DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.24.172170

ГАЛИЦЬКЕ ПІДГІР’Я У ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІЙ ТА НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНА ФРАНКА (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ)

Володимир ГАЛИК

Анотація


У статті аналізується стан вивчення громадськополітичної та наукової діяльності Івана Франка у вітчизняній і зарубіжній історіографії. Виділено основні етапи дослідження питання та особливості кожного з них, визначено основні напрями зацікавлень науковцями проблемою. Аргументовано необхідність якісно нового підходу до проблеми через недостатній їх аналіз з джерельно-критичної точки зору

Ключові слова


Іван Франко; Галицьке Підгір’я; громадсько-політична діяльність; наукова діяльність; історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Багалій Д. Іван Франко яко науковий діяч // Україна. Науковий

двомісячник українознавства. – Київ: Б. в., 1926. – Кн. 6. – С. 21 – 42.

Басс І., Каспрук А. Іван Франко: Життєвий і творчий шлях. –

К.: Наук. думка, 1983. – 455 с.

Безродний С. Іван Франко як кандидат у депутати // Віче. –

– № 8. – С. 32 – 37.

Вервес Г. Іван Франко в робітничій газеті “Praca”// І.Я. Франко

як історик. “Наукові записки”. – Т. 8. – К.: Видавництво академії наук

УРСР, 1956. – С. 114 –139.

Винар Л. Історичні праці Івана Франка // Збірник української

літературної газети. 1956. – Мюнхен, 1957. – С . 48 – 63.

Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології. – К.:

Мистецтво, 1895. – 336 с.

Возняк М. Велетень думки і праці: Шлях життя і боротьби

Івана Франка. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958.

– 403 с.

Возняк М. Виборче беззаконня проти Івана Франка // Іван

Франко. Статті і матеріали. – Львів: б/в., 1948. – Зб. I. – С. 114-118.

Возняк М. До фольклорних занять Івана Франка // Іван

Франко. Статті і матеріали. – Зб. І. – Львів: б/в., 1948. – С. 15  39.

Возняк М. З життя і творчості Івана Франка. – К.:

Видавництво АН УРСР, 1955. – 304 с.

Возняк М. Іван Франко в добі радикалізму // Україна.

Науковий двомісячник українознавства. – Київ: б/в., 1926. – Кн. 6. – С.

– 164.

Возняк М. Іван Франко і баденівські вибори 1897 р. // Іван

Франко. Статті і матеріали. – Львів: б/в., 1952. – Зб. IV. – С. 37  42.

Возняк М. Нариси про світогляд Івана Франка. – Львів:

Видавництво Львівського університету, 1955. – 196 с.

Возняк С. І. Франко про національне питання та шляхи його

розв'язання в Галичині // Іван Франко. Статті і матеріали. – Зб. ХІ . –

Львів: Б. в., 1964. – С. 5 – 17.

Возняк С. Ненадрукована стаття Івана Франка для журналу

“Правда” // Іван Франко. Статті і матеріали. – Зб. ХІ. – Львів: б/в., 1964.

– С. 197 – 204.

Воропай О. Іван Франко як етнограф і фольклорист.

Закінчення ІІ // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково

літературний місячник. – Кн. 10. – жовтень. – Лондон: Українська

видавнича спілка, 1966. – С. 1144 – 1154.

Воропай О. Іван Франко як етнограф і фольклорист. Частина

І // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і науково літературний

місячник. – Кн. 9. – вересень. – Лондон: Українська видавнича спілка,

– С. 1046 – 1057.

Воропай О. Іван Франко, як дослідник життя, культури й

побуту селян і робітників // Визвольний шлях. Суспільно-політичний і

науково літературний місячник. – Кн. 7-8. – липень-серпень. – Лондон:

Українська видавнича спілка, 1966. – С. 833 – 851.

Гаврилів Б. Галицьке краєзнавство. – Ч. 1. – ІваноФранківськ, 1997. – 166 с.

Гіщинський В. Взаємини Івана Франка з василіанами //

Місіанар. Український християнський часопис. – 2006. – жовтень. – С.

