DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.38.123186

СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО СУТНІСТЬ І ЗМІСТ «УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ» НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Андрій Лозинський

Анотація


У статті аналізується науковий доробок сучасної вітчизняної та зарубіжної історіографії щодо питань висвітлення сутності і змісту «українського питання» напередодні Першої світової війни. Показано основні здобутки і тенденції в аналізі ролі та значення сучасної історіографії в досліджені визначеної проблеми, з’ясовано ступінь висвітлення окремих її аспектів, виявлено інноваційні концепції.


Ключові слова


Перша світова війна; українська та зарубіжна історіографія; українці у світовій війні; ставлення політичних еліт до воєнних подій

Повний текст:

PDF

Посилання


Adamovych S. Konsolidatsiina diialnist Zahalnoi Ukrainskoi Rady / S. Adamovych // Hazeta «Istoriia Ukrainy». – 2008. – № 14 (kviten). – S. 1 – 6; Adamovych S. Naddniprianska politychna emihratsiia v suspilno-politychnomu zhytti zakhidnoukrainskykh zemel (1914 – 1918 rr.) / S. Adamovych. – Ivano-Frankivsk : Misto NV, 2003. – 148 s.

Baran I. Ukrainski zemli v konteksti mizhnarodnoi heopolityky naperedodni Pershoi svitovoi viiny / I. Baran // Forum molodykh naukovtsiv Lvivshchyny. Zb. tez konf. : 22 travnia 2011 r. / za zah. red. O.M. Lozynskoho, I.V. Karivtsia, I.M. Nazarkevycha : u 3 ch. – Ch. 1. – Lviv : Triada Plius, 2011. – S. 11 – 15.

Bakhturina A.Yu. Politika Rossiyskoy imperii v Vostochnoy Galitsii v gody Pervoy mirovoy voyny / A.Yu. Bakhturina. – M. : AIRO-XX, 2000. – 264 s.

Behei I. Ukrainska livytsia Halychyny: teoriia ta praktyka (kinets ХІХ – persha tretyna ХХ st.) : monohrafiia / I. Behei. – K. : UBS NBU, 2015. – 374 s.

Bukovyna v konteksti yevropeiskykh mizhnarodnykh vidnosyn (z davnikh chasiv do seredyny ХХ st.) : monohrafiia / V.M. Botushanskyi, S.M. Hakman, Yu.I. Makar ta in. ; za zah. red. V. Botushanskoho. – Chernivtsi : Ruta, 2005. – 744 s.

Verstiuk V.F. Ukraina i Rosiia v istorychnii retrospektyvi : monohrafiia. – T. 1 : Ukrainski proekty v Rosiiskii imperii / V.F. Verstiuk, V.M. Horobets, O.P. Tolochko. – K. : Naukova dumka, 2004. – 504 s.

Viedienieiev D. Kulturno-propahandystska diialnist ukrainskykh natsional-politychnykh orhanizatsii za kordonom u period Pershoi svitovoi viiny (1914 – 1918 rr.) / D. Viedienieiev // Visnyk Nats. akad. kerivnykh kadriv kultury i mystetstv. – K. : Nats. akad. kerivnykh kadriv kultury i mystetstv, 2015. – Vyp. 1. Istoriia. – S. 164 – 168.

Vietrov I.H. Ukraina v ekspansionistskykh planakh Nimechchyny pid chas Pershoi svitovoi viiny / I.H. Vietrov // Persha svitova viina i slovianski narody : materialy Mizhnar. nauk. konf., 14 – 15 travnia 1998 r. – K. : NPU im. M.P. Drahomanova, 1998. – S. 41 – 48.

Hovard M. Viina v yevropeiskii istorii / Maikl Hovard ; per. z anhl. A.V. Yakovyny. – K. : Mehataip, 2000. – 166 s.

Holovchenko V.I. Ukrainske pytannia v roky Pershoi svitovoi viiny : monohrafiia / V.I. Holovchenko, V.F. Soldatenko. – K. : Parlamentske vyd-vo, 2009. – 448 s.

