№ 2 (1998)

DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.2

Зміст

Статті

Деякі аспекти методології та методики українознознавства PDF
Валентина Дротенко
Національне як предмет літературно-філософської рефлексії Миколи Гоголя PDF
Любов Гамаль
Світовідношення художника як основа художньої реальності PDF
Наталія Гітун
Зв`язок структури мовної картини світу із типом мислення у процесі наукового пізнання PDF
Марина Шигарєва
Соціально-ціннісні орієнтації в кінці XX ст. та їх вплив на розуміння людини людиною PDF
Надія Скотна
Спілкування і предметна діяльність PDF
Наталія Бурбан
Психологічні основи становлення творчої індивідуальності педагога PDF
Людмила Базілевська
Вивчення оціночних еталонів та етнічних стереотипів сучасної української молоді за допомогою семантичних вимірів PDF
Олена Скотна
Магістерська дисертація Миколи Костомарова "О причинах и характере унии в Западной Росии" PDF
Леонід Тимошенко
Польська шляхта Поділля в системі державного управління і політичного життя між повстаннями 1830-31 і 1863 років PDF
Олександр Козій
Українська Національна Демократична (Трудова) партія у боротьбі за державність українських земель PDF
Тарас Батюк
Вчительство Східної Галичини на початку Другої світової війни PDF
Василь Мірчук
М.Ф. Сумцов про обрядове вживання хліба і хлібного зерна PDF
Ірина Лозинська
Еволюція моральних норм ранньої Римської Імперії PDF
Олег Петречко
Акцентна характеристика слова PDF
Василь Винницький
До питання цілісного викладу в українському правописі PDF
Петро Мацьків
Теоретичні аспекти національно-духовної ідентифікації PDF
Петро Іванишин
Поетичний образ як містична категорія у творах святого Івана від Хреста PDF
Віра Кунців
Біблія в культурологічному всесвіті Ліни Костенко PDF
Мирон Борецький, Ніна Онищак
До питання розвитку українсько-австрійських літературних взаємин у XIX- першій половині XX століття PDF
Леся Малаковська
Збереження етномовного компонента українських народних казок як проблема перекладу PDF
Надія Кушина
Поема Остапа Грицая "Утеча Олекси Перхуна" в контексті його світоглядних вимірів PDF
Любов Прима