– 28.

Гіщинський В. Франко і Василіани // Місіанар. Український

християнський часопис. – 2006. – вересень. – С. 22 – 24.

Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Кн. восьма. Роки страждань.

– Львів: Видавничий центр імені Івана Франка, 2007. – 546 с.

Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Кн. дев’ята. Катастрофа. –

Львів: Видавничий центр імені Івана Франка, 2008. – 480 с.

Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Кн. друга. Цілком

нормальна школа. – Львів: Видавництво отців Василіян “Місіонер”,

– 204 с.

Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Кн. п’ята. Не пора!. –

Львів: Видавничий центр імені Івана Франка, 2005. – 426 с.

Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Кн. перша. Рід Якова. –

Львів: Видавництво отців Василіян “Місіонер”, 2000. – 232 с.

Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Кн. сьома. Протистояння. –

Львів: Видавничий центр імені Івана Франка, 2006. – 584 с.

Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Кн. третя. Гімназія. –

Львів: Видавництво отців Василіян “Місіонер”, 2002. – 360 с.

Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Кн. четверта. Університет.

– Львів: Видавничий центр імені Івана Франка, 2004. – 472 с.

Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко / Кн. шоста. В поті чола. –

Львів: Видавничий центр імені Івана Франка, 2005. – 532 с.

Грицак Я. “…Дух, що тіло рве до бою…”: Спроба

політичного портрета Івана Франка / Ярослав Грицак. – Львів:

Каменяр, 1990. – 177 с., 4 арк. іл.

Грицак Я. Історична основа повісті І. Франка "Борислав

сміється" // Іван Франко: Статті та матеріали. – Вип. ІІ. – Львів: Б. в.,

– С. 3 – 9.

Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота

(1856-1886). – К.: Критика, 2006. – 631 с.

Гром Г. Нагуєвичі – батьківщина Івана Франка. Нарис про

рідне село Івана Франка – Нагуєвичі від давнини до сучасності. –

Дрогобич: відродження, 1992. – 68 с.

Гром Г. Нагуєвичі. – Дрогобич: Відродження, 2002. – 288 с.

Гром Г. Франкові Нагуєвичі. – Дрогобич: Відродження,

– 282с.

Грушевський М. Сорокалітній подвиг // Літературнонауковий вісник. – 1913. – Т. 63. – Кн. 9. – С. 258 – 259.

Гуржій І. О. Іван Франко як історик селянства України // І.Я.

Франко як історик. “Наукові записки”. – Т. 8. – К.: Видавництво

Академії наук УРСР, 1956. – С. 34 – 51.

Данилькевич Г., Гром Г. Село Івана Франка // Історія міст і

сіл Української РСР. Львівська обл. – К.: б/в., 1968. – С. 286  296.

Дей О. І. Іван Франко – дослідник народнопоетичної

творчості. – К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1953. – 92 с.

Дей О. І. Із фольклористичної спадщини Івана Франка:

Новознайдені записи пісень // Народна творчість та етнографія. – 1965.

– №3. – С. 67 – 72.

Дей О. І. Поетична панорама народного життя. Примітки //

Коломийки в записах Івана Франка. Упор. Текстів, передмова та

примітки О. І. Дея. – К.: Музична Україна, 1970. – С. 5-11, 131–132.

Дей О. Іван Франко і народна пісня. /Вступна стаття/, Народні

пісні в записах Івана Франка. – К.: Наук. думка, 1981. – 283 с.

Дей О. Іван Франко і народна творчість. – К.: Державне

видавництво художньої літератури, 1955. – 298 с.

Дей О. Фольклор у прозі бориславського циклу Івана Франка

// Іван Франко. Статті і матеріали. – 3б. ІІ. – Львів: б/в., 1949. – С. 5 –

Дем’ян Г. Золотий гомін // Хвилі Стрия: Сторінки з історії

культури та національно-визвольного руху, сучасне літературномитсецьке життя. – Стрий: б/в., 1995. – С. 250 – 252.

