ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ ОПОРУ В СЕРЕДОВИЩІ ОКРЕМИХ СОЦІАЛЬНИХ ВЕРСТВ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ (1944–1946 рр.)

Автор(и)

  • Ігор Дрогобицький

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.10/52.257906

Ключові слова:

націоналізм; збройні сили; державний суверенітет; Українська Народна Самооборона; рух Опору

Анотація

Анотація. Мета дослідження полягає в аналізі сприйняття представниками окремих соціальних верств суспільства західноукраїнського регіону збройних виявів опору нацистській та радянській окупаційно-репресивним системам; представленні видозміни їх ставлення до ідеї національного війська загалом та практичної реалізації її складових, зокрема. Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, об՚єктивності та науковості й використанні загальнонаукових (аналіз, синтез тощо) методів. Визначальним методологічним підходом у реалізації завдань є системно-хронологічний. Наукова новизна полягає у загальному окресленні причин та особливостей процесу реалізації представниками націоналістичного крила національного руху Опору розбудови військових структур армійського типу. Теоретичним підґрунтям для цього слугувало сприйняття збройної боротьби як невід՚ємного елементу здобуття та утвердження національного державного суверенітету. Більш рельєфною вагомість військового чинника у справі реалізації складових національної ідеї стала у часі нацистсько-радянського протистояння у межах сучасних кордонів України (1941–1944). Збройному опору відводилася важлива роль у протидії утвердженню та діяльності репресивно-тоталітарної радянської системи у краї із другої половини 1944 р.

Проте як керівництво українських націоналістів, так і широкі верстви населення краю не характеризувалися одностайністю у баченні значення, доцільності та форм військової діяльності. Такий стан зумовив еволюцію сприйняття концепції збройної боротьби загалом та окремих форм розбудови національних збройних сил у регіональному вияві зокрема. У матеріалі представлено основні етапи розгортання як збройної складової національного руху Опору, так і сприйняття їх крізь призму бачення представників основних верств національної спільноти краю. Висновки – із часу нацистсько-радянської війни та в післявоєнний період спостерігається еволюція уявлень представників основних суспільних верст щодо справи як постання та розвитку національного війська, так і щодо збройних змагань за реалізацію національних інтересів, визначальний з яких полягав у досягненні державного суверенітету.

Біографія автора

Ігор Дрогобицький

кандидат історичних наук, викладач кафедри теорії та методики навчання, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, пл. Міцкевича, 3, м. Івано-Франківськ, Україна, індекс 76000 (drogobutsky@ukr.net)

Посилання

Bedrii, A. (1983). OUN i UPA [OUN i UPA]. Niu-York, London, Miunkhen, Toronto: Ukrainska tsentralna informatsiina sluzhba [in Ukrainian].

Budzhak, T. («Stalevyi»). (2015). Zvit za 1949 r. [Report for 1949]. In D. Prodanyk & V. Humeniuk (Comps.), Litopys UPA. Nova seriia. T. 25: Kolomyiska okruha OUN. Dokumenty i materiialy. 1945–1952 – Litopys UPA. New Series. Vol. 25: Kolomyia district of the OUN. Documents and materials. 1945–1952 (pp. 510–688). Кyiv, Тоrоntо: National Academy of Sciences of Ukraine (NANU), M.S. Hrushevskyi Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies; Litopys UPA Publishing House, State Committee for Archives of Ukraine, Branch State Archive of the Security Service of Ukraine [in Ukrainian].

V. D. (1995). Chas ne zhde. Kilka zavvah na temu zbroinoi syly [Time is not waiting. A few remarks on the subject of the armed forces]. In Yu. Maivskyi & Ye. Shtendera (Eds.), Litopys UPA. Osnovna seriia. T. 24: Ideia i chyn: Orhan Provodu OUN, 1942–1946. Peredruk pidpilnoho zhurnalu – Litopys UPA. Basic series. Vol. 24: Idea and Aktion: Journal of the OUN Leadership, 1942–1946. Reprintof the Underground Journal (pp. 247–250). Toronto: Vyd-vo «Litopys UPA» [in Ukrainian].

Voloshyn, R. («Borysenko A.S.»). (1995). Na shliakhakh zbroinoi borotby [On the Path of the Armed Struggle]. In Yu. Maivskyi & Ye. Shtendera (Eds.), Litopys UPA. Osnovna seriia. T. 24: Ideia i chyn: Orhan Provodu OUN, 1942–1946. Peredruk pidpilnoho zhurnalu – Litopys UPA. Basic series. Vol. 24: Idea and Aktion: Journal of the OUN Leadership, 1942–1946. Reprintof the Underground Journal (pp. 243–247). Toronto: Vyd-vo «Litopys UPA» [in Ukrainian].

