№ 9 (2002)

DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.9

Зміст

Статті

Обдарованість учителя як суб`єкта спілкування в контексті педагогічної діяльності PDF
Людмила Базілевська
Дослідження індивідуально-психологічних особливостей сучасного педагога в умовах реформування освіти PDF
Стефанія Макаренко
Умови та фактори формування самооцінки молодших школярів PDF
Катерина Монастиришин
Розвиток молодшого школяра як суб`єкта навчальної діяльності PDF
Антоніна Ваврик
Психологічні основи актуалізації потенціалу батьківського виховного впливу PDF
Микола Гретченко
Особливості сприймання дисфункційної сім`ї дітьми молодшого шкільного віку PDF
Олена Волошок
Продуктивне вирішення внутрішньоособистісних конфліктів шляхом научіння саморозуміння PDF
Олена Штепа
до питання інтерпретації учнями-виконовцями клавірних творів Й.С. Баха PDF
Нелла Антонець
система органів місцевого самоврядування Східної Галичини (1919-1933) PDF
Микола Іваник
Польська еміграція в радянській Україні: походження, етапи і соціально-політичний статус PDF
Віталій Загоруйко
Львівський відділ єврейського центрального еміграційного товариства "Jeas" (1924-1939) PDF
Степан Качараба
Теоретичні постулати і методи партійно-політичної роботи Фронту національної єдності (1933-1939 рр.) PDF
Оксана Медвідь
Гімназійна освіта у Східній Галичині (1919 - 1939 рр.) PDF
Галина Занік
Історіографія Української військової організації ( УВО) PDF
Василь Футала
Візантія і релігійні вірування печенігів PDF
Микола Мельник
Морфонологія словотвірних гнізд іменників із субморфом #к- PDF
Марія Федурко