DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.22.172135

ВІЙСЬКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДМИТРА ПАЛІЇВА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Оксана МЕДВІДЬ

Анотація


У статті досліджуються основні напрями діяльності Д.Паліїва в роки Другої світової війни. Висвітлено його роль у творенні української дивізії “Галичина” та Української національної армії, показано зусилля Дмитра Паліїва, спрямовані на використання цих формувань з метою пропагування ідей українського визвольного руху.

Ключові слова


Дмитро Паліїв; Друга світова війна; дивізія “Галичина”; національно-визвольний рух

Повний текст:

PDF

Посилання


І. Державний архів Львівської області (далі ДАЛО) – Ф. Р-35. – Оп. 2. – Спр. 53. – Арк. 1.

ІІ. ДАЛО. – Ф. Р-36. – Оп. 2. – Спр. 7. – Арк. 3

ІІІ. Архів Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН

України. Колекція матеріалів родини Д.Паліїва.

Див.: Верига В. Дмитро Паліїв – воїн і патріот (1896 – 1944) // Вісті Комбатанта. – 1985. – Ч. 2. – С. 47 – 51; Верига В. Слідами батьків: Нариси історії 30 полку дивізії “Галичина” – 1-ої дивізії Української Національної Армії. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2002. – 248 с.; Забродський В. Світлої пам’яті сотник Дмитро Паліїв // Вісті Комбатанта. – 1987. – Ч. 3. – С. 37 – 40; Кедрин І. Життя – події – люди. Спомини і коментарі. – НьюЙорк: Червона Калина, 1976. – 721 с.; Крохмалюк Р. Заграва на Сході: Спогади і документи з праць у військовій управі “Галичина” в 1943 – 1944 роках. – Торонто – Нью-Йорк: Б.в., 1978. – 352 с.

Див.: Боляновський А. Дивізія “Галичина”. Історія. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2000. –528 с.; Боляновський А. Українські військові формування в збройних силах Німеччини (1939 – 1945). – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2003. – 686 с.

Див.: Андрусишин Б.І. Питання соціальної революції у програмах ОУН – УПА – УГВР // Друга світова війна і Україна: Матеріали наукової конференції (27 – 28 квітня 1996 р.). – К.: Інститут історії України НАН України, 1996. – С. 50 – 53; Антонович М. Англійські дипломатичні джерела про українсько-польські взаємини на початку Другої світової війни // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21 – 22 листопада 1996 р.). – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – С. 304 – 307; Гунчак Т. У мундирах ворога. – К.: Час України, 1993. – 206 с.; Киричук Ю. Нариси з історії українського національно-визвольного руху у 40 – 50-х роках ХХ ст. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2000. – 303 с.

Паліїв Д. Наші обов’язки та завдання // Вісті Комбатанта. – Нью-Йорк – Торонто, 1968. – Ч. 5 – 6 (36 – 37). – С. 113 – 116.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)