ІСТОРІОГРАФІЯ РОБІТНИЦТВА УРСР ПОВОЄННОГО ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ в другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр.

Автор(и)

  • Дмитро Нефьодов

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.38.123183

Ключові слова:

УРСР, робітничий клас, повоєнна відбудова, історіографія, методологія

Анотація

У статті досліджується стан наукової розробленості теми «Історіографія робітництва УРСР повоєнного двадцятиріччя» в другій половині 1960 – першій половині 1980-х рр. Представлено розвиток української радянської та діаспорної історичної науки з проблеми повоєнного робітництва УРСР. Автор дійшов висновків, що в історіографічних працях підбито підсумки зробленого, виокремлено проблемні ділянки теми та відповідно сформульовано актуальні завдання для майбутніх конкретно-історичних робіт. В означений період радянським історикам доводилося працювати в максимально заангажованих умовах. Піддані тотальному контролю і впливу командно-адміністративної системи, їхні роботи стали продуктом свого часу, квінтесенцією принципу партійності. 

Біографія автора

Дмитро Нефьодов

докторант кафедри історії України навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, кандидат історичних наук

Посилання

Badzo Yu. Znyshchennia i rusyfikatsiia ukrainskoi istorii v sovietskii Ukraini / Yurii Badzo // Ukrainskyi istoryk. – 1981. – 1 – 4 (69 – 72). – S. 83 – 97 ; 1982. – 1 – 2 (73 – 74). – S. 54 – 64.

Vynar L. Dumky pro «Ukrainskoho istoryka» i suchasnyi stan ukrainskoi istorychnoi nauky / L. Vynar // Ukrainskyi istoryk. – 1978. – № 1 – 3 (57 – 59). – S. 5 – 29.

Voprosy istoriografii rabochego klassa SSSR : sb. st. / red. kol.: M.P. Kim (gl. red.) i dr. – M. : Mysl, 1970. – 327 s.

Vorozheykin I.Ye. Ocherk istoriografii rabochego klassa SSSR / I.Ye. Vorozheykin. – M. : Politizdat, 1975. – 287 s.

Vorozheykin I. Ye. Rabochiy klass – vedushchaya sila sovetskogo obshchestva. (Voprosy metodologii i istoriografii) / I.Ye. Vorozheykin, S.L. Senyavskiy. – M. : Mysl, 1977. – 374 s.

Voskresenskiy Yu.V. Aktualnye zadachi izucheniya istorii sovetskogo rabochego klassa / Yu.V. Voskresenskiy, A.V. Mitrofanova, V.Ye. Poletaev, L.S. Rogachevskaya, S.L. Senyavskiy, A.A. Tverdokhleb // Istoriya SSSR. – 1973. – № 4. – S. 3 – 33.

Hrytsak Ya. Ukrainska istoriohrafiia. 1991 – 2001 : Desiatylittia zmin / Yaroslav Hrytsak // Ukraina moderna. – K.; Lviv, 2005. – Ch. 9. – S. 43 – 68.

Dodonov O.F. Nove bachennia periodyzatsii istorii radianskoho robitnychoho klasu i yoho istoriohrafii / O.F. Dodonov // Kulturolohichnyi visnyk : naukovo-teoretychnyi shchorichnyk Nyzhnoi Naddniprianshchyny. – Vyp. 8. – Zaporizhzhia : Prosvita, 2002. – S. 67 – 74.

Istoriohrafiia istorii Ukrainy : kurs lektsii / V.P. Kotsur, A.P. Kotsur. – Chernivtsi : Zoloti lytavry, 1999. – 520 s.

Ivashkin S.S. Noveyshaya literatura o roli rabochego klassa v sotsialisticheskom preobrazovanii i razvitii selskogo khozyaystva SSSR / S.S. Ivashkin // VІ. – 1973. – № 6. – S. 147 – 154.

Kalakura Ya.S. Ukrainska istoriohrafiia : kurs lektsii / Ya.S. Kalakura. – K. : Heneza, 2004. – 496 s.

Kasperovych P.M. Trudovi kolektyvy ta hromadski obiednannia promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy: pytannia istoriohrafii u 1960 – 1990-mu rokakh : dys. … kand. ist. nauk : 07.00.06 / Pavlo Mykolaiovych Kasperovych. – Dnipropetrovsk, 1996. – 211 s.

Kukuruza Zh.B. Pytannia detsentralizatsii upravlinnia promyslovistiu (1957 r.) v suchasnii istoriohrafii / Zh.B. Kukuruza // Naukovi pratsi. Istoriia : naukovo-metodychnyi zhurnal. – Mykolaiv : Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 2001. – Vyp. 108. – T. 121. – S. 105 – 109.

Laievska Yu.V. Peretvorennia v ekonomitsi Ukrainy v 1953 – 1964 rr.: istoriohrafiia problemy : dys. … kand. ist. nauk : 07.00.06 / Yuliia Vitaliivna Laievska. – Donetsk, 2008. – 218 s.

