DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.22.172137

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ ДРОГОБИЧА В ПЕРІОД НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941 – 1944 рр.)

Микола ГАЛІВ

Анотація


У статті на основі аналізу матеріалів української легальної преси розкривається стан культурного життя української громади Дрогобича у 1941 – 1944 рр. Передовсім характеризується освітня сфера (дошкільні виховні заклади, початкове, середнє і професійне шкільництво, курсова система навчання тощо), а також діяльність театру та хорових колективів міста в умовах німецької окупації.

Ключові слова


українська громада; Дрогобич (1941 – 1944 рр.); освіта; театр; хорове мистецтво; музейна справа

Повний текст:

PDF

Посилання


І. Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО). – Ф. Р-38. – Оп. 1. – Спр. 1. ІІ. ДАЛО. – Ф. Р-8. – Оп. 9. – Спр. 433.

Див.: Адміністративно-торговельний курс // Вільне слово (далі – ВС). – 1941. – № 29. – 12 вересня. – С. 4; Курс для провідниць дитячих садків у Дрогобичі // Голос Підкарпаття (далі – ГП). – 1942. – Ч. 6. – 4 жовтня. – С. 6; Нові школи і курси в Дрогобичі // ГП. – 1942. – Ч. 7. – 11 жовтня. – С. 6; Практичні курси в Дрогобичі // ГП. – 1942. – Ч. 11. – 8 листопада. – С. 6; Бухгалтерійні курси в Дрогобичі // ГП. – 1943. – Ч. 3. – 17 січня. – С. 6; Курс шевського крою в Дрогобичі // ГП. – 1943. – Ч. 11. – 14 березня. – С. 6; Вишкільний курс шоферства в Дрогобичі // ГП. – 1943. – Ч. 21. – 23 травня. – С. 6.

Антонюк Н. В. Українське культурне життя в Генеральній Губернії (1939 – 1944 роки). – Львів, Б. в., 1997. – 232 с.

Див.: Віднова Дрогобицького театру // ВС. – 1941. – № 31. – 17вересня. – С. 3; Відвідування в дрогобицькому театрі // ВС. – 1942. – № 12. – 29 січня. – С. 4; Л.Р. В театрі // ВС. – 1942. – № 1. – 1 січня. – С. 4; З театру // ВС. – 1942. – № 6. – 15 січня. – С. 4; Оголошення (про приїзд театру зі Станіслава) // Дрогобицьке слово. – 1942. – № 40 – 41. – 3 – 6 квітня. – С. 4; 153 вистава Дрогобицького театру в Стрию // ГП. – 1943. – Ч. 29. – 18 липня. – С. 6; Небуденна імпреза в Дрогобичі // ГП. – 1943. – Ч. 30. – 25 липня. – С. 6; З мистецького життя Дрогобича // ГП. – 1943. – Ч. 33. – 15 серпня. – С. 6.

Вписи // ВС. – 1941. – № 35-36. – 27 вересня. – С. 3; Оголошення (про початок навчання у вселюдських школах) // ВС. – 1941. – № 42. – 12 жовтня. – С. 1.

Дуб В. Робітнича громада ім. Івана Франка в Дрогобичі // Дрогобиччина – земля Івана Франка. – Т. 1. – Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто: Б.в., 1973. – С. 598 – 600.

Див.: Кошарний І.Я., Підпригорщук М.В. Радянська Дрогобиччина. – Дрогобич, 1957. – 202 с.; Літянський В.П. До питання розвитку загальноосвітньої школи на Дрогобиччині // Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного інституту ім.І.Франка. – Вип. ІІІ. – Дрогобич, 1957. – С. 5 – 32.

