№ 10 (2002)

DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.10

Зміст

Статті

Освіта як трансактне спілкування: філософський аналіз PDF
Людмила Рижак
Спілкування як естетичний феномен PDF
Віра Мовчан
Комунікаційні системи і розумові процеси PDF
Михайло Ведмєдєв
Категорія священного: проблема етимології та семантики PDF
Вікторія Головей
Філософська інтерпретація представниками "срібного віку" "Поеми про Великого Інквізитора" Федора Достоєвського PDF
Ірина Сумченко
Про історіософію Дмитра Донцова PDF
В`ячеслав Артюх
Суб`єкт - суб`єктна установка на учня як особистісний критерій діалогічності вчителя PDF
Тетяна Гретченко
Педагогічний та батьківський впливи на взаємодіючі компоненти соціального впливу PDF
Зоряна Борисенко
Формування у майбутніх учителів цінностей професійно-педагогічного спілкування PDF
Ольга Мартинюк
Самореалізація як проблема розвитку особистості у сучасній зарубіжній психології PDF
Вікторія Гупаловська
Напрями змін у польській освіті у сфері піднесення якості навчання та спеціалізованої допомоги дитині PDF
Юзефа Балахович
Психологічні аспекти процесу розв`язування творчих математичних задач на доведення PDF
Лідія Мойсеєнко
Дрогобич у демографічному вимірі: соціологічний аналіз (1991-2001рр.) PDF
Світлана Щудло
Матеріальний рівень життя західноукраїнського селянства (друга пол.40-х - поч.50-х рр. XX ст.) PDF
Михайло Сеньків
Народовсько-русофільське протистояння у Галичині 60-70-х рр. XIX ст. PDF
Олексій Сухий
Освітня політика Польщі щодо українців у 1919-1939 роках: спроба періодизації PDF
Лариса Середяк
Українське питання в радянсько-польських відносинах періоду вступу СРСР до Ліги Націй PDF
Микола Гетьманчук
Реклама у польській пресі Королівства Польського і Галичини ( друга половина XIX - початок XX ст.) PDF
Всеслав Лукаш Мацєжинський
Іван Огієнко ( митрополит Іларіон) про Українську православну церкву PDF
Оксана Панько
Ангел як вічний образ у європейській поезії PDF
Галина Удяк
Релігійна містерія збірки Б.-І. Антонича " Велика гармонія" PDF
Ірина Дмитрів
Комунікативно-експресивний потенціал конструкцій з прямою мовою в думах PDF
Тетяна Беценко
Фразеологізми як мовні одиниці вторинної номінації ( на прикладі прози Василя Стефаника) PDF
Тетяна Євтушена
Символічне наповнення фразеологічних одиниць PDF
Ліляна Михаць