Nayda S.F. Problema rosta kulturno-tekhnicheskogo urovnya rabochego klassa SSSR v sovetskoy istoriografii / S.F. Nayda, D.Ya. Freylikher // VI. – 1969. – № 12. – S. 147 – 155.

Narochnitskiy A.L. Nekotorye aktualnye problemy istorii sovetskogo rabochego klassa / A.L. Narochnitskiy, I.Ye. Vorozheykin, A.V. Mitrofanova, V.Ye. Poletaev, S.L. Senyavskiy // Istoriya SSSR. – 1978. – № 4. – S. 3 – 18.

Nikolaiets Yu.O. Suspilno-politychni protsesy v URSR druhoi polovyny 1940-kh – pershoi polovyny 1960-kh rokiv: ukrainska istoriohrafiia : dys. … d-ra ist. nauk : 07.00.06 / Yurii Oleksiiovych Nikolaiets. – K., 2008. – 481 s.

Ohloblyn O. Zavdannia ukrainskoi istoriohrafii na emihratsii / O. Ohloblyn // Ukrainskyi istoryk. – 1978. – № 4 (60). – S. 59 – 63.

Oprishchenko A.L. Istoriografiya sotsialisticheskogo sorevnovaniya rabochego klassa SSSR / A.L. Oprishchenko. – Kh. : Vishcha shkola, 1975. – 160 s.

Ostapenko I.M. Deyatelnost Kommunisticheskoy partii Ukrainy po vosstanovleniyu i dalneyshemu razvitiyu promyshlennosti respubliki (1946 – 1977 gg.). Istoriografiya problemy : diss. … d-ra ist. nauk : 07.00.01 / Ivan Makarovich Ostapenko. – Dnepropetrovsk, 1982. – 450 s.

Ocherki po istoriografii sovetskogo obshchestva / [P.A. Zhilin (glav. red.), M.P. Kim, Z.A. Astapovich i dr.]. – M. : Mysl, 1965. – 620 s.

Ocherki po istoriografii sovetskogo obshchestva : sb. st. / red. kol.: M.Ye. Naydenova (otv. red.) i dr. – M. : Izd-vo Mosk. un-ta, 1967. – 332 s.

Pavlenko V.M. Formirovanie kulturno-tekhnicheskogo urovnya rabochego klassa (iz praktiki raboty Kompartii Ukrainy v 60-e – 80-e gg.): istoriografiya : avtoref. diss. … kand. ist. nauk : spets. 07.00.01 «Istoriya obshchestvennykh dvizheniy i politicheskikh partiy» / V.M. Pavlenko. – K., 1991. – 24 s.

Romantsov V.O. Do pytannia pro vyvchennia istorii robitnychoho klasu Ukrainskoi RSR u pisliavoiennyi period / V.O. Romantsov // UIZh. – 1969. – № 4. – S. 86 – 89.

Romantsov V.O. Pro stan doslidzhen struktury robitnychoho klasu Ukrainskoi RSR v 1946 – 1970 rr. / V.O. Romantsov // UIZh. – 1974. – № 4. – S. 140 – 146.

Santsevych A.V. Problemy istorii Ukrainy pisliavoiennoho periodu v radianskii istoriohrafii / A.V. Santsevych. – K. : Naukova dumka, 1967. – 253 s.

Svitlo y tini ukrainskoho radianskoho istoriopysannia : materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Kyiv, 22 – 23 travnia 2013 r.) / za red. V.A. Smoliia. – K. : In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2015. – 212 s.

Surhai O. Pidhotovka kvalifikovanykh robitnychykh kadriv u zakladakh profesiino-tekhnichnoi osvity Ukrainy u 20 – 50-i roky XX stolittia (istoriohrafiia problemy) / O. Surhai // Visn. Istoriia / Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. – 2006. – Vyp. 85 – 86. – S. 49 – 52.

Suchasna ukrainska istoriohrafiia: problemy metodolohii ta terminolohii : materialy Vseukrainskoho naukovo-metodolohichnoho seminaru (Kyiv, 17 chervnia 2004 r.) / nauk. red. H.V. Kasianov. – K. : In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2005. – 107 s.

Khudiak R.A. Zrostannia kulturno-tekhnichnoho rivnia robitnychoho klasu Ukrainy u vysvitlenni radianskoi istoriohrafii (1946 – 1969 rr.) / R.A. Khudiak // UIZh. – 1971. – № 1. – S. 124 – 128.

Yurchenko V. Osnovni ideolohichni tendentsii rozvytku istorychnoi nauky URSR v 70-kh – na pochatku 80-kh rokiv XX stolittia / Volodymyr Yurchenko // Mandrivets. – 2013. – № 4. – S. 58 – 62.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті