№ 5 (2000)

DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.5

Зміст

Статті

Основні методологічні орієнтації сучасної соціології: системний напрям PDF
Тетяна Ліщук-Торчинська
Досвід пізнання "незбагненної цілісності" PDF
Валентина Здоровенко
Сучасна людина і проблеми медичної етики PDF
Людмила Фоменко
Поняття любові в християнстві та неоплатонізмі PDF
Тетяна Біленко
Утвердження християнства в Україні: етнонаціональний аспект PDF
Валентина Бодак
Вплив протестантизму на розвиток духовної музики в Україні (XVI - XVIII ст.) PDF
Світлана Повторєва
До проблеми формування психічного здоров`я особистості підлітків PDF
Олена Павлюк
Часові орієнтири діалогічної педагогічної взаємодії PDF
Тетяна Гретченко
Соціалізація особистості як психолого-педагогічна проблема PDF
Галина Лялюк
Аналіз теоретичних підходів до вивчення міжособистісних конфліктів у зарубіжній соціальній психології PDF
Любов Гаврищак
Відкриття церковно-парафіяльних шкіл у Київській єпархії (середина XIXст.) PDF
Володимир Перерва
Львівський єпископ Йосиф Шумлянський в історіографії XIX - першої половини XX ст. PDF
Світлана Біла
Актуальні проблеми програми Україської Демократично-Хліборобської Партії PDF
Олександр Піскорський
Становище творчої інтелігенції Львова у повоєнні роки (1944-1953 рр.) PDF
Руслана Попп
Історико-теоретичні дослідження в Грушевськознавстві (90-ті рр. XX ст.) PDF
Віталій Тельвак
Ритм як вияв експресивності прозового твору PDF
Оксана Пиль
Функціональна семантика домінант вода, дощ, роса PDF
Олена Бистрова
Питання віршування у "граматиках" С.Смаль-Стоцького і В.Сімовича та поезія І.Франка PDF
Борис Бунчук
Ліричне автологічне слово Івана Франка ( збірка "Зів`яле листя - "Перший жмуток" PDF
Галина Іваночко
Особливості формування текстуального "Я" Петра Скунця PDF
Петро Іванишин
Творчість Миколи Хвильового в контексті українсько-німецьких літературних взаємин PDF
Ярослав Лопушанський
До історії церковнослов`янізмів у мові українських освічених верств (за текстом листів і щоденників XIX - початку XX ст.) PDF
Людмила Тарнавська-Ткач
Статус номінативних речень ( на матеріалі англійської та української мови) PDF
Зоряна Коцюба
Особливості наголошування суфіксальних іменників жіночого роду в поезії Лесі Українки PDF
Роман Міджин