Danylo. (2012). Orhanizatsiinyi zvit (lypen-serpen 1944 r.) [Organizational report (July-August 1944)]. In S. Volianiuk (Comp.), Litopys UPA. Nova seriia. T. 20: Voienna Okruha UPA «Lysonia». Dokumenty i materialy. 1943–1952 – Litopys UPA. New Series. Vol. 20: Lysonya UPA Military District. Documents and materials. 1943–1952 (pp. 619–627). Кyiv, Тоrоntо: National Academy of Sciences of Ukraine (NANU), M.S. Hrushevskyi Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies; Litopys UPA Publishing House, State Committee for Archives of Ukraine, Branch State Archive of the Security Service of Ukraine [in Ukrainian].

Dzobak, V., Iliushyn, H., Kasianov, A., & Kentii, A. (Comps.). (2005). Orhanizatsiia Ukrainskykh Natsionalistiv i Ukrainska Povstanska Armiia: istorychni narysy [Organization of Ukrainian Nationalists and Ukrainian Insurgent Army: Historical Essays]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Drohobytskyi, I., & Drohobytska, O. (2019). Osoblyvosti postannia zbroinykh syl pid ehidoiu OUN(b) (1941–1943 rr.): mizh teoriieiu ta praktykoiu [Features of the formation of an armed forces under the auspices of the OUN (b) (1941–1943): between theory and practice]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2/44, 159–179. doi: https://doi.org/10.24919/2312-2595.2/44.184674 [in Ukrainian].

Diachenko, M. («Marko Boieslav»). (1979). Krov heroiv (Na uvahu znevirenym u peremohu) [Blood of the Heroes (Attention to the desperate in victory)]. In Ye. Shtendera & Y. Potichnyi (Eds.), Litopys UPA. Osnovna seriia. T. 4: Chornyi lis: vydannia komandy Stanyslavivskoho taktychnoho vidtynka UPA (Chornyi Lis), 1947–1950. Peredruk pidpilnoho zhurnalu UPA. Kn. II: 1948–1950 – Litopys UPA. Basic series. Vol. 4: Black Forest: publication of the Stanislaviv Tactical Division of the Ukrainian Insurgent Army (Black Forest), 1947–1950. Reprint of the Underground Journal. Iss. II: 1948–1950 (pp. 18–20). Toronto: Vyd-vo «Litopys UPA» [in Ukrainian].

Za Dnistrom. Zvit z reidu i perekhodu frontu sot. Kholodnoiartsiv [Beyond the Dniester. Report on the raid and crossing of the front of Kholodnoyarcy՚s sotnya]. (2012). In S. Volianiuk (Comp.), Litopys UPA. Nova seriia. T. 20: Voienna Okruha UPA «Lysonia». Dokumenty i materialy. 1943–1952 – Litopys UPA. New Series. Vol. 20: Lysonya UPA Military District. Documents and materials. 1943–1952 (pp. 546–548). Кyiv, Тоrоntо: National Academy of Sciences of Ukraine (NANU), M.S. Hrushevskyi Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies; Litopys UPA Publishing House, State Committee for Archives of Ukraine, Branch State Archive of the Security Service of Ukraine [in Ukrainian].

Zvit za chas vid 1.I. – 15.IV.1946 r. (zymova blokada 1946 r.) [Report for the time from 1.І. – 15.IV.1946 (Winter Blockade of 1946)]. (2013). In D. Prodanyk & S. Lesiv (Comps.), Litopys UPA. Nova seriia. T. 22: Stanyslavivska okruha OUN. Dokumenty i materialy. 1945–1951 – Litopys UPA. New Series. Vol. 22: Stanislaviv district of the OUN. Documents and materials. 1945–1951 (pp. 317–352). Кyiv, Тоrоntо: National Academy of Sciences of Ukraine (NANU), M.S. Hrushevskyi Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies; Litopys UPA Publishing House, State Committee for Archives of Ukraine, Branch State Archive of the Security Service of Ukraine [in Ukrainian].

Ilkiv, M. (2020). Nimetski kontsentratsiini lahery. Spohad [German concentration camps. Recollection]. In M. Romaniuk (Ed.), Ukrainski natsionalisty v borotbi proty natsyzmu: zbroine protystoiannia, sprotyv u nimetskykh tiurmakh i kontstaborakh, diialnist na emihratsii. Dokumenty ta materialy – Ukrainian nationalists in the struggle against Nazism: armed confrontation, resistance in German prisons and concentration camps, activities in exile. Documents and materials (pp. 203–218). Lviv: NAN Ukrainy In-t ukrainoznavstva imeni I. Krypiakevycha [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2016). Karpatskyi krai OUN v ukrainskomu vyzvolnomu rusi (1945–1954) [The OUN Carpathian region in ukrainian liberation movement (1945–1954)]. Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Kyrychuk, Yu. (2003). Ukrainskyi natsionalnyi rukh 40–50-kh rokiv XX stolittia: ideolohiia i praktyka [Ukrainian National Movement of the 40–50՚s of the XX century: ideology and practice]. Lviv: Dobra sprava [in Ukrainian].