Культурне життя в Україні. Західні землі. Документи і матеріали. Т. 1-й (1939 – 1953). – К.: Наук. думка, 1995. – 748 с. 8. Див.: Л.Р. Другий виступ Стрийського театру в Дрогобичі // ВС. – 1942. – № 25. – 27 лютня. – С. 3; Капела київських бандуристів у Дрогобичі // ГП. – 1944. – Ч. 13. – 26 березня. – С. 6; З мистецького життя Дрогобича // ГП. – 1943. – Ч. 33. – 15 серпня. – С. 6;

Див.: Л.Р. Концерт Бояну заповідається // ВС. – 1941. – № 71 – 20 грудня. – С. 3; Дрогобицький Боян знову працює // ВС. – 1941. – № 74. – 29 грудня. – С.6; Л.Р. Де співаки Дрогобича // ВС. – 1941. – № 63 – 1 грудня. – С. 4; Робітничий хор в Дрогобичі // ГП. – 1943. – Ч. 26. – 27 червня. – С. 6.

Л.Р. Музей Дрогобича // ВС. – 1941. – № 65. – 6 грудня. – С. 2.

Див.: Мариняк М. Дрогобич. Ілюстрований краєзнавчий нарис. – Львів: Каменяр, 1979. – 47 с.; Шалата М. Дрогобич: Нариспутівник. – Львів: Каменяр, 1986. – 86 с.

Нова клітина УОТ в Дрогобичі // ГП. – 1943. – Ч. 11. – 14 березня. – С. 6.

Див.: Оголошення (конкурс на посаду управителя хлоп’ячої бурси в Дрогобичі) // ВС. – 1941. – № 60. – 24 листопада. – С. 4; “Поможи собі сам”. Робота Українського Окружного Комітету Дрогобиччини // ВС. – 1942. – № 10. – 24 січня. – С. 2; Дрогобицький гуртожиток // ВС. – 1942. – № 11 – 26 січня. – С. 4. Ще одна бурса в Дрогобичі // ГП. – 1943. – Ч. 16. – 18 квітня. – С. 6; Реміснича бурса в Дрогобичі // ГП. – 1943. – Ч. 42. – 17 жовтня. – С. 6.

Див.: Оголошення (про вписи до гімназії) // ВС. – 1941. – № 56. – 15 листопада. – С. 4; Молодь – до шкіл! [редакційна] // ВС. – 1941. – № 63. – 1 грудня. – С. 1. Оголошення (про 3-місячний матуральний курс) // ВС. – 1942. – № 7. – 17 січня. – С. 4; Матура в українській гімназії в Дрогобичі // ВС. – 1942. – № 48. – 24 квітня. – С. 3; Дрогобицька гімназія має буфет // ВС. – 1942. – № 23. – 23 січня. – С. 4.

Див.: Пастух Р. Рідна школа в Дрогобичі. – Львів: Меморіал, 1991. – 61 с.; Пастух Р. Дрогобич у прізвищах, датах, подіях і фактах. – Вид. 2, доп. і уточн. – Дрогобич: Коло, 2002. – 141 с.

Див.: Сольчаник А.Д. Українська гімназія ім. Івана Франка // Дрогобиччина – земля Івана Франка. – Т. 1. – Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто: Б.в., 1973. – С. 444 – 466; Яців В. Дрогобич – місто нафтового басейну у воєнних роках 1939 – 44 // Дрогобиччина – земля Івана Франка. – Т. 3. – Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто: Б.в., 1986. – С. 87 – 98.

Див.: Учительська конференція в Дрогобичі // ГП. – 1942. – Ч. 14. – 29 листопада. – С. 6; Учительська конференція в Дрогобичі // ГП. – 1943. – Ч. 41. – 10 жовтня. – С. 6.

Див.: Юг. Дівоча захоронка і дитячий садок в Дрогобичі // ВС. – 1942. – № 11 – 26 січня. – С. 4; Відвідини дитячих садків у Дрогобичі // ГП. – 1942. – Ч. 11. – 8 листопада. – С. 6; Концерт у Дрогобицькому приюті // ГП. – 1943. – Ч. 49. – 5 грудня. – С. 6.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)