Horban T. Heopolitychni oriientatsii ukrainskoho natsionalno-vyzvolnoho rukhu v umovakh Pershoi svitovoi viiny / T. Horban // Visnyk Kyivskoho nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenka: Istoriia. – 2011. – Vyp. 107. – S. 12 – 15.

Horban Yu.A. Ukrainskyi politychnyi vybir v konteksti Pershoi svitovoi viiny / Yu.A. Horban, V.P. Shpachenko // Persha svitova viina i slovianski narody : materialy Mizhnar. nauk. konf., 14 – 15 travnia 1998 r. – K. : NPU im. M.P. Drahomanova, 1998. – S. 48 – 51.

Horodnia N.D. Polityka krain Antanty i SShA shchodo derzhavnosti Ukrainy v 1917 – 1919 rr. [Tekst] : avtoref. dys. … kand. ist. nauk : 07.00.02 / Nataliia Danylivna Horodnia ; Kyivskyi nats. un-t imeni Tarasa Shevchenka. – K., 1995. – 20 s.

Hryniv O. Ukraina i Rosiia: partnerstvo chy protystoiannia? (Etnopolitychnyi analiz) / O. Hryniv. – Lviv : In-t narodoznavstva NAN Ukrainy, 1996. – 384 s.

Dovhan Yu. Polityka Velykobrytanii v zahalnoukrainskomu i halytskomu pytanniakh naperedodni i pid chas Pershoi svitovoi viiny / Yu. Dovhan // Halychyna (Ivano-Frankivsk). – 2002. – № 8. – S. 187 – 196.

Dunaeva Yu. Issledovanie F. Fishera o Pervoy mirovoy voyne i evropeyskaya istoriografiya / Yuliya Dunaeva // PYeRSPYeKTIVY. Fond istoricheskoy perspektivy. 04.12.2014 [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.perspektivy.info/print.php?ID=315699.

Zoryk V.A. Politychni partii Ukrainy ta Rosii v roky Pershoi svitovoi viiny (1914 – liutyi 1917 rr.) : monohrafiia / V.A. Zoryk ; Kharkivskyi derzh. un-t kharchuvannia ta torhivli. – Kharkiv : [B. v.], 2011. – 216 s.

Korolov B.I. «Soiuz vyzvolennia Ukrainy» (1914 – 1918 rr.) : do istorii stvorennia ta diialnosti / B.I. Korolov, I.S. Mykhalskyi. – Luhansk : Vyd-vo Luhanskoho in-tu pisliadyplomnoi osvity, 1996. – 44 s.

Kruhlashov A. Problemy pisliavoiennoho ustroiu v hromadskii dumtsi ukraintsiv Halychyny i Bukovyny (1914 – 1918) / A. Kruhlashov // Pytannia istorii Velykoi viiny 1914 – 1918 : zb. nauk. st. / Chernivetskyi derzh. un-t im. Yu. Fedkovycha, kaf. istorii novoho ta novitnoho chasu ; nauk. red. Yu. Makar. – Chernivtsi : [B. v.], 1995. – S. 19 – 24.

Kudrina Yu.V. Obrashchayas k istokam Pervoy mirovoy voyny. Puti k bezopasnosti / Yu.V. Kudrina. – M. : In-t vseobshchey istorii RAN, 1994. – 405 s.

Kulynych I.M. Ukraina v zaharbnytskykh planakh nimetskoho imperializmu (1900 – 1914 rr.) / I.M. Kulynych. – K. : Vyd-vo AN URSR «Naukova dumka», 1963. – 216 s.

Kuraiev O.O. Polityka Nimechchyny y Avstro-Uhorshchyny v Pershii svitovii viini: ukrainskyi napriamok / O.O. Kuraiev ; In-t ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M.S. Hrushevskoho NAN Ukrainy. – K., 2009. – 456 s.

Kuchyk O. Ukrainske pytannia v politytsi Velykobrytanii (1914 – 1918 rr.) / O. Kuchyk // Visnyk Lvivskoho un-tu. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny. – 1999. – Vyp. 1. – S. 53 – 61.

