DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.2.174675

До питання цілісного викладу в українському правописі

Петро Мацьків

Анотація


Правопис як кодекс законів (орфографічних, пунктуаційних, значною мірою орфоепічних) повинен грунтуватися на особливостях рідної мови, відображати її специфіку на всіх рівнях мовної системи, а також сприяти уніфікації неусталених мовних явищ, які б спирались на суспільну мовлиннєву практику.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)