№ 38 (2016)

DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.38

Зміст

Статті

УНІЙНІ ПРОЦЕСИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ТА ПЕРЕМИШЛЬСЬКІЙ ЄПАРХІЯХ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ другої половини XVII – початку ХVIII століть PDF
Світлана Біла
ЦИРКУЛЯРНІ ЛИСТИ ПРОТОІГУМЕНА ОНУФРІЯ БРАТКОВСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО ДО РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЖИТТЯ ЧЕРНЕЦТВА (1772 – 1775 рр.) PDF
Юрій Стецик
НАВЧАННЯ ІВАНА ФРАНКА У ДРОГОБИЦЬКІЙ ГІМНАЗІЇ ІМЕНІ ФРАНЦА-ЙОСИФА І PDF
Володимир Галик
ЕВОЛЮЦІЯ РУП: ВІД АВТОНОМІЇ ДО САМОСТІЙНОСТІ PDF
Оксана Тимошенко
ДІЯЛЬНІСТЬ РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ У ГАЛИЧИНІ У 1916 – 1917 рр. PDF
Ірина Лозинська
РОЛЬ ЄВРЕЙСЬКИХ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ТОВАРИСТВ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ШКІЛЬНИЦТВА В ГАЛИЧИНІ (1923 – 1939) PDF
Оксана Руда
УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ 1920 – 1950-х рр. КРІЗЬ ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКОЇ ЗАРУБІЖНОЇ БІОГРАФІСТИКИ PDF
Василь Футала
ПЕРЕБУДОВА ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН (кінець 1940-х – 1950-ті рр.) PDF
Василь Ільницький
ІСТОРІОГРАФІЯ РОБІТНИЦТВА УРСР ПОВОЄННОГО ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ в другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. PDF
Дмитро Нефьодов
СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО СУТНІСТЬ І ЗМІСТ «УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ» НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Андрій Лозинський
ПЕРШИЙ ТРІУМВІРАТ: ПРОЦЕС УТВОРЕННЯ ТА ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Андрій Коваль
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАРКА ЛІЦІНІЯ КРАССА ТА ПИТАННЯ ФІНАНСІВ PDF
Роман Тарнавський
ВНЕСОК ГАЯ МАРІЯ У ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЮ РИМСЬКОГО ВІЙСЬКА PDF
Микола Олійник
ОБРАЗ ПАРФЯНСЬКИХ КАМПАНІЙ АНТОНІНІВ І ПОЛІТИЧНА ПРОПАГАНДА РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ у ІІ ст. н. е. PDF
Віктор Гуменний
РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У СЕРЕДИНІ IV ст. PDF
Марія Маркович
A BURIAL RITE OF THE ROMANS IN THE CONTEXT OF THE ANCIENT SOCIETY CONCEPTION OF THE SOUL PDF (English)
Oleh Petrechko