DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.28.174291

УЧАСТЬ ДМИТРА ПАЛІЇВА У ЛИСТОПАДОВІЙ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІЙ РЕВОЛЮЦІЇ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1918 – 1919 рр.

Оксана МЕДВІДЬ

Анотація


У статті простежено процес формування суспільно-політичних поглядів Д.Паліїва на тлі соціально-економічного і по-літичного життя Західної України початку XX ст. Показано його участь як організаційного референта у роботі Військового комі-тету у Львові, висвітлено його військово-організаційну діяльність у період становлення Збройних сил ЗУНР і УНР 1918  1919 рр.

Ключові слова


Дмитро Паліїв; легіон УСС; Галицька ар-мія; національно-визвольний рух

Повний текст:

PDF

Посилання


Волинець С. Предвісники і творці листопадового зриву. Захі-дноукраїнські громадські і політичні діячі / С. Волинець. – Вінніпег : Тризуб, 1965. – 113 с. 2. Гордієнко В. Листопад. Сходження на Голгофу (Історія УГА) / В.Гордієнко // Літопис Червоної Калини. – 1991. – Ч. 1. – С. 4 – 7. 3. Гуцуляк М. Перший листопад 1918 року на Західних землях України зі спогадами і життєписами членів Комітету Виконавців Лис-топадового Чину / М.Гуцуляк. – К. : Либідь, 1993. – 250 с. 4. Думін О. Історія Легіону Українських Січових Стрільців / О.Думін // Дзвін. – 1991. – Ч. 10. – С. 110 – 132. 5. Ковалюк Р. Український студентський рух на західноукраїн-ських землях ХІХ – ХХ ст. / Р.Ковалюк. – Львів : Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2001. – 420 с. 6. Кузьма О. Листопадові дні 1918 р. / Кузьма О. – Львів : Б.в., 1931. – 67 с. 7. Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва / М.Литвин. – Львів : Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 1989. – 230 с. 8. Литвин М. Українсько-польська війна 1918  1919 рр. / М.Литвин. – Львів : Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України; Інститут Східно-Центральної Європи. – 1998. – 488 с. 9. Макарчук С.А. Українська республіка галичан / С.Макарчук. – Львів : Світ, 1997. – 192 с. 10. Паліїв Д. Листопадова революція : з моїх споминів / Д.Паліїв. – Львів : Б.в., 1929. – 25 с. 11. Паліїв Д. Жмут споминів : за генералами / Д.Паліїв // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1935 рік. – Львів, 1934. – С. 40 – 44. 12. Паліїв Д. На чисту воду : з моїх споминів / Д.Паліїв // Літопис Червоної Калини. – 1930. – Ч. 6. – С. 14 – 17. 13. Шишка О. Слідами листопадових боїв / О.Шишка. – Львів : Львівська Політехніка, 1993. – 236 с. 14. Якимович Богдан. Збройні сили України : нарис історії / Б.Якимович. – Львів : Просвіта, 1996. – 359 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)