№ 7 (2001)

DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.7

Зміст

Статті

Креативно-діяльнісні засади культури PDF
Оксана Шрамко
Саморозвиток особистості як творчість у контексті педагогічної діяльності PDF
Людмила Базілевська
До проблеми самоідентифікації особистості PDF
Валентина Стець
Використання онтопсихологічної сінемалогії у практиці психологічної корекції емоційних станів жінок PDF
Уляна Ковальова
Особистісні чинники переживання психотравмуючих ситуацій PDF
Олена Єфімова
Проблема психологічних факторів поведінки людини у конфлікті PDF
Наталія Пилат
"Товариство імені М.Качковського": основні напрями фінансово-господарської праці (1874-1914рр.) PDF
Олексій Сухий
Виборча агітація 1927р. до органів місцевого самоврядування у Східній Галичині PDF
Микола Іваник
Фахове шкільництво у Східній Галичині (1919-1939 рр.) PDF
Галина Занік
Громадсько-політична діяльність Дмитра Паліїва PDF
Оксана Медвідь
Політичні вбивства Гавриїла Костельника і Ярослава Галана - провокативний засіб боротьби радянських каральних органів проти Українського руху опору PDF
Юрій Киричук
До питання про символіку зерна в похоронній і поминальній обрядовості українців PDF
Ірина Лозинська
До питання про генезис етнолінгвістики PDF
Надія Кушина
Словотвірне гніздо дієслова мовити - елементи аналіху PDF
Світлана Гірняк
Соціальна структура придунайських міст Паннонії у I-III ст. н.е. PDF
Тетяна Комлик
Місце традиції та новації в культурі та мистецтві Нового часу (західноєвропейський контекст_ PDF
Тетяна Пітякова
Проблеми життєвого вибору крізь призму духовної кризи століть PDF
Валентина Уханкіна
Проблема ідеального та проблема свідомості у концепції Л.І. Дубровського PDF PDF
Валентина Здоровенко
Предметна спрямованість батьківського виховного впливу PDF
Микола Гретченко
Семантико-стилістичне "обігравання" форми граматичних категорій іменника PDF
Олена Тимчук
Стефаникові порівняння як об`єкт перекладознавчого осмислення ( на матеріалі російських перекладів) PDF
Марія Щербак
Два варіанти повісті М.Устияновича "Месть верховинця" PDF
Лілія Гулевич
Біблійні образи в поезії неокласиків: своєрідність трансформації PDF
Василь Зварич
"Робінзон Крузо" Д. Дефо і "Гулліверові подорожі" Дж. Світа в Україні (рецепційно-компаративістична аналітика) PDF
Олег Шалата