DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.32.171492

ВІЙСЬКОВО-МЕМУАРНІ СТУДІЇ ТА РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДМИТРА ПАЛІЄВА

Оксана МЕДВІДЬ

Анотація


У статті проаналізовано наукові студії Д. Палієва з воєнної історії України ХХ ст., а саме історії легіону Українських січових стрільців, Листопадової революції 1918 р. на західноукраїнських землях, участі Галицької армії в українсько-польській війні 1918 – 1919 рр., українського національно-визвольного руху у Польщі 1921 – 1939 рр. Показано цінність творчого доробку Д. Палієва для розвитку вітчизняної військової історичної науки.

Ключові слова


Дмитро Паліїв; легіон УСС; Галицька армія; національно-визвольний рух

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН

України. Колекція матеріалів родини Д. Палієва.

Волинець С. Предвісники і творці листопадового зриву.

Західноукраїнські громадські і політичні діячі. – Вінніпег : Тризуб,

– 324 с.

Литвин М. Українсько-польська війна 1918 – 1919 рр. –

Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України ;

Інститут Східно-Центральної Європи. – 1998. – 488 с.

Паліїв Д. Двадцять п’ять літ. (Спомини) // Календар

“Батьківщина” на 1939 рік. – Львів, 1938. – С. 86 – 89.

Паліїв Д. Гріхи СВУ // Новий час. – 1930. – Ч. 46 (804). –

квітня.

Паліїв Д. Жмут споминів : За генералами // Історичний календаральманах Червоної Калини на 1935 рік. – Львів, 1934. – С. 40 – 44.

Паліїв Д. Кілька думок сотника Д. Палієва про Українську

дивізію. Із доповіді, виголошеної в червні 1944 р. перед виходом

Дивізії на фронт // Вісті комбатанта. – Нью-Йорк – Торонто, 1968. –

Ч. 5 – 6 (36 – 37). – С. 105 – 109.

Паліїв Д. Крилос // Батьківщина. – 1937. – Ч. 33 (142). –

серпня.

Паліїв Д. На чисту воду: З моїх споминів // Літопис Червоної

Калини. – 1930. – Ч 6. – С. 14 – 17.

Паліїв Д. Листопадова Революція: З моїх споминів. – Львів :

Б. в., 1929. – 25 с.

Паліїв Д. Самоспалювання чи фанатизм успіху // Перемога. –

– Ч. 1. – 1 листопада.

Паліїв Д. УСС на розстайній дорозі. Спомини з-перед 20 літ //

Календар “Батьківщина” на 1937 рік. – Львів, 1936. – С. 40 – 42.

Шанковський Лев. Українська армія в боротьбі за

державність. – Мюнхен : Дніпрова хвиля. – 1958. – 319 с.

Швагуляк М. Національно-політична діяльність Дмитра

Палієва у міжвоєнний період // Україна: культурна спадщина,

національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – С. 405 – 427.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)