ТЕМА РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН У ТВОРЧИХ ВІЗІЯХ ІВАНА ФРАНКА: ПРОБЛЕМИ, ПОЯСНЕННЯ, ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, МАЙБУТНЄ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.spec.14

Ключові слова:

Іван Франко, російсько-українські відносини, різножанрова спадщина, творчі візії, проблеми, пояснення, застереження, майбутнє.

Анотація

Анотація. Мета дослідження. На матеріалах найновішої франкознавчої історіографії, а також різножанрового творчого доробку Івана Франка, ставимо за мету показати місце теми російсько-українських відносин у його творчих візіях, і водночас окреслити виокремлені вченим основні проблеми двосторонніх взаємин, акцентувати на його поясненнях щодо них та продемонструвати застереження й погляди на їхнє майбутнє. Методологія дослідження опирається на застосовуванні загальнонаукових принципів історизму й об’єктивності, а також системності. Побіжно, в процесі проведеної роботи у напрямі вивчення окресленої проблеми, використано історико-порівняльний й історико-системний методи. Визначальну канву джерельної бази становлять насамперед прозові, філософські, наукові, етнографічно-фольклорні, літературно-критичні та поетичні твори Івана Франка, у яких розкрито історію та проблеми російсько-українських відносин у період другої половини XVI – початку ХХ ст. Наукова новизна статті позначається у тому, що вперше, на основі вибраних прозових, філософських, наукових, етнографічно-фольклорних, літературно-критичних та поетичних творів Івана Франка, здійснено більш комплексне та різнобічне висвітлення теми російсько-українських відносин у його творчих візіях, де акцентовано на основних проблемах цих взаємин, звернуто увагу на його поясненнях щодо них та продемонстровано застороги й думки щодо їхнього майбутнього. Висновки. У процесі проведеного дослідження, констатовано, що Іван Франко у своїх вибраних різножанрових працях зумів розплутати клубок проблем у російсько-українських відносинах упродовж багатовікового співіснування. У своїх творах мислитель підкреслює, що ключовою ознакою українців, їх ментальності є передовсім вольовитість, патріотичний настрій, віковічне жадання народу до свободи, миру тощо. Загалом, ідеї українського вченого, є свого роду універсальним інструментом дій теперішніх та майбутніх поколінь українців, адже у них відображена минула реальність українського народу через призму дійсності Івана Франка й аналізу тих проблеми, які повсякчасно побутували, проте реальних й конкретних масштабних дій для їх розв’язання було недостатньо. З огляду на сучасну обстановку, безсумнівним є те, що Франкові слова не втрачають актуальності і слугують свого роду програмою всебічної організації та діяльності на всіх фронтах задля перемоги над агресором й запобігання повороту колеса історії у зворотному напрямі.

Посилання

Баган, О. (2009). Проблема Росії для українського національного руху: погляд Івана Франка. Журнал Універсум. URL: https://universum. lviv.ua/magazines/ universum/2009/2/bahan_3_09.html

Баган, О. (2018). Іван Франко про галицьке москвофільство. Українська літературна газета. URL: https://dspu.edu.ua/biblioteka/2020/11/26.

Лоза, М. (1966). До історії двох Франкових сонетів. Альманах на 1966 рік. У пошані Іванові Франкові. Джерзі Ситі – Ню Иорк: Видавництво «Свобода», 135–136.

Микитюк, В. (2022). Іван Франко про московство, сікофантів і гендіґерів. Збруч. URL: https://zbruc.eu/node/111360

Подедворний, Т. (2014). Тема Росії у публіцистиці Івана Франка останнього періоду творчості. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика, 39, 275–281.

Славутич, Я. (1959). Іван Франко і Росія. Вінніпег : Українська Вільна академія наук. Серія : Література. Ч. 5.

Терещук, Г. (2021) «Встане славна Україна від Кубані до Сяну» – Іван Франко. Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ivan-franko-ukrayina-yevropa-kamenyar/31430100. html.

Франко, І. (1976a). Беркут. Франко І. Зібрання творів у 50-и томах. Київ : Наукова думка. Т. 1, 62–63.

Франко, І. (1976b). Вічний революціонер. Франко І. Зібрання творів у 50-и томах. Київ : Наукова думка. Т. 1, 22–24.

Франко, І. (1976c). Во человіціх благоволеніє! Франко І. Зібрання творів у 50-и томах. Київ : Наукова думка. Т. 3, 390.

Франко, І. (1976d). Земле, моя всеплодющая мати… Франко І. Зібрання творів у 50-и томах. Київ : Наукова думка. Т. 1, 28.

Франко, І. (1976e). Каменярі. Франко І. Зібрання творів у 50-и томах. Київ : Наукова думка. Т. 1, 66–68.

Франко, І. (1976f). Мойсей (пролог). Франко І. Зібрання творів у 50-и томах. Київ : Наукова думка. Т. 5, 212–214.

Франко, І. (1976g). На суді. Франко І. Зібрання творів у 50-и томах. Київ : Наукова думка. Т. 1, 52–53.

Франко, І. (1976h).Товаришам з тюрми. Франко І. Зібрання творів у 50-и томах. Київ : Наукова думка. Т. 3, 335–336.

Франко, І. (1976i). Багно гнилеє між країв Європи... Франко І. Зібрання творів у 50-и томах. Київ : Наукова думка. Т. 1, 172–173.

Франко, І. (1978). Як русин товкся по тім світі. Франко І. Зібрання творів у 50-и томах. Київ : Наукова думка. Т. 16, 245–255.

Франко, І. (1982). Східно-західні непорозуміння. (З приводу книжки Підеші «Восток і Запад») Франко І. Зібрання творів у 50-и томах. Київ : Наукова думка. Т. 35, 199–223.

Франко, І. (1986a). Воскресеніє чи погребеніє? Франко І. Зібрання творів у 50-и томах Київ : Наукова думка. Т. 45, 221–244.

Франко, І. (1986b). Подуви вітру в Росії. Франко І. Зібрання творів у 50-и томах Київ : Наукова думка. Т. 45, 349–376.

Франко, І. (1986c). Одвертий лист до гал[ицької] української молодежі. Франко І. Зібрання творів у 50-и томах. К.: Наукова думка, Т. 45, 401–409.

Франко, І. (1986d). Подуви вітру в Росії. Франко І. Зібрання творів у 50-и томах. Київ : Наукова думка. Т. 45, 349–376.

Франко, І. (2002a). Не пора, не пора, не пора. Франко І. Мозаїка: із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 томах / упоряд. З Т. Франко, М.Г. Василенко. Львів : Каменяр, 23–24.

Франко, І. (2002b). Розвивайся ти, високий дубе… Франко І. Мозаїка: із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 томах / упоряд. З. Т. Франко, М. Г. Василенко. Львів : Каменяр, 22–23.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-30

Номер

Розділ

Статті