х  початку 50-х рр. ХХ ст

Ключові слова


післядипломна педагогічна освіта; ідеологія; інститут; органи радянської влади; пропаганда

Повний текст:

PDF

Посилання


I. Івано-Франківський обласний інститут удосконалення

кваліфікації вчителів. Історична довідка // Справа фонду № Р 1941

“Івано-Франківський обласний інститут удосконалення кваліфікації

вчителів”. – С. 3 – 4.

II. Фонд (далі – Ф.). 295 сч (Виконавчий комітет Станіславської

обласної Ради депутатів трудящих (облвиконком)). – Опис (далі – Оп.).

– Справа (далі – Спр.). 2 (Протоколи № 1  15 засідання виконавчого

комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих). – Арк. 1 –

III. Ф. Р-2 (Відділ народної освіти виконавчого комітету

Станіславської міської ради депутатів трудящих). – Оп. 1. – Спр. 1

(Постанова комісії Народного Комісаріату освіти УРСР про

реорганізацію системи народної освіти та про навчання в школах та

вузах Західної України, 3 листопада – 14 грудня 1939 р.). – Арк. 1 – 2.

IV. Ф. Р-2. – Оп. 1. – Спр. 2 (Наказ Народного Комісаріату

освіти “Про поліпшення керівництва і контролю роботи шкіл і

учителів”, 17 жовтня, 1939 р.). – Арк. 1 – 3.

V. Ф. Р-1941 (Станіславський інститут удосконалення

кваліфікації вчителів). – Оп. 1. – Спр. 1 (Протоколи засідань ради

інституту підвищення кваліфікації вчителів Станіславської області за

 1946, 1946  1947 навч. роки). – Арк. 1 – 39.

VI. Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 2 (Звіт про роботу інституту за

– 1948 н.р.) – Арк. 1 – 134.

VII. Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 5 (Звіт Станіславського обласного

інституту удосконалення кваліфікації вчителів за 1948 – 1949 навч.

рік). – Арк. 1 – 173.

VIII. Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 6 (Протоколи засідань ради

інституту удосконалення кваліфікації вчителів Станіславської області

на 1948 – 1949 н. рік). – Арк. 1 – 49.

IX. Ф. Р-1941. – Оп. 1. – Спр. 13 (Звіт про роботу

Станіславського інституту удосконалення кваліфікації вчителів за 1949

– 1950 н.р.). – Арк. 1 – 220.

Миколаївський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти. Шлях довжиною в 65 років. – Миколаїв:

Видавництво “Аніка”, 2005. – 24 с.

Піднесемо народну освіту на належну височінь // Червоний

прапор. – 1939. – № 58 (14 грудня). – С. 1.

Реорганізація шкіл Західної України // Червоний прапор. –

– № 58 (14 грудня). – С. 1.

Спогади ветеранів: від інституту удосконалення кваліфікації

вчителів до інституту безперервної освіти. – Харків: ХОНМІБО. – 200 с.

Стеблій Ф. І. Розвиток вищої освіти в Західних областях

УРСР в 1944 – 1960 рр. // З історії Української РСР. – К.: Вид-во АН

УРСР. – Вип. 8. – 1963. – С. 83 – 113.

Положення про республіканський (Автономної Республіки

Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути

післядипломної педагогічної освіти //

http://edu.ukrsat.com/meeting/cont/liga/REG5842.html.

Шаповал Ю. Війна після війни // Воєнна історія. – 2002. –

№ 5 – 6. – С. 59 – 84.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)