DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.22.172139

СТРУКТУРА ОУНІВСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ У ДРОГОБИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (1945 – 1950-ті рр.)

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ

Анотація


У статті вперше на основі невідомих та маловідомих архівних матеріалів відтворена організаційна структура оунівського підпілля у Дрогобицькій області від середини 40-х до початку 50-х років ХХ ст. Автор дослідив особливості діяльності підпілля на згаданих теренах, простежив процес реорганізації референтур відповідно до умов ведення боротьби. У розвідці показано, що ОУН протягом свого існування проходила процес трансформації, який дав їй можливість ще протягом десяти років вести боротьбу проти радянської влади

Ключові слова


ОУН; УПА; Дрогобицька область; структура; округа; надрайон; провід; референтура

Повний текст:

PDF

Посилання


І. Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ). – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 1. – 386 арк.

ІІ. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 2. – 223 арк.

ІІІ. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 4. – 373 арк.

ІV. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 9. – 336 арк.

V. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 39. – 295 арк.

VI. ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 78. – 462 арк.

Див.: Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Двобій без компромісів. Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945 – 1980-ті роки: Монографія. – К.: К.І.С., 2007. – 568 с.

Див.: Кентій А. В. Нарис боротьби ОУН – УПА в Україні (1946 – 1956 рр.). – К.: Інститут історії України НАН України, 1999. – 111 с.; Кентій А. В. Українська повстанська армія в 1944 – 1945 рр. – К.: Інститут історії України НАН України, 1999. – 220 с.

Див.: Киричук Ю. Нариси з історії українського національновизвольного руху 40 – 50-х років ХХ століття. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 2000. – 304 с.; Киричук Ю. Український національний рух 40 – 50-х років XX століття: ідеологія та практика. – Львів: Добра справа, 2003. – 464 с.

Див.: Мороз В. Структура референтури пропаганди ОУН на Дрогобиччині (1944 – 1950-і рр. ) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Спецвипуск. – Дрогобич: НВЦ “Каменяр”, 2002. – С. 188 – 198.

Див.: ОУН в світлі постанов Великих зборів, конференцій та інших документів з боротьби 1929 – 1955. – Б.м.: Видання Закордонних частин ОУН, 1955. – 372 с.

Див.: Русначенко А. М. Народ збурений: Національновизвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940 – 50-х роках. – К.: Університетське видавництво “Пульсари”, 2002. – 519 с.

Див.: Содоль П. Українська Повстанча Армія. 1943 – 49. Довідник другий. – Нью-Йорк: Пролог, 1995. – 295 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)