ШКІЛЬНІ ДИТЯЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ УРСР У КОНТЕКСТІ «ПЕРЕБУДОВЧИХ» ПРОЦЕСІВ НАПРИКІНЦІ 1980-Х – ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.15/57.13

Ключові слова:

школа, заклади освіти, учнівство, осередок, організація, радянський

Анотація

Мета дослідження – охарактеризувати діяльність дитячих організацій у 1980-х – початку 1990-х років, коли відбувалися демократичні процеси, які торкнулися і закладів освіти. Методологія дослідження. У роботі використаний порівняльний, історико-хронологічний методи, які дали змогу простежити історію виникнення й основні напрями діяльності шкільних осередків. Порівняльний – надав змогу зіставити роботу дитячих осередків, що відрізнялися особливостями питань, які вирішували. Історико-хронологічний – простежити динаміку змін, що відбувалися в учнівському середовищі. Наукова новизна полягає в тому, що опрацьовані матеріали дали нагоду проаналізувати передумови і причини не лише виникнення організацій, а й напрями їх діяльності, що мало відкритий і доступний характер для учнівства, яке намагалося визначити свій рух. Висновки. Осередки школярів, з одного боку, стали виразниками провладних позицій, коли виконували інерційно виховну роботу, спрямовану на формування світогляду дітей, але з іншого – отримали можливість брати відповідальність за власні ініціативи, що носили прагматичний характер. Це пояснювалося тими процесами і явищами, які відбувалися в суспільстві, що перебувало в пошуку своїх можливостей і у ситуації вибору, який з’явився в умовах гласності й зародження ринкових відносин. Проте економічні негаразди також обумовлювали напрями діяльності і зміст дитячих організацій. Діти вирішували питання, пов’язані з фінансами, розуміючи звідки і куди йшли надходження; об’єднувалися в осередки любителів ігрових програм, що мало осучаснювати їх життя. Але це були лише вкраплення поряд зі звичними напрямами роботи, які протягом десятиліть впливали на свідомість школярів. Проте цікавим був досвід осередків, які виникали, що демонструвало їх бажання бути не лише учасниками свого життя, а й відповідальними споживачами.

Посилання

Водолага, О. (2011). Дитяча періодика в контексті ідеологічного виховання радянських дітей у післявоєнній Україні (1945 – початок 1950-х рр.). Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Вип. 23. С. 157–164.

Головенько, В. (2006). Молоде покоління України в алгоритмі суспільних процесів. Соціологія. № 4. С. 20–34.

Документи фронтальної перевірки шкіл Піщанського районного відділу народної освіти (довідки, доповідні записки) за 1991 рік / Державний архів Вінницької області. Ф. Р 6014. Винницкий областной отдел народного образования. Песчанский районный отдел народного образования. Оп. 1. Спр. 501. 42 арк.

Дояр, Л. (2020). Педагогічні знахідки дитячої періодики УРСР (за матеріалами видань 1962 року). Вісник Книжкової палати. № 11. С. 47–51. doi: https://doi.org/10.36273/2076-9555.2020.11(292).47-52 (дата звернення: 11.01.2024).

Карпич, І. (2014). Питання розвитку піонерської періодики та науково-методичної літератури на сторінках української преси (20-ті – початок 30-х років ХХ ст. ). Людинознавчі студії. Педагогіка. Випуск 29. С. 69–76.

Колісник, Ю. (2011). Дитячо-юнацька преса УРСР та її роль у формуванні суспільної свідомості. С. 75–84. URL: https://www.lsl.lviv.ua/wp-content/uploads/Zb/NDI2011/JRN/PDF/8.pdf (дата звернення : 07.01.2024).

Коцур, В., Старченко, М. (2020). Молодіжні організації в політичній системі радянської України: історіографія 1920 – 1930-х рр. С. 130–150. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/kotsur_molodizhni.pdf (дата звернення: 10.01.2024).

Лаврут, О. (2020). Праця учнів Української РСР другої половини ХХ століття: обов’яковість, примус чи престиж? Етнічна історія народів Європи. Випуск 62. С. 157–165. doi: https://doi.org/10.17721/2518-1270.2020.62.17 (дата звернення: 07.01.2024).

Левчук, К. (2009). Громадські організації України: створення та діяльність (1985–1996 рр.): монографія. Вінниця : ПП «Едельвейс і К».

Листи в редакцію. (1990). Піонерія. Щомісячний дитячий журнал ЦК ЛКСМУ та республіканської ради Всесоюзної піонерської організації імені В. І. Леніна. 1990. № 10. С. 23.

Лопухівська, А. Впровадження учнівського самоврядування в практику шкільного життя. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/6/visnuk_26.pdf (дата звернення : 25.01.2024).

Піонерський календар. Лютий. (1990). Піонерія. 1990. № 1. С. 7.

Піонерський календар. Листопад. (1990). Піонерія. 1990. № 10. С. 27.

Піонерський клуб «Сурмач». Як залатати дірки в бюджеті? (1990). Піонерія. 1990. № 10. С. 6–7.

Рубрика «Комп’ютер і ти». (1990). Піонерія. 1990. № 10. С. 22.

Червоні квіти. (1990). Піонерія. 1990. № 1. С. 24–25.

Шарун, Т., Павленко Ю. Досвід схвалено. Радянська освіта. 1985. 16 липня № 60. С. 1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-12

Номер

Розділ

Статті