№ 32 (2013)

DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.32

Зміст

Статті

РОЛЬ ПОВІТОВИХ РАД У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX ст. PDF
Микола ІВАНИК
ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ПАРТІЙ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1905 – 1907 рр PDF
Оксана ТИМОШЕНКО
УМОВИ ПРАЦІ ЛЬВІВСЬКИХ РОБІТНИКІВ ТА ЇХ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ у 1920 – 1930-х рр. PDF
Оксана ПАСІЦЬКА
ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОЛГОСПНОГО СЕЛЯНСТВА ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ (кінець 40 – початок 50-х рр. ХХ ст.) PDF
Михайло СЕНЬКІВ
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТІЛ ЗАГИБЛИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН (1945 – 1954 рр.) PDF
Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ
ДОСЛІДЖЕННЯ МІСІЇ ХРИСТИЯНСТВА ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ У МІЖВОЄННОМУ ЛЬВОВІ PDF
Лідія ТИМІШ
УНІЙНІ ПРОЦЕСИ У ЗАХІДНИХ ЄПАРХІЯХ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ (1991 – 2001 рр.) PDF
Світлана БІЛА
САМОВИЗНАЧЕННЯ ДМИТРА БАГАЛІЯ У НАУКОВОМУ Й ІДЕНТИФІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНОЗНАВЧИХ СТУДІЙ PDF
Віталій МАСНЕНКО
ВІЙСЬКОВО-МЕМУАРНІ СТУДІЇ ТА РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДМИТРА ПАЛІЄВА PDF
Оксана МЕДВІДЬ
ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА АДМІНІСТРАЦІЇ Ф.Ф. ТРЕПОВА У ГАЛИЧИНІ PDF
Ірина ЛОЗИНСЬКА
НАУКОВІ ЧИТАННЯ ДОКТОРА ІВАНА ФРАНКА З ПРОБЛЕМ АНТИЧНОСТІ ТА МЕДІЄВІСТИКИ (САМБІР, 1903 р.) PDF
Богдан ЛАЗОРАК
ГОЛОВНІ РЕДАКТОРИ ДІАСПОРНОГО ЧАСОПИСУ У США “СВОБОДА” – КОРЕСПОНДЕНТИ ІВАНА ФРАНКА PDF
Володимир ГАЛИК
ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ: СУЛЛА ТА ДРУГИЙ ТРІУМВІРАТ PDF
Олег ПЕТРЕЧКО
ПОШУКИ ПРАБАТЬКІВЩИНИ ЕТРУСКІВ У НІДЕРЛАНДСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ПОЧАТКУ XXI ст. PDF
Андрій ЯНКО
ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ У ЮГОСЛАВІЇ 27 БЕРЕЗНЯ 1941 р. PDF
Марта ЯРЕМКО
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ ОБ’ЄДНАНОЇ НІМЕЧЧИНИ PDF (English)
Катерина ПЕТРЕНКО