Lavrov Yu.P. Pochatok diialnosti Soiuzu Vyzvolennia Ukrainy / Yu.P. Lavrov // UIZh. – 1998. – № 4. – S. 17 – 32 ; № 5. – S. 3 – 16; Lavrov Yu.P. Pro ideini i orhanizatsiini zasady Soiuzu vyzvolennia Ukrainy / Yu.P. Lavrov // UIZh. – 1996. – № 6. – S. 79 – 90.

Levandovskyi V. Ukraina v heopolitychnykh kontseptsiiakh pershoi tretyny ХХ stolittia / V. Levandovskyi // Politychna dumka. – 1994. – № 2. – S. 67 – 75 ; № 3. – S. 59 – 69.

Lepisevych P.M. Yednist – vtracheni nadii: Zahalna Ukrainska Rada: problema konsolidatsii natsionalno-demokratychnykh syl (1914 – 1916) : monohrafiia / P.M. Lepisevych, M.M. Tsymbaliuk. – K. : Atika-N, 2012. – 192 s.

Lozynska I.H. «Ukrainske pytannia» naperedodni ta na pochatku Pershoi svitovoi viiny / I.H. Lozynska, O.M. Sukhyi // Naukovi zapysky Ternopilskoho nats. ped. un-tu imeni V. Hnatiuka. Seriia: Istoriia / za zah. red. prof. I.S. Zuliaka. – Ternopil : Vyd-vo TNPU im. V. Hnatiuka, 2010. – Vyp. 1. – S. 41 – 47.

Mazur O.Ya. Ukrainske pytannia v politytsi providnykh derzhav naperedodni velykoi viiny (1914 – 1918 rr.) / O.Ya. Mazur, I.V. Baran // Visnyk Nats. un-tu «Lvivska politekhnika». Derzhava ta armiia. – Lviv, 2014. – № 784. – S. 70 – 75.

Matviienko V.M. Ukrainske pytannia v systemi mizhnarodnykh vidnosyn Tsentralno-Skhidnoi Yevropy na pochatku XX st. / V.M. Matviienko // Naukovyi visnyk Dyplomatychnoi akad. Ukrainy. – K., 2003. – Vyp. 9 : Zovnishnia polityka i dyplomatiia: istorychni tradytsii, suchasni realii, perspektyvy. – S. 351 – 362.

Mykhalskyi I. Natsionalno-politychnyi rukh molodi Ukrainy v roky Pershoi svitovoi viiny (1914 – liutyi 1917 rr.) / I. Mykhalskyi. – Luhansk : [B. v.], 1995. – 27 s.; Mykhalskyi I.S. Dzherela z istorii ukrainskykh politychnykh partii kintsia ХІХ – pochatku ХХ st. / I.S. Mykhalskyi. – Luhansk : Alma-mater, 2003. – 344 s.

Mikhutina I.V. Ukrainskiy vopros v Rossii (konets ХІХ – nachalo ХХ veka) / I.V. Mikhutina. – M. : In-t slavyanovedeniya RAN, 2005. – 289 s.

Nesuk M. Ukraina u zarubizhnykh doktrynakh ta stratehiiakh XX st. / M. Nesuk, V. Repryntsev, S. Kaminskyi // Politychna dumka. – 1995. – № 2/3. – S. 50 – 71.

Omelchenko O.V. Diialnist Soiuzu vyzvolennia Ukrainy i Holovnoi Ukrainskoi Rady v borotbi za avtonomiiu Ukrainy v roky Pershoi svitovoi viiny / O.V. Omelchenko // Ukrainska derzhavnist: istoriia i suchasnist : materialy nauk. konf., Kyiv, 21 – 22 sichnia 1993 r. – K. : In-t systemnykh doslidzhen osvity Ukrainy, 1993. – S. 161 – 164.

Pater I. Soiuz vyzvolennia Ukrainy: problemy derzhavnosti i sobornosti / I. Pater. – Lviv : In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2000. – 344 s.

