№ 3 (1999)

DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.3

Зміст

Статті

Культура як текст: від символу до знаку PDF
Марина Савельєва
Символ і художньо-образна картина світу: до питання культорологічної характеристики PDF
Тетяна Максимова-Яворська
Відображення етнічної культури в елементах національної символіки PDF
Максим Колесніченко
Актуальні питання сучасного технічного і духовного прогресу PDF
Валентина Здоровенко
Слово молитви як сходинка до трансцендентного PDF
Тетяна Біленко
Конфесійна суперечка про євхаристію в оцінці Гавриїла Костельника PDF
Ірина Мірчук
Про рецепцію східних релігійно-містичних традицій на Заході PDF
Микола Стуканов
Художнє осмислення соціально-культурних реалій як духовний феномен PDF
Жанна Янко
Пафос морального самостояння особистості в філософії Миколи Бердяєва PDF
Віра Мовчан
Генеза поняття "традиція" в сучасних культорологічних та естетичних концепціях PDF
Тетяна Цибуля
Смислово-пізнавальна сутність художньої традиції PDF
Оксана Юзефчик
Інтонація мистецької інформації PDF
Дзвенислава Василик
До питання про тлумачний словник фразеологічної термінології PDF
Алла Смерчко
Індивідуально-авторська метафора у творчій спадщині західноукраїнських письменників початку XX століття PDF
Олена Кравченко-Дзондзва
Механізм перетворення різних номінацій у лексичні засоби інтимізації PDF
Ольга Яскевич
Метафора та порівняння як компоненти символічного значення зоофразеологізмів PDF
Олена Куцик
Сфери формування і джерела творення фразеологічних одиниць періоду Першої та Другої світових воєн PDF
Богдана Бакай
Акцентування непохідних іменників жіночого роду у поетичному вжитку Лесі Українки PDF
Роман Міджин
Наголошування дієслів і особи однини теперішнього (простого майбутнього) часу у поезії Лесі Українки PDF
Леся Цвірчак