№ 18 (2006)

DOI: https://doi.org/10.24919/2664-3715.18

Зміст

Статті

Теорія тоталітаризму: витоки та етапи розвитку PDF
Михайло Сеньків
Професійна структура інтелігенції Львова у перші повоєнні роки (1944-1953) PDF
Руслана Попп
Ліворадикальних рух Західної України 1920-1930-х років як предмет наукових досліджень PDF
Василь Футала
Діяльність Василя Мудрого в УНДО (1925 - 1935 рр.) PDF
Ярослав Комарницький
Публіцистична спадщина Дмитра Палієва PDF
Оксана Медвідь
Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького: історіографія питання PDF
Уляна Яворська
Остап Терлецький у суспільно-політичному житті Галичини 70-х рр.XX століття PDF
Тамара Романів
Втягування поміщицьких маєтків Поділля в систему капіталістичних товарно-грошових відносин у першій половині XIXст. PDF
Олександр Козій
Спроби реформування козацтва та створення реєстрового війська у другій половині XVI- першій чверті XVII ст. PDF
Тарас Батюк
Становлення ліберальних засад у правовій системі Фпанції за "Декларацією прав людини та громадянина" 1789 р. PDF
Юлія Суха
Боротьба течій у ранньому християнстві і Нікейський собор 325 року PDF
Ігор Климів
Державне управління Риму доби принципату ( I-II ст. н.е) PDF
Олег Петречко