№ 28 (2011)

DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.28

Зміст

Статті

ДИСЦИПЛІНАРНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ УРЯДУ ЗУНР У СПРАВІ ЛЬОНГИНА ЦЕГЕЛЬСЬКОГО PDF
Тарас БАТЮК
УНІЙНІ ПРОЦЕСИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ІСТОРИКІВ ГАЛИЧИНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ PDF
Світлана БІЛА
ПРО ВЗАЄМИНИ ІВАНА ФРАНКА З ІЛЯРІЄМ ГАРАСИМОВИЧЕМ, ОДНИМ ІЗ РЕДАКТОРІВ ЧАСОПИСУ “ХЛІБОРОБ” (за листами до Івана Франка) PDF
Володимир ГАЛИК
МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ВЧИТЕЛЬСТВА ГАЛИЧИНИ У 1867 – 1918 РР. (НА ПРИКЛАДІ ДРОГОБИЦЬКОГО ПОВІТУ) PDF
Микола ГАЛІВ
РОЛЬ ІВАНА ФРАНКА В УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМИНАХ PDF
Галина ГРИЦЕНКО
РЕФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ГАЛИЧИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ. PDF
Микола ІВАНИК
ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН (1945 – 1950-ті рр.) PDF
Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ
ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ МУДРОГО У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Ярослав КОМАРНИЦЬКИЙ
ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ ПРЕСИ В КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОУН (1929  1939 рр.) PDF
Світлана ЛІСІНА
ДІЯЛЬНІСТЬ ТИМЧАСОВОГО РОСІЙСЬКОГО ВОЄННОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА В СФЕРІ ОСВІТИ (СЕРПЕНЬ 1914 р.  ТРАВЕНЬ 1915 р.) PDF
Ірина ЛОЗИНСЬКА
УЧАСТЬ ДМИТРА ПАЛІЇВА У ЛИСТОПАДОВІЙ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІЙ РЕВОЛЮЦІЇ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1918 – 1919 рр. PDF
Оксана МЕДВІДЬ
ГАЛАТІЯ ДОБИ ПРИНЦИПАТУ І КУЛЬТ ІМПЕРАТОРА PDF
Олег ПЕТРЕЧКО
ШКІЛЬНА ОСВІТА В ДРОГОБИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1944  1953) PDF
Руслана ПОПП
НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА НА ДРОГОБИЧИННІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919 – 1939 рр.) PDF
Михайло СЕНЬКІВ
АРХІВНА КОЛЕКЦІЯ О. ЧОЛОВСЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ ТА ГЕНЕАЛОГІЇ РУСЬКОЇ ШЛЯХТИ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЗЕМЛІ XV – XVIII СТ. PDF
Ігор СМУТОК
ІСТОРІЯ САМБОРА XV – XVIII ст. У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ (ХІХ – ХХ ст.) PDF
Леся СМУТОК
СТАВЛЕННЯ УРП-УСРП ДО ПОЛЬЩІ (1923 – 1939) PDF
Ігор СОЛЯР
ІДЕЯ АВТОНОМІЇ В ПРОГРАМІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ УСДРП НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Оксана ТИМОШЕНКО
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ПОЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ ДРОГОБИЧА НА ЗЛАМІ ХХ – ХХІ СТ. PDF
Катерина ШЕВЦІВ