Perederko V. Skhidna Halychyna v politytsi Rosiiskoi imperii (1900 – 1914) / V. Perederko. – Ivano-Frankivsk : Misto NV, 2009. – 300 s.

Popyk S.D. Ukraintsi v Avstrii, 1914 – 1918. Avstriiska polityka v ukrainskomu pytanni periodu Velykoi viiny / S.D. Popyk. – Chernivtsi : Zoloti lytavry, 1999. – 236 s.

Rasevych V. Diialnist ukrainskykh politychnykh orhanizatsii u Vidni pid chas Pershoi svitovoi viiny / V. Rasevych // Visnyk Lvivskoho un-tu. Seriia istorychna. – 1999. – Vyp. 34. – S. 317 – 330.

Reient O. Ukraina v period Pershoi svitovoi viiny : istoriohrafichnyi analiz / O. Reient // UIZh. – 2004. – № 4. – S. 3 – 37.

Reient O.P. Dyplomatychni aspekty «skhidnoho pytannia» y Ukraina / O.P. Reient // Narysy z istorii dyplomatii Ukrainy. – K. : Vyd. dim «Alternatyvy», 2001. – S. 264 – 313.

Sarbei V.H. Natsionalne vidrodzhennia Ukrainy / V.H. Sarbei. – K. : Vyd. dim «Alternatyvy», 1999. – 336 s.

Stoun N. Pervaya mirovaya voyna : kratkaya istoriya / Norman Stoun ; per. s angl. – M. : ACT Moskva, 2010. – 219 s.

Sukhyi O. Natsionalna ideia v prohramakh ta diialnosti ukrainskykh politychnykh partii Halychyny (kinets ХІХ – pochatok ХХ st.) / O. Sukhyi. – Lviv : Kameniar, 1998. – 132 s.

Terreyn Dzh. Velikaya voyna. Pervaya mirovaya – predposylki i razvitie / Dzhon Terreyn ; per. s angl. Ye.B. Pospelovoy. – M. : Tsentrpoligraf, 2004. – 252 s.

Trofymovych V. Ukrainsko-polska problematyka v politytsi Avstro-Uhorshchyny na pochatku Pershoi svitovoi viiny / V. Trofymovych, R. Romaniuk // Persha svitova viina i slovianski narody : materialy Mizhnar. nauk. konf., 14 – 15 travnia 1998 r. – K. : NPU im. M.P. Drahomanova, 1998. – S. 24 – 31.

Troian S. Avstriiski idei «Mittelievropy» naperedodni ta pid chas Pershoi svitovoi viiny: kulturno-istorychnyi vymir / S. Troian // Persha svitova viina i slovianski narody : materialy Mizhnar. nauk. konf., 14 – 15 travnia 1998 r. – K. : NPU im. M.P. Drahomanova, 1998. – S. 12 – 17.

Troian S. Nove bachennia Yevropy: nimetski plany terytorialnoho pereustroiu pochatku ХХ st. / S. Troian // Persha svitova viina: istorychni doli narodiv Tsentralnoi ta Skhidnoi Yevropy : materialy Mizhnar. nauk. konf. prysviachenoi 80-richchiu Bukovynskoho narodnoho vicha (Chernivtsi, 22 – 24 veresnia 1998 r.). – Chernivtsi : Ruta, 2000. – S. 89 – 103.

Tupolev B.M. «Seredinnaya Yevropa» v ekspansionistskikh planakh germanskogo imperializma nakanune i vo vremya Pervoy mirovoy voyny / B.M. Tupolev // Pervaya mirovaya voyna: prolog XX veka / otv. red. V.L. Malkov. – M. : Nauka, 1998. – S. 106 – 121.

Fedyushin O. Ukrainskaya revolyutsiya. 1917 – 1918 / O. Fedyushin ; per. s angl. L.A. Igorevskogo. – M. : ZAO Tsentrpoligraf, 2007. – 334 s.

Shatsillo V.K. Pervaya mirovaya voyna. 1914 – 1918. Fakty. Dokumenty / V.K. Shatsillo. – M. : OLMA-PRЕSS, 2003. – 480 s.

