УКРАЇНСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО АВСТРІЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 1891–1897 рр. В УМОВАХ ПОЛІТИКИ «НОВОЇ ЕРИ»

Автор(и)

  • Дмитро Кавацюк

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.8/50.241174

Ключові слова:

парламент; «нова ера»; Галичина; вибори; народовці

Анотація

Анотація. Проголошена в листопаді 1890 р. політика «нової ери», справила значний вплив на розвиток українського національного руху в Галичині, сприяла його активізації та модернізації. Мета статті – розкрити особливості діяльності українського представництва парламенту в 1891–1897 рр. під впливом політики «нової ери». Методологія дослідження полягає у використанні методів та принципів історичного пізнання. Використання загальнонаукових (індукції, дедукції, аналізу, синтезу, абстрагування) і спеціально-історичних (порівняльного, проблемно-хронологічного) методів у поєднанні з науковими принципами (об՚єктивності, історизму) дали змогу проаналізувати особливості участі народовців у виборчій кампанії 1891 р. та їх діяльність у парламенті крізь призму польсько-української угоди. Для визначення кількості виступів депутатів у статті використано математичний метод. Наукова новизна полягає в тому, що у статті використано протоколи австрійського парламенту, інформацію з українських і чеських періодичних видань та спогадів О. Барвінського і К. Левицького, які дали змогу віднайти нові закономірні процеси та явища. З՚ясовано, що парламент став одним з плацдармів у боротьбі за здійснення положень «нової ери». Висновки. «Нова ера» визначила напрями діяльності українських депутатів Палати послів, які дотримувалися виваженої поміркованої політики щодо австрійського уряду на початковому етапі своєї парламентської діяльності. У грудні 1893 р. частина депутатів на чолі з Ю. Романчуком, незадоволена дрібними поступками уряду, відійшла від угоди та заявила про перехід до опозиції. Водночас «нова ера» сприяла потраплянню до парламенту молодого покоління українських політиків, а в Палаті послів вони входили до складу делегацій на зустріч з депутатами угорської частини Австро-Угорської монархії.

Біографія автора

Дмитро Кавацюк

аспірант кафедри історії України і методики викладання історії, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Україна, індекс 76000 (dmytro_kawazjuk@ukr.net)

Посилання

Arkusha, O., Kondratiuk, K., Mudryi, M., & Sukhyi, O. (2016). Chas narodiv. Istoriia Ukrainy ХІХ stolittia [Time of nations. History of Ukraine of the XIX century]. Lviv: LNU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Barvinskyi, O. (2010). Spomyny z moho zhyttia [Memories from my life]. A. Shatska (Comp.); L. Vynar & M. Zhulynskyi (Eds.). Kyiv: VD «Stylos» [in Ukrainian].

Boiko, N. (2019). O. Konyskyi ta O. Barvinskyi: do istorii spivpratsi [O. Barvinskyi and O. Konyskyi: on History of Cooperation]. Slovo i chas – Word and Time, 6, 85–94. doi: https://doi.org/10.33608/0236-1477.2019.06.85-94 [in Ukrainian].

Dilo [Work]. (1894, March 5 (17)). 52, p. 1 [in Ukrainian].

Kapushchak, Ya., & Korolko, A. (2019). Ukrainska hromada mista Stanyslavova u vyborchomu rusi v Halychyni (kinets XIX – pochatok XX st.) [Ukrainian community of the city of Stanyslaviv in electoral movement in Galicia (end XIXth – beginning of the XXth century)]. Halychyna – Galicia, 32, 9–23. doi: https://doi.org/10.15330/gal.32.9-23 [in Ukrainian].

Levytskyi, K. (1926). Istoriia politychnoi dumky halytskykh ukraintsiv 1848–1914. Na pidstavi spomyniv [History of political thought of Galician Ukrainians 1848–1914. Based on memories]. Lviv: Z drukarni oo. Vasyliian u Zhovkvi [in Ukrainian].

Narod [Folk]. (1891, March 15). 6, 92–93 [in Ukrainian].

Chornovol, I. (2000). Polsko-ukrainska uhoda 1890–1894 rr. [Polish-Ukrainian agreement of 1890–1894]. Lviv: Lvivska akademiia mystetstv [in Ukrainian].

Binder, H. (2006). Ukraińskie przedstawicielstwo w austriackiej Izbie Posłów, 1879–1918 [Ukrainian representation in Austrian House of Ambassadors, 1879–1918]. Ukraińskie tradycje parlamentarne, XIX–XXI wiek – Ukrainian parliament traditions in XIX–XX centuries (pp. 126–162). Kraków: Historia Iagellonica [in Polish].

Index zu den stenographischen Protokollen des Abgeordnetenhauses des österreichischen Reichsrathes und zu den Beilagen derselben [Index to the stenographic minutes of the House of Ambassadors of the Austrian Reichsrat with appendices]. (1897). Wien: Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdrukerei [in German].

Národní listy [Folk letters]. (1891). 168, pp. 1–2 [in Czech].

Národní listy [Folk letters]. (1894). 72, pp. 1–2 [in Czech].

Stenografische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichsrathes in den Jahren 1893 und 1894 [Stenographic minutes of the meetings of the House of Ambassadors of the Austrian Reichsrat in 1893 and 1894]. (1894a). (Vol. X, pp. 11303–12420). Wien: Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdrukerei [in German].

Stenografische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichsrathes in den Jahren 1893 und 1894 [Stenographic minutes of the meetings of the House of Ambassadors of the Austrian Reichsrat in 1893 and 1894]. (1894b). (Vol. XI, pp. 12421–13814). Wien: Aus der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdrukerei [in German].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

Статті