Дем’ян Г. Таланти Бойківщини. – Львів: Каменяр, 1991. –

с.

Дорошенко В. Страдницький шлях І. Франка // Записки

НТШ. – Нью – Йорк – Париж – Сідней – Торонто: б/в., 1957. - Т.

CLXVI. – С. 9 – 48.

Дунін-Вонсович К. Про ставлення Івана Франка до

польського селянського руху в Галичині // І.Я. Франко як історик.

“Наукові записки”. – Т. 8. – К.: Видавництво академії наук УРСР, 1956.

– С. 139 – 160.

Заклинський Р. Франко як публіцист // Літературнонауковий вісник. – 1913. – Т. 63. – Кн. 9. – С. 293 – 316.

Іван Франко і світова культура: Матеріали міжнародного

симпозіуму ЮНЕСКО /Львів, 11 15 вересня 1986 р./ У 3-ох книгах /

Упорядник Б. З. Якимович. – Кн. І. – К.: Наук. думка, 1990. – 528 с.

Іван Франко і світова культура: Матеріали міжнародного

симпозіуму ЮНЕСКО /Львів, 11  15 вересня 1986 р./ У 3-ох книгах /

Упорядник Б. З. Якимович. – Кн. ІІ-ІІІ. – К.: Наук. думка, 1990. – 506 с.

Кисілевський К. Наукові праці Івана Франка // Записки

НТШ. – Т. CLXVI. – Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто, 1957. – С. 143

– 164.

Книш І. Іван Франко та рівноправність жінки. – Вінніпег:

б/в., 1956. – 154 с.

Колесса О. Наукова діяльність Івана Франка // Літературнонауковий вісник. – 1913. – Т. 63. – Кн. 9. – С. 260 – 267.

Кравець М. Іван Франко – історик України. – Львів:

Видавництво Львівського університету, 1971. – 203 с.

Крушельницький А. Іван Франко. – Коломия: б/в, 1910. –

с.

Ломова М. Т. Етнографічна діяльність І. Франка. – К.:

Видавництво Академії наук УРСР, 1957. – 119 с.

Луців Л. Дрогобич і Дрогобиччина в творах Івана Франка //

Дрогобиччина – земля Івана Франка. – Т І. – Нью-Йорк-Париж-Сідней

–Торонто: б/в., 1973. – С. 603 – 618.

Луців Л. Іван Франко – борець за національну і соціяльну

справедливість. – Ню Йорк – Джерзі Ситі: б/в., 1967. – 654 с.

Маланчук В. З етнографічної спадщини Івана Франка //

Народна творчість та етнографія. – 1977. – № 3. – С. 54 – 59.

Маланчук В. Розвиток етнографічної думки в Галичині кінця

XIX – початку XX ст. – К.: Наук. думка, 1977. – 203 с.

Мельник Я. Апокрифічний код Франкового тексту // Записки

НТШ. – Львів: Наукове Товариство імені Шевченка, 2005. – Т. CCL. –

С. 67 – 93.

Мельник Я. Апокрифологія Івана Франка // Франкознавчі

студії. Збірник наукових праць. – Т. ІІІ. – Дрогобич: Коло, 2007. – С.

 225.

Мельник Я. Іван Франко й biblia apocrypha. – Львів:

Видавництво Львівського католицького університету, 2006. – 526 с.

Мельник Я. Книги “високої поетичної стійності” чи “упадок

смаку?”: І. Франко про поетику апокрифів // Франкознавчі студії. Збірник

наукових праць. – Т. ІІІ. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 203 – 211.

Мохнатюк І. Українська історія в творчій спадщині Івана

Франка: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук:

спец. 07.00.01 “Історія України”. – Київ, 2007. – С. 16 с.

Мудрий В. Іван Франко як громадський діяч // Записки

НТШ. – Т. CLXVI. – Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто, 1957. – С. 165

 198.

Назарук О. Світогляд Франка // Нова Зоря. – 1932. – Ч. 45. –

С. 1 – 3.