Yaremchuk V.D. Ukrainska bahatopartiinist Naddniprianskoi i Zakhidnoi Ukrainy: komparatyvnyi analiz (1899 – 1918 rr.) / V.D. Yaremchuk. – K. : IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, 2012. – 504 s.

Wasilewski L. Kwestia ukraińska jako zagadnienie międzynarodowe / Leon Wasilewski. – Warszawa : [s. n.], 1934. – 146 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адамович С. Консолідаційна діяльність Загальної Української Ради / С. Адамович // Газета «Історія України». – 2008. – № 14 (квітень). – С. 1 – 6; Адамович С. Наддніпрянська політична еміграція в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914 – 1918 рр.) / С. Адамович. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2003. – 148 с.

Баран І. Українські землі в контексті міжнародної геополітики напередодні Першої світової війни / І. Баран // Форум молодих науковців Львівщини. Зб. тез конф. : 22 травня 2011 р. / за заг. ред. О.М. Лозинського, І.В. Карівця, І.М. Назаркевича : у 3 ч. – Ч. 1. – Львів : Тріада Плюс, 2011. – С. 11 – 15.

Бахтурина А.Ю. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны / А.Ю. Бахтурина. – М. : АИРО-XX, 2000. – 264 с.

Бегей І. Українська лівиця Галичини: теорія та практика (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія / І. Бегей. – К. : УБС НБУ, 2015. – 374 с.

Буковина в контексті європейських міжнародних відносин (з давніх часів до середини ХХ ст.) : монографія / В.М. Ботушанський, С.М. Гакман, Ю.І. Макар та ін. ; за заг. ред. В. Ботушанського. – Чернівці : Рута, 2005. – 744 с.

Верстюк В.Ф. Україна і Росія в історичній ретроспективі : монографія. – Т. 1 : Українські проекти в Російській імперії / В.Ф. Верстюк, В.М. Горобець, О.П. Толочко. – К. : Наукова думка, 2004. – 504 с.

Вєдєнєєв Д. Культурно-пропагандистська діяльність українських націонал-політичних організацій за кордоном у період Першої світової війни (1914 – 1918 рр.) / Д. Вєдєнєєв // Вісник Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, 2015. – Вип. 1. Історія. – С. 164 – 168.

Вєтров І.Г. Україна в експансіоністських планах Німеччини під час Першої світової війни / І.Г. Вєтров // Перша світова війна і слов’янські народи : матеріали Міжнар. наук. конф., 14 – 15 травня 1998 р. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С. 41 – 48.

Говард М. Війна в європейській історії / Майкл Говард ; пер. з англ. А.В. Яковини. – К. : Мегатайп, 2000. – 166 с.

Головченко В.І. Українське питання в роки Першої світової війни : монографія / В.І. Головченко, В.Ф. Солдатенко. – К. : Парламентське вид-во, 2009. – 448 с.

Горбань Т. Геополітичні орієнтації українського національно-визвольного руху в умовах Першої світової війни / Т. Горбань // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: Історія. – 2011. – Вип. 107. – С. 12 – 15.

Горбань Ю.А. Український політичний вибір в контексті Першої світової війни / Ю.А. Горбань, В.П. Шпаченко // Перша світова війна і слов’янські народи : матеріали Міжнар. наук. конф., 14 – 15 травня 1998 р. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С. 48 – 51.

Городня Н.Д. Політика країн Антанти і США щодо державності України в 1917 – 1919 рр. [Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Наталія Данилівна Городня ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 1995. – 20 с.

Гринів О. Україна і Росія: партнерство чи протистояння? (Етнополітичний аналіз) / О. Гринів. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1996. – 384 с.

Довган Ю. Політика Великобританії в загальноукраїнському і галицькому питаннях напередодні і під час Першої світової війни / Ю. Довган // Галичина (Івано-Франківськ). – 2002. – № 8. – С. 187 – 196.

