№ 1 (1998)

DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.1

Зміст

Статті

Духовність у раціональних вимірах PDF
Валерій Скотний
Філософія і мова науки: історія і сучасність PDF
Едуард Семенюк
Культура, протиріччя, відчуженість PDF
Ганна Ковадло
До оцінки Іваном Франком соціалістичної ідеї та марксистської програми її реалізації PDF
Степан Возняк
Генезис та еволюція естетичних ідей у ранньому християнстві PDF
Іван Мозговий
Соціальне пізнання: джерела та чинники PDF
Жанна Янко
Вивчення відповідальності особистості методом аналізу цілісних життєвих ситуацій PDF
Мирослав Савчин
Особливості предмета та інстанції відповідальності підлітків і старшокласників PDF
Леся Татомир
Ідеал міжособистісного розуміння як соціально-психологічне явище PDF
Надія Скотна
Перцептивно-рефлексивна регуляція педагогічної діяльності та підготовка до неї студентів педвузу PDF
Людмила Базілевська
Особливості рефлексії та її вплив на становище особистості молодшого школяра PDF
Олена Павлюк
Психологічний аналіз особливостей організації вищої педагогічної освіти в зарубіжних країнах PDF
Любов Гаврищак
Невідомий василіянський життєпис митрополита Михайла Рагози PDF
Леонід Тимошенко
Берестейська унія на білоруських землях у дослідження Михайла Грушевського PDF
Віталій Тельвак
Вітчизняна історіографія 90-х років про Українську козацьку державу XVII-XVIII ст. PDF
Володимир Батюк
Еволюція поглядів Миколи Міхновського щодо проблеми національно-державного устрою України PDF
Оксана Тимошенко
Церковнослов`янська фразеологія в романах Л.М.Толстого PDF
Алла Смерчко
Ліро-епічний образ Дрогобича у приватній мітології Бруно Шульца PDF
Віра Кунців
Ставлення радянського режиму до церкви і духовенства Західної України (вересень 1939-червень 1941 рр.) PDF
Іванна Лучаківська
Австрійський літературний феномен (до питання рецепції австрійської національної літератури) PDF
Леся Малаковська
Античні образи і мотиви в поезії Миколи Зерова PDF
Мирон Борецький
Типологія вправ для навчання дискусії суспільно-політичного характеру PDF
Михайло Янісів
Зміни у провінційній політиці Стародавнього Риму в період ранньої імперії PDF
Олег Петречко
Шкільництво Львівщини у перші повоєнні роки PDF
Руслана Попп