Lehkyi, H. («Borys»). (2015a). Druzhe! (lyst do providnyka KK OUN (b) Yaroslava Melnyka) [Friend! (Letter to the leader of the OUN (b) Yaroslav Melnyk]. In D. Prodanyk & V. Humeniuk (Comps.), Litopys UPA. Nova seriia. T. 25: Kolomyiska okruha OUN. Dokumenty i materiialy. 1945–1952 – Litopys UPA. New Series. Vol. 25: Kolomyia district of the OUN. Documents and materials. 1945–1952 (pp. 64–68). Кyiv, Тоrоntо: National Academy of Sciences of Ukraine (NANU), M.S. Hrushevskyi Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies; Litopys UPA Publishing House, State Committee for Archives of Ukraine, Branch State Archive of the Security Service of Ukraine [in Ukrainian].

Lehkyi, H. («Borys»). (2015b). Informatsiinyi zvit. Podii za chas vid 1.10.1946 – 31.3.1947 r. [Information report. Events for the period from October 1, 1946 to March 31, 1947]. In D. Prodanyk & V. Humeniuk (Comps.), Litopys UPA. Nova seriia. T. 25: Kolomyiska okruha OUN. Dokumenty i materiialy. 1945–1952 – Litopys UPA. New Series. Vol. 25: Kolomyia district of the OUN. Documents and materials. 1945–1952 (pp. 69–76). Кyiv, Тоrоntо: National Academy of Sciences of Ukraine (NANU), M.S. Hrushevskyi Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies; Litopys UPA Publishing House, State Committee for Archives of Ukraine, Branch State Archive of the Security Service of Ukraine [in Ukrainian].

Mirchuk, P. (1953). Ukrainska Povstanska Armiia, 1942–1952 [Ukrainian Insurgent Army, 1942–1952]. Miunkhen: Tsytseron [in Ukrainian].

Patryliak, I. (2012). Vstan i borys! Slukhai i vir... Ukrainske natsionalistychne pidpillia ta povstanskyi rukh 1939–1960 rr. [Get up and fight! Listen and Believe... The Ukrainian Nationalist Underground and the Insurgent Movement of 1939–1960]. Lviv: Chasopys [in Ukrainian].

Popp, R. (2019). Stavlennia naselennia do diialnosti OUN i UPA u pershi povoienni roky (na materialakh pidpilnykh zvitiv) [Public attitude towards organization of Ukrainian nationalists՚ (OUN) and Ukrainian Insurgent Army՚s (UPA) activities in the first postwar years (based on materials of secret reports)]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2/44, 270–286. doi: https://doi.org/10.24919/2312-2595.2/44.184679 [in Ukrainian].

Khoma, V. («Marko»). (2015). Informatyvnyi zvit za mm. kviten i traven 1947 r. [Informative report by April and May 1947]. In D. Prodanyk & V. Humeniuk (Comps.), Litopys UPA. Nova seriia. T. 25: Kolomyiska okruha OUN. Dokumenty i materiialy. 1945–1952 – Litopys UPA. New Series. Vol. 25: Kolomyia district of the OUN. Documents and materials. 1945–1952 (pp. 106–143). Кyiv, Тоrоntо: National Academy of Sciences of Ukraine (NANU), M.S. Hrushevskyi Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies; Litopys UPA Publishing House, State Committee for Archives of Ukraine, Branch State Archive of the Security Service of Ukraine [in Ukrainian].

Shukhevych, R. («Taras Chuprynka»). (2007). Do henezy Ukrainskoi Holovnoi Vyzvolnoi Rady [On the Genesis of the Ukrainian Supreme Liberation Council]. In S. Bohunov, V. Danylenko, A. Kentii, S. Kokin, V. Lozytskyi, M. Posivnych (Comps.), Litopys UPA. Nova seriia. T. 10: Zhyttia i borotba «Tarasa Chuprynky» (1907–1950). Dokumenty i materialy – Litopys UPA. New Series. Vol. 10: The Life and Struggle of General "Taras Chuprynka" (1907–1950). Documents and materials (pp. 335–347). Кyiv, Тоrоntо: National Academy of Sciences of Ukraine (NANU), M.S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies; "Litopys UPA" Publishing House, State Committee for Archives of Ukraine, Central State Archive of Public Associations of Ukraine, Branch State Archive of the Security Service of Ukraine [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-04

Номер

Розділ

Статті