Дунаева Ю. Исследование Ф. Фишера о Первой мировой войне и европейская историография / Юлия Дунаева // ПЕРСПЕКТИВЫ. Фонд исторической перспективы. 04.12.2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.perspektivy.info/print.php?ID=315699.

Зорик В.А. Політичні партії України та Росії в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.) : монографія / В.А. Зорик. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 216 с.

Корольов Б.І. «Союз визволення України» (1914 – 1918 рр.) : до історії створення та діяльності / Б.І. Корольов, І.С. Михальський. – Луганськ : Вид-во Луганського ін-ту післядипломної освіти, 1996. – 44 с.

Круглашов А. Проблеми післявоєнного устрою в громадській думці українців Галичини і Буковини (1914 – 1918) / А. Круглашов // Питання історії Великої війни 1914 – 1918 : зб. наук. ст. / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича, каф. історії нового та новітнього часу ; наук. ред. Ю. Макар. – Чернівці : [Б. в.], 1995. – С. 19 – 24.

Кудрина Ю.В. Обращаясь к истокам Первой мировой войны. Пути к безопасности / Ю.В. Кудрина. – М. : Ин-т всеобщей истории РАН, 1994. – 405 с.

Кулинич І.М. Україна в загарбницьких планах німецького імперіалізму (1900 – 1914 рр.) / І.М. Кулинич. – К. : Вид-во АН УРСР «Наукова думка», 1963. – 216 с.

Кураєв О.О. Політика Німеччини й Австро-Угорщини в Першій світовій війні: український напрямок / О.О. Кураєв ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – К., 2009. – 456 с.

Кучик О. Українське питання в політиці Великобританії (1914 – 1918 рр.) / О. Кучик // Вісник Львівського ун-ту. Серія: Міжнародні відносини. – 1999. – Вип. 1. – С. 53 – 61.

Лавров Ю.П. Початок діяльності Союзу Визволення України / Ю.П. Лавров // УІЖ. – 1998. – № 4. – С. 17 – 32 ; № 5. – С. 3 – 16; Лавров Ю.П. Про ідейні і організаційні засади Союзу визволення України / Ю.П. Лавров // УІЖ. – 1996. – № 6. – С. 79 – 90.

Левандовський В. Україна в геополітичних концепціях першої третини ХХ століття / В. Левандовський // Політична думка. – 1994. – № 2. – С. 67 – 75 ; № 3. – С. 59 – 69.

Лепісевич П.М. Єдність – втрачені надії: Загальна Українська Рада: проблема консолідації національно-демократичних сил (1914 – 1916) : монографія / П.М. Лепісевич, М.М. Цимбалюк. – К. : Атіка-Н, 2012. – 192 с.

Лозинська І.Г. «Українське питання» напередодні та на початку Першої світової війни / І.Г. Лозинська, О.М. Сухий // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту імені В. Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 1. – С. 41 – 47.

Мазур О.Я. Українське питання в політиці провідних держав напередодні великої війни (1914 – 1918 рр.) / О.Я. Мазур, І.В. Баран // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Держава та армія. – Львів, 2014. – № 784. – С. 70 – 75.

Матвієнко В.М. Українське питання в системі міжнародних відносин Центрально-Східної Європи на початку XX ст. / В.М. Матвієнко // Науковий вісник Дипломатичної акад. України. – К., 2003. – Вип. 9 : Зовнішня політика і дипломатія: історичні традиції, сучасні реалії, перспективи. – С. 351 – 362.

Михальський І. Національно-політичний рух молоді України в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.) / І. Михальський. – Луганськ : [Б. в.], 1995. – 27 с.; Михальський І.С. Джерела з історії українських політичних партій кінця ХІХ – початку ХХ ст. / І.С. Михальський. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 344 с.

Михутина И.В. Украинский вопрос в России (конец ХІХ – начало ХХ века) / И.В. Михутина. – М. : Ин-т славяноведения РАН, 2005. – 289 с.

Несук М. Україна у зарубіжних доктринах та стратегіях XX ст. / М. Несук, В. Репринцев, С. Камінський // Політична думка. – 1995. – № 2/3. – С. 50 – 71.

