МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ МУЗЕЙНОЇ ІНКЛЮЗІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.15/57.17

Ключові слова:

музей, експозиція, музейне середовище, музейна інклюзія, доступність, безбар’єрність

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати діяльність зарубіжних музеїв, спрямовану на подолання бар’єрів і перешкод в отриманні доступу до музейних предметів, створюваних музейними закладами культурних послуг. Методологія дослідження. Основні аспекти проблеми розглядаються у статті на основі інституційного, комунікаційного, комплексного підходів, сукупності загальнонаукових та спеціальних методів. Наукова новизна дослідження полягає у спробі комплексного аналізу зарубіжних музейних практик взаємодії з людьми з інвалідністю, світових тенденцій поширення у музейному середовищі доступності, безбар’єрності та інклюзивності. Висновки. Як висновок у статті наголошується, що у сучасному музейному світі однією з головних визнається діяльність із налагодження різновекторної взаємодії із відвідувачами та врахування їхніх потреб. Зростає значення музеїв у процесах соціальної адаптації всіх категорій громадян, незалежно від їх фізичних чи ментальних особливостей, розвитку культурного середовища у напрямі його безбар’єрності та доступності. Музейна інклюзія базується на цінностях різноманітності, рівності, справедливості, співробітництва, участі. Діяльність зарубіжних музеїв щодо задоволення потреб людей із фізичними, ментальними, інтелектуальними та сенсорними розладами є системною, орієнтованою на можливості та запити різних груп відвідувачів, базується на новітніх наукових методиках і технічних розробках, комплексних стратегіях інклюзивного розвитку. Функції доступності для людей з інвалідністю у зарубіжному музейному середовищі включають фізичну доступність до експозицій; наявність відкритих субтитрів та аудіодискрипцій, тактильних елементів для експозицій; переклад екскурсій та експозиційного контенту мовою жестів; доступ до публічних та розробку спеціалізованих програм; використання музейних мобільних додатків; залучення людей з інвалідністю до популяризації музейних предметів. Дослідження міжнародного досвіду музейної інклюзії сприяє створенню нових форматів інклюзивної взаємодії людей з інвалідністю та об’єктів культурної спадщини у вітчизняному музейництві.

Посилання

Доступність / Музей голодомору. URL: https://holodomormuseum.org.ua/accessibilities/ (дата звернення: 22.12.2023).

Ключко, Ю.М. (2022). Сучасні соціокультурні практики інклюзії в діяльності музеїв. Питання культурології. Вип. 39, с. 141–150. doi: 10.31866/2410-1311.39.2022.256913

Кравченко, Р., & Рудик Г. (2020). Доступність музеїв для людей з інтелектуальними порушеннями : методичні рекомендації. Київ. 76 с.

Кушнір, В. (2022). Інтерактивність, інклюзія та партисипація як магістральні лінії інноваційних практик музейної роботи. Народознавчі зошити. № 1 (163), с. 16–30. doi: https://doi.org/10.15407/nz2022.01.016

Міхно, О. (2021). Інклюзія як напрям роботи Педагогічного музею України. Art museum: минуле і сьогодення : збірник наукових статей. Вип. ІІІ. Чернігів. С. 53–57.

Нове визначення музею затвердила Міжнародна рада музеїв ICOM. 25.08.2022. URL: https://www.maidanmuseum.org/uk/node/2222 (дата звернення: 05.12.2023).

Потимко, О.З., & Бонковська, О.Б. (2017). Аудіодискрипція в Україні : методика коментування творів мистецтва для осіб з дисфункцією зору. Львів : Афіша. 61 с.

Семенік, О. (2020). Інклюзія – це спроба пізнати іншого: культурні проєкти про інклюзивні програми. URL: https://creativeeurope.in.ua/posts/inclusion-in-cultural-projects (дата звернення: 20.12.2023).

Ясеновська, М., & Зіненко, О. (2020). Кращі практики інклюзії. Friedrich Ebert Stiftung. 32 с.

Accessibility at The Met / The Metropolitan Museum of Art. URL: https://www.metmuseum.org/learn/accessibility (дата звернення: 24.12.2023).

Accessibility for Visitors / Smithsonian Institution. URL: https://www.si.edu/visit/VisitorsWithDisabilities (дата звернення: 17.12.2023).

Accessibility / National Museum of Singapore. URL: https://www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/visitorinformation/nmsquicklinkretailvenuerental/accessibility (дата звернення: 17.01.2024).

Approaching art from a new angle. URL: https://www.wien.info/en/travel-info/accessible-vienna/accessiblemuseums-338206 (дата звернення: 14.01.2024).

Audio Descriptions of Presidential Portraits / National Portrait Gallery, Smithsonian. URL: https://npg.si.edu/learn/access-programs/audio-portrait-descriptions (дата звернення: 03.01.2024).

Dementia Programs / American Art Museum and its Renwick Gallery. URL: https://americanart.si.edu/education/adult/dementia-programs (дата звернення: 19.12.2023).

Guggenheim Museum. URL: https://www.guggenheim.org/ (дата звернення: 03.01.2024).

Kunsthistorisches Museum Wien. URL: https://www.khm.at/en/learn/art-education/inclusive-art-education/(дата звернення: 19.12.2023).

Museum of Fine Arts Boston. URL: https://www.mfa.org/visit (дата звернення: 20.12.2023).

Public Programs / National Air and Space Museum. URL: https://airandspace.si.edu/visit/museum-dc/visitingtips#accessibility (дата звернення: 03.01.2024).

Seeing Through Drawing. URL: https://www.metmuseum.org/events/programs/met-creates/visitors-disabilities/seeing-through-drawing (дата звернення: 16.12.2023).

Sigmond Catherine (2013). Science in Museums: Cambridge Startup ByteLight Brings LED‑based Navigation to the Museum of Science. 23.01.2013. URL: https://sites.tufts.edu/museumstudents/2013/01/23/science-in-museums-cambridge-startup-bytelight-brings-led-based-navigation-to-the-museum-ofscience/(дата звернення: 03.01.2024).

Visitors requiring assistance / Magritte Museum. URL: https://fine-arts-museum.be/en/visit/planning-myvisit/visitors-requiring-assistance (дата звернення: 03.01.2024).

Whitney Museum of American Art. URL: https://whitney.org/visit/access (дата звернення: 20.12.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-12

Номер

Розділ

Статті