№ 11 (2003)

DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.11

Зміст

Статті

Раціоналістичність як основа класичної освіти (стаття друга)* PDF
Валерій Скотний
Слово в контексті ідеоглогічної заангажованості PDF
Тетяна Біленко
Класична освітня парадигма: спроба виправдання PDF
Ольга Плахотнік
Глобалізація і проблема національно-культурної та релігійної ідентичності PDF
Олексій Марченко
Структура мотивів інноваційної діяльності педагогів різних типів навчальних закладів PDF
Ірина Вахоцька
Особистісна зрілість як акмеологічна інваріанта психолога PDF
Олена Штепа
Навчальна діяльність і психічний розвиток дитини PDF
Антоніна Ваврик
Аналіз методик стимуляції уяви учнів як чинника активізації пізнавальної діяльності PDF
Євгенія Сухраменда
Психологічні особливості етностереотизації в міжособистісному оцінюванні в студентському середовищі PDF
Олена Квас
Психологія розуміння творчих математичних задач на різних етапах їх розв`язування студентами технічного ВНЗ PDF
Лідія Мойсеєнко
Генетично-психологічні засоби ресоціалізації депривованої особистості PDF
Ярослав Гошовський
Становлення Організації українських націоналістів (ОУН): здобутки і проблеми дослідження PDF
Василь Футала
Трактування українсько-польських відносин краківських слов`янофілами на початку XX ст. PDF
Ірина Мацевко
Роль угорських володарів у стосунках Болгарії та Візантії з кочівниками Північного Причорномор`я в X-XI ст.: лакуна в історіографії чи брак джерел? PDF
Микола Мельник
Молдовські походи українських військ у другій половині XVI ст. PDF
Тарас Батюк
Давньоруське карбування: історіографія проблеми PDF
Наталія Турмис
Зразки імперських типів літературної інтерпретації в "Орієнталізмі" Едварда Саїда PDF
Петро Іванишин
Народнопісенні мотиви й образи творчості Романа Купчинського (1916-1920) PDF
Роксолана Перев`язко
Філософія екзистенціалізму як чинник мовної концептуальності ( на матеріалі творів А. Камю і Ж.-П. Сартра та їх українських перекладів) PDF
Мар`яна Лук`янченко
Фразеологія Василя Стефаника як об`єкт перекладацький і перекладознавчий ( на матеріалі російських перекладів) PDF
Марія Щербак
Етносемантика Стефаникових новел PDF
Надія Кушина
Три українські переклади поезії Р.М. Рільке "Орфей. Евридіка. Гермес" PDF
Леся Кравченко
Варіативна акцентуація прислівників у сучасній українській літературі PDF
Костянтин Іваночко