DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.32.171495

ГОЛОВНІ РЕДАКТОРИ ДІАСПОРНОГО ЧАСОПИСУ У США “СВОБОДА” – КОРЕСПОНДЕНТИ ІВАНА ФРАНКА

Володимир ГАЛИК

Анотація


У дослідженні на основі неопублікованих і досі маловідомих широкому загалу епістолярних джерел простежено процес становлення та розвитку співпраці Івана Франка з головними редакторами діаспорного часопису у США “Свобода”. Установлено, що редактори цього часопису публікували перекладацькі праці та поетичні твори як за життя, так і після смерті українського вченого.

Ключові слова


Іван Франко; Нестор Дмитрів; Іван Ардан; Стефан Макар; українська діаспора у США; газета “Свобода”; листи

Повний текст:

PDF

Посилання


I. Дмитрів Н. (“The Svoboda Publishing Co”). Лист до І. Франка від

січня 1896 р. із США. – Відділ рукописних фондів та текстології

Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (далі – І. Л.). –

Ф. 3. – Спр. 1613. – С. 299.

II. Дмитрів Н. (Руско-Народный Союзъ). Лист до І. Франка від 29

квітня 1896 р. із США. – І. Л. – Ф. 3. – Спр. 1613. – С. 465.

III. Дмитрів Н. та ін. (Руско-Народный Союзъ). Лист до І. Франка

від [червня 1897 р.] із США. – І. Л. – Ф. 3. – Спр. 1613. – С. 31 – 32.

IV. Ardan J. [Ардан І.] Лист до І. Франка від 21 [вересня] 1898 р. із

Оліфанту. – І. Л. – Ф. 3. – Спр. 1624. – С. 41 – 42.

V. Ardan J. [Ардан І.] Лист до І. Франка від 27 серпня 1896 р. із

Джерзі-Сіті. – І. Л. – Ф. 3. – Спр. 1613. – С. 607 – 610.

VI. Ardan J. [Ардан І.] Лист до І. Франка від 9 вересня 1897 р. із

Джерзі-Сіті. – І. Л. – Ф. 3. – Спр. 1626. – С. 155 – 160.

Галик В.М. Нереалізований план еміграції Івана Франка до

Америки (США) (за листами до Івана Франка) // Людинознавчі студії :

Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка / ред. кол. Т. Біленко (гол. редактор),

В. Бодак, В. Возняк та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ

ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 26. Філософія. – С. 169 – 179.

Краєві Русини Заморским Братам // Свобода. Ювилейне

Число. – 1904. – Четверъ 26-го Мая. – Ч. 21. – С. 2.

Луців Л. Іван Франко – борець за національну і соціяльну

справедливість. – Нью Йорк – Джерзі Ситі : В-во “Свобода”, 1967. – 655 с.

о. Іван Ардан // Кравченюк. О. Головні редактори “Свободи”

– 1993. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.

svoboda-news.com/pro_svobodu/kravchenuk.htm.

Свобода. Урядовий орган Українського Народного Союза. –

– Второк 11-го Липня. – Ч. 83. – С. 2.

Свобода. Урядовий орган Українського Народного Союза. –

– Второк 18-го Липня. – Ч. 86. – С. 4.

Свобода. Урядовий орган Українського Народного Союза. –

– Второк 25-го Липня. – Ч. 89. – С. 4.

Свобода. Урядовий орган Українського Народного Союза. –

– Второк 1-го Серпня. – Ч. 92. – С. 4.

Свобода. Урядовий орган Українського Народного Союза. –

– Субота 15-го Липня. – Ч. 85. – С. 2.

Свобода. Урядовий орган Українського Народного Союза. –

– Субота 22-го Липня. – Ч. 88. – С. 4.

Свобода. Урядовий орган Українського Народного Союза. –

– Субота 29-го Липня. – Ч. 91. – С. 4.

Свобода. Урядовий орган Українського Народного Союза. –

– Четвер 13-го Липня. – Ч. 84. – С. 2.

Свобода. Урядовий орган Українського Народного Союза. –

– Четвер 20-го Липня. – Ч. 87. – С. 4.

Свобода. Урядовий орган Українського Народного Союза. –

– Четвер 27-го Липня. – Ч. 90. – С. 3 – 4.

Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – К. :

Наукова думка, 1984. – Т. 41. – 682 c.

Франко І. Українська література за 1898 р. // І. Франко.

Зібрання творів у 50-ти т. + додаткові томи. – К. : Наукова думка, 1981. –

Т. 32. – С. 7 – 13.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)