DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.38.123181

ПЕРЕБУДОВА ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН (кінець 1940-х – 1950-ті рр.)

Василь Ільницький

Анотація


У статті на основі невідомих і маловідомих документів та матеріалів розглядаються особливості перебудови діяльності українських націоналістів у Карпатському краї ОУН. Доведено, що в умовах використання репресивно-каральною системою цілого комплексу агентурно-оперативних та спеціальних засобів українські націоналісти зуміли розробити вдалу стратегію і тактику, яку постійно коригували. З’ясовано, що саме це уможливлювало ведення майже впродовж десяти років боротьби проти утвердження радянської адміністрації на західноукраїнських землях. Доведено, що у підпіллі мала місце низка порушень правил конспірації, які вели до втрати значних людських та матеріальних ресурсів.


Ключові слова


перебудова діяльності; Карпатський край; ОУН; УПА; український визвольний рух; націоналісти

Повний текст:

PDF

Посилання


HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 90 (1951). – Spr. 33. – 161 ark.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 92 (1951). – Spr. 9. – 275 ark.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 55 (1953). – Spr. 5. – T. 1. – 401 ark.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 60 (1953). – Spr. 3. – T. 5. – 215 ark.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 98 (1954). – Spr. 1. – T. 2. – 319 ark.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 99 (1954). – Spr. 8. – T. 5. – 365 ark.

HDA SBU. – F. 2-N. – Op. 110 (1954). – Spr. 2. – T. 7. – 315 ark.

HDA SBU. – F. 6. – Spr. 33286fp. – T. 1. – 329 ark.

HDA SBU. – F. 13. – Spr. 372. – T. 8. – 330 ark.

HDA SBU. – F. 13. – Spr. 372. – T. 9. – 336 ark.

HDA SBU. – F. 13. – Spr. 372. – T. 13. – 761 ark.

HDA SBU. – F. 13. – Spr. 372. – T. 17. – 350 ark.

HDA SBU. – F. 13. – Spr. 372. – T. 18. – 333 ark.

HDA SBU. – F. 13. – Spr. 372. – T. 28. – 361 ark.

HDA SBU. – F. 13. – Spr. 372. – T. 55. – 215 ark.

HDA SBU. – F. 65. – Spr. 9079. – T. 52. – 364 ark.

TsDAVO Ukrainy. – F. 3836. – Op. 1. – Spr. 68. – 104 ark.

TsDAHO Ukrainy. – F. 1. – Op. 23. – Spr. 2968. – 263 ark.

Viedienieiev D. Dvobii bez kompromisiv. Protyborstvo spetspidrozdiliv OUN ta radianskykh syl spetsoperatsii. 1945 – 1980-ti roky : monohrafiia / Dmytro Viedienieiev, Hennadii Bystrukhin. – K. : K.I.S., 2007. – 568 s.

Ilnytskyi V. Stratehiia i taktyka ukrainskykh povstantsiv u VO-4 «Hoverlia» / V. Ilnytskyi // Spheres of Culture. – Lublin, 2016. – Volume XIV. – P. 298 – 306.

Ishchuk O. Heneral Mykola Arsenych: zhyttia ta diialnist shefa SB OUN / Oleksand Ishchuk, Valerii Ohorodnik. – Kolomyia : «Vik», 2010. – 196 s.

Kentii A.V. Narys borotby OUN-UPA v Ukraini (1946 – 1956 rr.) / A.V. Kentii. – K. : Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 1999. – 111 s.

Kyrychuk Yu. Ukrainskyi natsionalnyi rukh 40 – 50-kh rokiv XX stolittia : ideolohiia ta praktyka / Yu. Kyrychuk. – Lviv : Dobra sprava, 2003. – 464 s.

Rusnachenko A.M. Narod zburenyi : Natsionalno-vyzvolnyi rukh v Ukraini y natsionalni rukhy oporu v Bilorusii, Lytvi, Latvii, Estonii u 1940 – 50-kh rokakh / A. Rusnachenko. – K. : Universytetske vydavnytstvo «Pulsary», 2002. – 519 s.

Serhiichuk V. Ukrainskyi zdvyh : Prykarpattia. 1939 – 1955 rr. / V. Serhiichuk. – K. : Ukrainska Vydavnycha Spilka, 2005. – 840 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 90 (1951). – Спр. 33. – 161 арк.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 92 (1951). – Спр. 9. – 275 арк.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 55 (1953). – Спр. 5. – Т. 1. – 401 арк.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 60 (1953). – Спр. 3. – Т. 5. – 215 арк.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 98 (1954). – Спр. 1. – Т. 2. – 319 арк.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 99 (1954). – Спр. 8. – Т. 5. – 365 арк.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 110 (1954). – Спр. 2. – Т. 7. – 315 арк.

ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. 33286фп. – Т. 1. – 329 арк.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 8. – 330 арк.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 9. – 336 арк.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 13. – 761 арк.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 17. – 350 арк.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 18. – 333 арк.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 28. – 361 арк.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 55. – 215 арк.

ГДА СБУ. – Ф. 65. – Спр. 9079. – Т. 52. – 364 арк.

ЦДАВО України. – Ф. 3836. – Оп. 1. – Спр. 68. – 104 арк.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 2968. – 263 арк.

Вєдєнєєв Д. Двобій без компромісів. Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945 – 1980-ті роки : монографія / Дмитро Вєдєнєєв, Геннадій Биструхін. – К. : К.І.С., 2007. – 568 с.

Ільницький В. Стратегія і тактика українських повстанців у ВО-4 «Говерля» / В. Ільницький // Spheres of Culture. – Lublin, 2016. – Volume XIV. – P. 298 – 306.

Іщук О. Генерал Микола Арсенич: життя та діяльність шефа СБ ОУН / Олександр Іщук, Валерій Огороднік. – Коломия : «Вік», 2010. – 196 с.

Кентій А.В. Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні (1946 – 1956 рр.) / А.В. Кентій. – К. : Інститут історії України НАН України, 1999. – 111 с.

Киричук Ю. Український національний рух 40 – 50-х років XX століття : ідеологія та практика / Ю. Киричук. – Львів : Добра справа, 2003. – 464 с.

Русначенко А.М. Народ збурений : Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940 – 50-х роках / А. Русначенко. – К. : Університетське видавництво «Пульсари», 2002. – 519 с.

Сергійчук В. Український здвиг : Прикарпаття. 1939 – 1955 рр. / В. Сергійчук. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2005. – 840 с.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)