DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.32.171488

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТІЛ ЗАГИБЛИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН (1945 – 1954 рр.)

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ

Анотація


У статті на основі невідомих та маловідомих документів розкривається процес ідентифікації тіл загиблих підпільників. Автор доводить, що достовірна ідентифікація особи загиблого була складною та залежала від багатьох чинників. Із часом якість і точність упізнання загиблих удосконалюється. Цьому сприяв спад активності підпілля, чіткий облік націоналістів, жорсткий контроль вищого керівництва.

Ключові слова


ідентифікація; Карпатський край; ОУН; УПА; підпілля; спецоргани

Повний текст:

PDF

Посилання


I. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 89 (1951). – Спр. 42. – 306 арк.

II. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 57 (1953). – Спр. 1. – Т. 3. – 408 арк.

III. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 60 (1953). – Спр. 14. – 303 арк.

IV. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 60 (1954). – Спр. 3. – Т. 1. – 292 арк.

V. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 105 (1954). – Спр. 3. – Т. 2. – 347 арк.

VI. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 107 (1954). – Спр. 2. – 440 арк.

VII. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 109 (1954). – Спр. 1. – Т. 2. – 281 арк.

VIII. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 110 (1954). – Спр. 2. – Т. 5. – 405 арк.

IX. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 12 (1960). – Спр. 48. – 299 арк.

X. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 19 (1960). – Спр. 3. – 349 арк.

XI. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 32 (1960). – Спр. 10. – 417 арк.

XII. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 34 (1953). – Спр. 2. – 234 арк.

XIII. ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 34 (1960). – Спр. 5. – 199 арк.

XIV. ГДА СБУ. – Ф. 65. – С. 7443. – 328 арк.

XV. ГДА СБУ. – Ф. 65. – Спр. 9112. – Т. 2. – 387 арк.

XVI. ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 352. – 170 арк.

XVII. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 31. – 486 арк.

Кентій А.В. Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні (1946 –

рр.) / А.В. Кентій. – К. : Інститут історії України НАН України,

– 111 с. http://www.poshuk-lviv.org.ua/zut/index.htm.

Кентій А.В. Українська повстанська армія в 1944 – 1945 рр. /

А.В. Кентій. – К. : Інститут історії України НАН України, 1999. – 220 с.

Киричук Ю. Український національний рух 40 – 50-х років

XX століття: ідеологія та практика / Ю. Киричук. – Львів : Добра

справа, 2003. – 464 с.

Русначенко А.М. Народ збурений: Національно-визвольний

рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії,

Естонії у 1940 – 50-х роках / А.М. Русначенко. – К. : Університетське

видавництво “Пульсари”, 2002. – 519 с.

Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у

– 1953 рр. Нові документи і матеріали / Володимир Сергійчук. –

К. : Дніпро, 1998. – 944 с.

Сергійчук В. Український здвиг : Прикарпаття. 1939 –

рр. / Володимир Сергійчук. – К. : Українська Видавнича Спілка,

– 840 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)