№ 22 (2008)

DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.22

Зміст

Статті

ІВАН ФРАНКО ПРО УНІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПЕРЕМИШЛЬСЬКІЙ ТА ЛЬВІВСЬКІЙ ЄПАРХІЯХ НА ЗЛАМІ XVII – XVIII СТ. PDF
Світлана БІЛА
ОСВІТА І ВИХОВАННЯ НА ПОДІЛЛІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ PDF
Олександр КОЗІЙ
ПРОПАГАНДА ТА ОБСТОЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ НАРОДНОЮ ПАРТІЄЮ ПРОГРАМНИХ ВИМОГ З НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА PDF
Оксана ТИМОШЕНКО
ВСТАНОВЛЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНИХ КОНТАКТІВ ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО З КРАЇНАМИ АНТАНТИ PDF
Ігор ДАЦКІВ
ДИПЛОМАТИЧНА МІСІЯ ЛЬОНГИНА ЦЕГЕЛЬСЬКОГО У США (1920 – 1921 рр.) PDF
Тарас БАТЮК
ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1921 – 1939 рр.) PDF
Оксана ПАСІЦЬКА
ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ВОЛИНІ У 20 – 30-х роках ХХ ст. PDF
Володимир БОРЩЕВИЧ
КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНЕ ЖИТТЯ ДРОГОБИЧА У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД PDF
Михайло СЕНЬКІВ
ВІЙСЬКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДМИТРА ПАЛІЇВА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Оксана МЕДВІДЬ
СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ УМОВИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ 1939 – 1941 рр. PDF
Іванна ЛУЧАКІВСЬКА
КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ ДРОГОБИЧА В ПЕРІОД НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941 – 1944 рр.) PDF
Микола ГАЛІВ
ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЛЬВОВА У 1944 – 1953 РОКАХ (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ) PDF
Руслана ПОПП
СТРУКТУРА ОУНІВСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ У ДРОГОБИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (1945 – 1950-ті рр.) PDF
Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ
ГРОМАДСЬКО-ПУБЛІЦИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ МУДРОГО У США (1949 – 1966) PDF
Ярослав КОМАРНИЦЬКИЙ
УКРАЇНСЬКА АВТОКЕФАЛЬНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР НА ЗЛАМІ 80 – 90-х pp. XX ст. PDF
Олег МУРАВСЬКИЙ
РАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ СУСПІЛЬНОПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ МІЖВОЄННОЇ ДОБИ ХХ СТ. PDF
Василь ФУТАЛА
ПРИНЦИПАТ ТА ІНСТИТУТ РИМСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА PDF
Олег ПЕТРЕЧКО