Омельченко О.В. Діяльність Союзу визволення України і Головної Української Ради в боротьбі за автономію України в роки Першої світової війни / О.В. Омельченко // Українська державність: історія і сучасність : матеріали наук. конф. (Київ, 21 – 22 січня 1993 р.). – К. : Ін-т системних досліджень освіти України, 1993. – С. 161 – 164.

Патер І. Союз визволення України: проблеми державності і соборності / І. Патер. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. – 344 с.

Передерко В. Східна Галичина в політиці Російської імперії (1900 – 1914) / В. Передерко. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 300 с.

Попик С.Д. Українці в Австрії, 1914 – 1918. Австрійська політика в українському питанні періоду Великої війни / С.Д. Попик. – Чернівці : Золоті литаври, 1999. – 236 с.

Расевич В. Діяльність українських політичних організацій у Відні під час Першої світової війни / В. Расевич // Вісник Львівського ун-ту. Серія історична. – 1999. – Вип. 34. – С. 317 – 330.

Реєнт О. Україна в період Першої світової війни: історіографічний аналіз / О. Реєнт // УІЖ. – 2004. – № 4. – С. 3 – 37.

Реєнт О.П. Дипломатичні аспекти «східного питання» й Україна / О.П. Реєнт // Нариси з історії дипломатії України. – К. : Вид. дім «Альтернативи», 2001. – С. 264 – 313.

Сарбей В.Г. Національне відродження України / В.Г. Сарбей. – К. : Вид. дім «Альтернативи», 1999. – 336 с.

Стоун Н. Первая мировая война : краткая история / Норман Стоун ; пер. с англ. – М. : ACT Москва, 2010. – 219 с.

Сухий О. Національна ідея в програмах та діяльності українських політичних партій Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Сухий. – Львів : Каменяр, 1998. – 132 с.

Террейн Дж. Великая война. Первая мировая – предпосылки и развитие / Джон Террейн ; пер. с англ. Е.Б. Поспеловой. – М. : Центрполиграф, 2004. – 252 с.

Трофимович В. Українсько-польська проблематика в політиці Австро-Угорщини на початку Першої світової війни / В. Трофимович, Р. Романюк // Перша світова війна і слов’янські народи : матеріали Міжнар. наук. конф., 14 – 15 травня 1998 р. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С. 24 – 31.

Троян С. Австрійські ідеї «Міттельєвропи» напередодні та під час Першої світової війни: культурно-історичний вимір / С. Троян // Перша світова війна і слов’янські народи : матеріали Міжнар. наук. конф., 14 – 15 травня 1998 р. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С. 12 – 17.

Троян С. Нове бачення Європи: німецькі плани територіального переустрою початку ХХ ст. / С. Троян // Перша світова війна: історичні долі народів Центральної та Східної Європи : матеріали Міжнар. наук. конф. присвяченої 80-річчю Буковинського народного віча (Чернівці, 22 – 24 вересня 1998 р.). – Чернівці : Рута, 2000. – С. 89 – 103.

Туполев Б.М. «Серединная Европа» в экспансионистских планах германского империализма накануне и во время Первой мировой войны / Б.М. Туполев // Первая мировая война: пролог ХХ века / отв. ред. В.Л. Мальков. – М. : Наука, 1998. – С. 106 – 121.

Федюшин О. Украинская революция. 1917 – 1918 / О. Федюшин ; пер. с англ. Л.А. Игоревского. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2007. – 334 с.

Шацилло В.К. Первая мировая война. 1914 – 1918. Факты. Документы / В.К. Шацилло. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 480 с.

Яремчук В.Д. Українська багатопартійність Наддніпрянської і Західної України: компаративний аналіз (1899 – 1918 рр.) / В.Д. Яремчук. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 504 с.

Wasilewski L. Kwestia ukraińska jako zagadnienie międzynarodowe / Leon Wasilewski. – Warszawa : [s. n.], 1934. – 146 s.

ISSN:2312-2595 (Print) ISSN:2664-3715 (Online)