DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.24.172163

УЧАСТЬ ФРОНТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ 1933  1939 років

Оксана МЕДВІДЬ

Анотація


Легальна партія Фронт національної єдності виступала з позицій “творчого націоналізму”, боролася проти політики “нормалізації”, в другій половині 30-х років ХХ століття діяла активно, але через існування конкурентної і водночас аналогічної Організації українських націоналістів не мала великої підтримки галицьких українців. У статті здійснено спробу на основі архівного матеріалу розкрити ідейні засади і методи партійно-політичної роботи ФНЄ, його участі у політичному житті Галичини

Ключові слова


Фронт національної єдності; Дмитро Паліїв; Східна Галичина; національно-визвольний рух

Повний текст:

PDF

Посилання


І. Цетральний державний історичний архів у м. Львові. – Ф. 359. – Оп. 2. – Спр. 220.

ІІ. Державний архів Івано-Франківської області. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 387.

ІІІ. ДАІФО. – Ф. 68. – Оп. 2. – Спр. 408.

ІV. ДАІФО. – Ф. 68. – Оп. 2. – Спр. 436.

Батьківщина. – 1939. – 26 березня.

Батьківщина. – 1939. – 23 квітня.

Васів Б. Головний ідеолог СС “Галичина” Д.Паліїв // Вільна Україна. – 1991. – 1 червня.

Діло. – 1933. – 4 листопада.

Діло. – 1933. – 12 листопада.

Діло. – 1934. – 12 листопада.

Перемога. – 1933. – 1 листопада.

Перемога. – 1935. – № 31.

Українські Вісти. – 1937. – 15 листопада.

Українські Вісти. – 1938. – 28 квітня.

Українські Вісти. – 1939. – 23 серпня.

Кедрин І. Життя – події – люди. Спомини і коментарі. –Нью-Йорк: Червона Калина, 1976. – 721 с.

І Конгрес ФНЄ. – Львів: Б.в. – 1996. – 45 с.

Назарук О. Зі Львова до Варшави. Утеча перед Совітами в

пам’ятних днях 2 – 13 жовтня 1939 р. – Львів: Просвіта, 1995. – 68 с.

Швагуляк М. Національно-політична діяльність Дмитра

Паліїва у міжвоєнний період // Україна: культурна спадщина,

національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. –

Випуск 7. – Львів: Інститут Українознавства ім. І.Крип’якевича НАН

України, 2000. – С. 404 – 428.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)