ПРОБЛЕМИ СЕЛЯНСТВА У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ НА СТОРІНКАХ ЛЬВІВСЬКОГО ЧАСОПИСУ «WIEŚ I PAŃSTWO» (1938–1939)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.15/57.9

Ключові слова:

міжвоєнне двадцятиліття, наукова преса, польська історіографія, часопис «Wieś i Państwo», Ф. Буяк

Анотація

Мета дослідження полягає у реконструкції представлення проблеми селянства у II Речі Посполитій на сторінках часопису «Wieś i Państwo» – друкованого органу львівського історико-економічного дослідницького осередку, очолюваного Францішком Буяком. Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, системності, науковості, верифікації, а також на використанні загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення) та спеціально-історичних (історико-генетичний, історико-типологічний, історико-системний) методів. Наукова новизна полягає у тому, що вперше до наукового обігу залучаються матеріали часопису «Wieś i Państwo» (1938–1939 рр.), що є підставою узагальнення проблеми взаємин селянства та молодої польської держави міжвоєнного десятиліття. Висновки. У міжвоєнний період у Львові знаний дослідник минулого Францішек Буяка зорганізував історико-економічний дослідницький осередок, зусиллями учасників якого у 1938 р. постав науковий часопис «Wieś i Państwo». Видання стало трибуною репрезентації результатів студій школи Ф. Буяка, а також площадкою для обговорення актуальних проблеми соціально-економічного життя тодішньої Польщі. Однією з найбільш гострих проблем аграрної держави, на думку авторів видання, було «селянське питання». Проблему селянства, найбільш «занедбаної» соціальної групи у міжвоєнній Польщі, Францішек Буяк як прихильника демократії і соціальної рівності трактував цілісно. Дослідник вважав селянську верству не лише економічною, а й духовною основою держави. Взаємини «держава і селяни» Ф. Буяк розглядав у історичній ретроспективі як протистояння селян і шляхти. У цьому контексті одним із нагальних завдань він вважав подолання взаємних, історично зумовлених упереджень. А одним з основних шляхів цього мала бути дієва участь держави у підвищенні освітнього і культурного рівня селянської верстви. З огляду на час значну увагу Ф. Буяк приділяв проблемі тоталітаризму, зокрема можливостям та особливостям його запровадження у молодій польській державі. А в цьому контексті він аналізував ризики для селянської верстви, які могла спричинити така еволюція політичного устрою. Назагал у часописі «Wieś i Państwo» подавалися доволі виважені оцінки реально стану селянської проблеми, вирішення якої вбачалося у встановленні національної солідарності між різними соціальними прошарками, взаємини між якими мали би регулюватися на законодавчому рівні.

Посилання

Баран, З., & Сипко, Б. (2019). Аграрна політика польського уряду в оцінці Ф. Буяка. Kwartalnik-Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studiai Prace. N. 3, c. 89–102. doi: 10.33119/KKESSiP.2019.3.4

Budzyński, Z. (2007). Franciszek Bujak (1875−1953). Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku. Rzeszów: Wyd. Uniwersutetu Rzeszowskiego, s. 421−440.

Bujak, F. (1918). O naprawie ustroju rolnego w Polsce. Warszawa, 160 s.

Bujak, F. (1938). Chłop wyrazicielem duha Polski. Wieś i Państwo. N8, s. 486–488.

Bujak, F. (1938). Szlachetczyzna. Wieś i Państwo. N3, s.161–168.

Bujak, F. (1938). Wieś a Totalizm. Wieś i Państwo. N2, s. 88–92.

Bujak, F. (1938). Wieś i Państwo. Wieś i Państwo. N1, s. 5–12.

Bujak, F. (1938). Z jednej gliny jesteśmy. Wieś i Państwo. N 4, s. 258–269.

Девіс, Н. (2008). Боже ігрище: історія Польщі. К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 1080 с.

Grabski, A.F. (1976). Franciszek Bujak i historia gospodarcza (Uwagi o metodologicznych poglądach uczonego). Historyka. N9, s. 101−124.

Grabski, A.F. (2000) Zarys historii historiografii polskiej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 278 s.

Kowalczyk, E. (2016). Agraryzm i jego wyraz w myśli społeczno-ekonomicznej F. Bujaka, W. Stysia i W. Grabskiego. Przegląd Prawa i Administracji. N 105, s. 85–98. doi: 10.19195/0137-1134.105.6

Kula, W. (1963). Problemy i metody historii gospodarczej. Warsawa: Wyd. Naukowe PWN, 786 s.

Madurowicz-Urbanska, H. (1976). Franciszek Bujak – o nowy kształt historii. Bujak F. Wybór pism. Warszawa: PWN, t. 1, s. 37−170.

Pobóg-Malinowski, W.(1956). Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945, t.2., cz.1, Londyn, 665 s.

Shelton, A.K. (1989). The democratic idea in Polishhistory and historiography: Franciszek Bujak (1875−1953). Colorado: Columbia University Press, 315 s.

Szafraniec, B. (2009). Franciszek Bujak (1875–1953). Życie, działalność naukowo-dydaktyczna i społeczna. Toruń, 305 s.

Topolski, J. (1963) Badania historyczno-gospodarcze w Polsce. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. N 25, s. 56–76.

Wielka historia Polski: 1918–1939. (2000). Kraków, 272 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-12

Номер

Розділ

Статті