№ 8 (2001)

DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.8

Зміст

Статті

Стратифікаційна функція освіти в Україні PDF
Людмила Рижак
Проблеми ставлення до дійсності при соціально-філософському аналізі суб`єкта історії PDF
Василь Сокол
Співвідношення раціонального та ірраціонального: особливості сучасної філософсько-методологічної ситуації PDF
Антон Борковський
Розмаїття смислів у нігілістичній філософії постмодернізму PDF
Наталія Ємельянова
Проблема співвідношення свободи, зла та знання у філософії Лева Шестова і Миколи Бердяєва PDF
Олена Сичевська-Возняк
Людина, яка сміється: релігійна парадигма PDF
Олександр Голозубов
Просторовість соматичного буття: від відчуттів до пізнання PDF
Лідія Газнюк
Психоінформаційні аспекти функціонування політичної ідентичності суб`єкта міжнародних відносин PDF
Олег Лозинський
Самореалізація як проблема розвитку особистості у сучасних психологічних дослідженнях PDF
Вікторія Гупаловська
До питання психології навчання студентів PDF
Олена Квас
Зворотній зв`язок у системі відносин "викладач-студент" PDF
Каріна Шамлян
Дискусія як форма групового спілкування PDF
Наталія Бурбан
Особливості впливу сімейного середовища на формування свободи вибору дошкільника PDF
Тетяна Вишневська
Розуміння батьками особистості обдарованої дитини PDF
Наталія Карпенко
Вивчення проблеми історії Московської держави членами Історичного Товариства Нестора-літописця в кінці XIX - на початку XX ст. PDF
Любомир Губицький
Історико-церковні дослідження міжвоєнного Львова у журналі "Записки Чину св.Василія Великого" PDF
Лідія Тиміш
Проблеми охорони здоров`я населення західних областей України ( друга половина 40-х - 50-ті роки XXст.) PDF
Василь Гулай
Історіографія проблеми колективізації західноукраїнського села PDF
Михайло Сеньків
До питання про методи нумізматичних досліджень Івана Спаського PDF
Наталія Турмис
Вплив запозичень на свідомість мовців PDF
Олена Романюк
Дієслівні префікси і позначення способів дії PDF
Оксана Ванівська
Акцентуаційні особливості похідних іменників чоловічого роду в поезії Володимира Сюсюри PDF
Лариса Палєй
Ойконіми Опілля з архаїчними суфіксами -*jь, -*jt, -*ja PDF
Віра Котович