№ 12 (2003)

DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.12

Зміст

Статті

Філософський аналіз технічного об'єкта та його специфіка PDF
Володимир Мельник
Діяльнісне відношення до світу: діалектика морального та естетичного PDF
Віра Мовчан
Суб'єктивність і творчість у контексті соціального пізнання PDF
Жанна Янко
Російське геґельянство 60-80 рр. ХІХ ст у пошуках цілісної картини світу PDF
Тимофій Мотренко
Трактування природи знання в традиції європейської теолого-філософської думки PDF
Олена Поліщук
Неоплатонічні елементи у філософському світогляді К.-Т. Ставровецького PDF
Галина Паласюк
Самовизначення особистості: філософські засади Гавриїла Костельника PDF
Ірина Мірчук
Проблеми професійного становлення майбутнього психолога PDF
Людмила Базілевська
Особливості комунікативної рефлексії викладача у процесі засвоєння студентами іноземної мови PDF
Леся Кравців
Розвиток особистісної рефлексії учня у віковому аспекті PDF
Тетяна Турчин
Проблема міжособистісних конфліктів у студентському середовищі PDF
Ірина Середницька
Соціально-перцептивні чинники у процесі ресоціалізації депривованої особистості PDF
Ярослав Гошовський
Психологічні особливості розвитку людей похилого віку PDF
Любов Гаврищак
Митрополит Андрей Шептицький: російський напрямок діяльності PDF
Олексій Сухий
Політичне розмежування в русофільському русі Галичини у 1908-1914 рр. PDF
Уляна Уська
Участь Дмитра Паліїва у визвольних змаганнях 1914-1920 рр. PDF
Оксана Медвідь
Соціально-побутові умови інтелігенції Львова у перші повоєнні роки (1944-1953) PDF
Руслана Попп
Технічне оснащення та ефективність колгоспного виробництва західного регіону України (кін.40 - поч.50-х рр. XX ст.) PDF
Михайло Сеньків
Реклама в "Gazecie Lwowskiej" в 60-80 роках XIX ст.: зміст, характер, функції PDF
В`єслав Лукаш Мацєжинський
Феномен художнього часу в ліриці Р.М. Рільке PDF
Леся Кравченко
Своєрідність поетичного синтаксису (фігура паралелізму) поеми Адама Міцкевича "Пан Тадеуш" і перекладу Максима Рильського PDF
Олена Бистрова
Наголошування непохідних прикметників у поезії Лесі Українки PDF
Тетяна Оніщук