DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.28.174299

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ПОЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ ДРОГОБИЧА НА ЗЛАМІ ХХ – ХХІ СТ.

Катерина ШЕВЦІВ

Анотація


У статті розкрито процес відродження національно-культурного життя польської громади Дрогобича з кінця 80-х років ХХ ст. Проаналізовано організацію релігійного жит-тя, шкільництва, діяльність культурно-освітніх товариств поляків Дрогобича. Показано їхній сучасний стан.

Ключові слова


Дрогобич; польська громада; національно-культурне відродження; Товариство польської культури

Повний текст:

PDF

Посилання


Генсьор М. Єдиний в Україні музей Бруно Шульца функціо-нує в Дрогобичі // Високий замок. – 2008. – 16 липня. – С. 2.

Гольберг Л. Досвід Лєгніци стане для дрогобичан стимулом для подальшого розвитку самоврядування // Галицька зоря. – 1999. – 4 грудня. − С. 1, 4.

Дмитрик І. Увіковічнили пам’ять Папи Римського // Вільне слово. – 2007. − 30 серпня – 5 вересня. − С. 2.

Досвід Лєгніци прислужиться справі демократичних перетво-рень у Дрогобичі // Галицька зоря. – 1999. − 30 листопада. − С. 1 − 2.

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. –Дрогобич − Львів, 2001. − С. 78 – 79.

Пастух Р. Над краєм знову синьо-жовтий стяг // Дрогобиччи-на – земля Івана Франка : збірник географічних, історичних, етнографічно-побутових матеріалів та мемуарів. − Т. ІV. − Дрогобич : Відродження, 1997. − С. 42 − 84.

Тихий І. Група волонтерів наводила лад на дрогобицькому цвинтарі // Галицька зоря. – 2007. – 3 серпня. С. 3.

Шевців К. До історії польської громади Дрогобича (90-ті рр.) // Україна і Польща в ХХ столітті : проблеми і перспективи взаємовідно-син : зб. наук. праць / за ред. П.М. Чернеги. – К. – Краків : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – С. 298 – 301.

Шевців К. Польське шкільництво в Дрогобичі на зламі сто-літь (шкіц до історії польської громади провінційного міста) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Випуск ІХ. – Дрогобич : Коло, 2005. – С. 420 – 427.

Ясюра Л. Хоровий фестиваль “Хваліте Господа з Небес” став міжнародним // Галицька зоря. – 2011. − № 50 – 51. − 13 травня. − С. 7.

Chłopek A. Zarys szkolnictwa polskiego na Ukrainie // Postscriptum Polonistyczne. – Katowice, 2009. – № 1 (3). – S. 303 – 313.

Czupkiewicz A. Polski jubileusz w Drohobyczu // Ziemia Drohobycka. – Wrocław, 2000. – № 13. − S. 42 – 46.

Galas M., Gorodyska O. Drohobyckie Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie “Odrodzenie”// Postscriptum Polonistyczne. – Katowice, 2009. – № 1 (3). – S. 325 – 327.

Górak S., Kołudzki-Stobbe R. Kresowe dziedzictwo // Ziemia Drohobycka. – Wrocław, 2001. – № 14. – S. 62 – 66.

Kołudzki-Stobbe R. Odbudowa fary w Drohobyczu // Ziemіa Drohobycka. – Wrocław, 2004. – № 17 − 18. – S. 132 − 136.

Majewski J.M. Znalazła się Madonna z kaplicy kolejowej! // Ziemia Drohobycka. – Wrocław, 2000. – № 13. S. 52 – 54.

Nicieja S.S. Kresowe trόjmiasto Truskawiec. − Drohobycz − Borysław. – Opole : Wydawnictwo MS, 2009. – S. 154.

Pilecki J.M. Drohobycz – dzisiaj // Ziemіa Drohobycka. – Wrocław, 2001. – № 14. – S. 43 – 46.

Pilecki J.M. Jubileusz Ojca Dominika // Ziemia Drohobycka. – Wrocław, 1995. – № 8. − S. 3 − 7.

Pilecki J.M. Nahlikowie i cmentarz drohobycki // Ziema Drohobycka. – Wrocław, 2000. – № 14. – S. 2 − 11.

Pilecki J.M. Najodwazniejsi w staraniach o kosciól drohobycki // Ziemia Drohobycka. – Wrocław, 1997. – № 10. – S. 31 – 34.

Pilecki J.M. “Zdobycie” kościoła w Drohobyczu (1989) // Ziemіa Drohobycka. – Wrocław, 2000. – № 13. – S. 74 − 75.

Popadyniec A., Hrabyńska A. Polonistyka na Wydziale Filologicznym Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu // Postscriptum Polonistyczne. – Katowice, 2009. – № 1 (3). – S. 240.

Postscriptum Polonistyczne. Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Uniwersytet Śląski w Katowicach. – Katowice : Wydawnictwo Gnome, 2009. – № 1 (3) − 328 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)