№ 4 (1999)

DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.4

Зміст

Статті

Філософські аспекти сучасності: гносеологія, культура PDF
Валерій Скотний
Теолого-раціональні джерела українського філософського гуманізму PDF
Володимир Ільїн
Філософська раціоналізація ранньосхоластичної парадигми (Боецій, Кассідор) PDF
Богдан Бичко
Екунемічний рух: ідеологія, сутність, перспективи PDF
Олександр Бурцев
Гендерні відмінності у становлення моральних цінностей PDF
Наталія Чухим
Консенсус як мовно-комунікативна компетенція PDF
Галина Балута
Про смислове значення монументального PDF
Віктор Здоровенко
Народне і професійне в духовній традиції PDF
Оксана Юзефчик
Розвиток наукових психологічних шкіл у XX ст. PDF
Людмила Базілевська, Надія Скотна
Особистість у соціальному просторі (філософський аспект) PDF
Зоряна Борисенко
Соціально-психологічні проблеми становлення світогляду сучасної молодої людини PDF
Олена Скотна
Мовний знак як знаряддя пізнання і спілкування PDF
Наталія Бурбан
Психологічна підготовка вчителя PDF
Микола Гретченко
Особливості взаємодії в умовах індивідуалізації та диференціації навчання на уроках гуманітарного спрямування PDF
Світлана Мащак
Статево-рольові особливості самоприйняття дівчаток підліткового віку PDF
Дарія Гошовська
Соціально-психологічний захист скривджених дітей (до проблеми самосвідомості депривованих підлітків) PDF
Ярослав Гошовський
Політика ОУН щодо створення антиімперіалістичного блоку поневолених народів під час Другої світової війни та в перші повоєнні роки PDF
Михайло Савчин
Королівські столові маєтки Галичини XVI-XVIIIст. (огляд фондів ЦДА у Львові) PDF
Ігор Смуток
Маловідоме з унійної діяльності Іпатія Потія PDF
Леонід Тимошенко
Розвиток монархічних тенденцій в період правління імператора Калігули PDF
Олег Петречко
Актуалізація біблійних висловів у поворотні моменти історії суспільства PDF
Антон Смерчко
Типологічний аналіз та особливості формування фразеологічних фондів східнослов`янських та романо-германських мов PDF
Богдана Бакай
Деякі аспекти методики передачі англійською мовою етномовної специфіки синтаксису української народної казки PDF
Надія Кушина
Прикарпаття у творчості Максима Рильського PDF
Марк Гольберг