Павлик М. Спис творів Івана Франка за перше 25-ліття його

літературної діяльності (1874-1898). – Львів: Видавництво ювілейного

комітету, 1898. – 127 с.

Панасюк О. До творчої методи І. Франка в повістях

робітничої тематики // Життя і революція. – 1932. – Кн. 2. – С. 87 – 93.

Пастух Р. Галицько-руські народні приповідки Івана Франка

як джерело вивчення історії, краєзнавства // Дрогобицький краєзнавчий

збірник. – Вип. ІІ. – Дрогобич: Вимір, 1997. – С. 112 – 117.

Пастух Р. Дрогобич у прізвищах, датах, подіях і фактах. –

Дрогобич: Відродження, 2002. – 144 с.

Пастух Р. Іван Франко і Стрийщина // Стрийщина крізь

призму століть. / Праці науково-дослідної лабораторії археології та

краєзнавства ДДПУ ім. І. Франка. – Вип. 3. – Дрогобич: Коло, 2004. –

С. 81 – 93.

Пастух Р. Корона Данила Галицького. Вибрані статті,

нариси, інтерв‘ю,. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 293  338.

Пастух Р. Рідна школа в Дрогобичі. – Львів: Меморіал, 1991.

– 63 с.

Пастух Р. Франкова доля. – Дрогобич: Коло, 2006. – 192 с.

Присяжний Т., Присяжний П., Бандура В. Нетрадиційний

погляд на життя і творчість Каменяра (Франко – рибалка і художник

слова): Монографія. – Тернопіль: Астон, 2006. – 264 с.

Рудницький М. Світогляд Івана Франка і популярні гасла //

Діло. – 1933. – Ч. 148. – С. 2.

Санцевич А. В. Іван Франко про реакційну роль

католицизму в історії слов‘янства // І. Я. Франко як історик. “Наукові

записки”. – Т. 8. – К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1956. – С. 97 –

Серкіз Я. З історії галицького краєзнавства // Галицька

брама. – Львів: Б. в., 1995. – №5. – С. 2.

Скоморовський В. Історико-краєзнавчі погляди Івана

Франка: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук:

спец. 07.00.01 “Історія України”. – Івано-Франківськ, 2006. – 20 с.

Смаль-Стоцький С. Характеристика літературної діяльності

Івана Франка: Ювілейний виклад. – Львів: Наклад автора, 1913. – 20 с.

Сокіл В. Народна проза у записах Івана Франка. – Львів:

Афіша, 2006. – 112 с.

Сокіл В. Народні пісні з батьківщини Івана Франка. – Львів:

Каменяр, 2003. – 407 с.

Сокіл В. Фольклорні животоки Нагуєвич у науковій

спадщині Івана Франка // Бойківщина. – Т. 3. – Дрогобич: Коло, 2007. –

С. 157 – 161.

Студинський К. Іван Франко і товариші в соціялістичнім

процесі 1878 р. // Україна. Науковий двохмісячник українознавства. –

Київ: Б. в., 1926. – Кн. 6. – С. 56–112.

Твердовський О. Нагуєвичі – село Івана Франка //

Дрогобиччина – земля Івана Франка. – Т І. – Ньо-Йорк-Париж-Сідней.

–Торонто: Б. в., 1973. – С.328 – 332.

Франко А. Науково-організаційна і видавнича діяльність

Івана Яковича Франка в науковому товаристві ім. Т. Г. Шевченка:

автореф. дис… канд. іст. наук: спец. 07.00.01 “Історія України”. –

Львів, 1995. – 20 с.

Шевченко Ф. П. Іван Франко про польсько-українські

відносини та історію Польщі // І.Я. Франко як історик. “Наукові записки”.

– Т. 8. – К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1956. – С. 51 – 80.

Якимович Б. Книга. Просвіта. Нація. Видавнича діяльність

Івана Франка у 70-80-х роках XIX ст. – Львів, 1996. – 307 с.

Якимович Б. Іван Франко – видавець: Книгознавчі та

джерелознавчі аспекти. – Львів: Б. в., 2006. – 691 с.: портр., іл.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)