ІНТЕРНУВАННЯ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО У ПОЗНАНІ 1923 Р.: ГРОМАДСЬКИЙ РЕЗОНАНС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.15/57.6

Ключові слова:

митрополит Андрей Шептицький, Греко-католицька Церква, польська влада, інтернування, галицько-українське суспільство, Познань

Анотація

Мета дослідження полягає у висвітленні громадського резонансу інтернування митрополита Андрея Шептицького в Познані 1923 р. Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, системності, науковості, об’єктивності, використання загальнонаукових (аналізу, синтезу, узагальнення) та спеціально-історичних (історико-генетичного, історико-типологічного, історико-системного) методів. Новизна дослідження полягає в тому, що цілісно охарактеризовано ставлення польського політикуму та громадськості до затримання українського архієрея, визначено реакцію галицько-українського суспільства на інтернування глави ГКЦ у Познані. Висновки. Зазначено, що за винятком деяких консервативних польських видань усі інші друковані органи більшою чи меншою мірою підтримали затримання українського митрополита в Познані. Польська преса за тих обставин стала інструментом позиції тогочасних урядових структур. Українське суспільне середовище – представники духовенства, політикуму та прості віряни виступили з рішучим протестом примусового затримання митрополита. Більшість церковних сановників Апостольської столиці, як і частина римо-католицького духовенства Польщі, також не підтримали інтернування українського ієрарха.

Посилання

Архів Актів Нових у Варшаві – ААН.

Баламутна преса. Нива. 1923. № 1112. С. 429.

Басараб, В. (2018). Причини українсько-польського протистояння 1930–1943 рр. крізь призму листів та пастирських послань Андрея Шептицького. Східноєвропейський історичний вісник. 3. 285–295. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2018_3_34

В справі повороту о. Митрополита. Діло. 1923. № 152. 10 жовтня. С. 1.

Гайковський, М. (2001). УГКЦ в часи митрополитування Андрея Шептицького. Київська Церква, 2–3. 32–48.

Гентош, Л. (2015). Митрополит Шептицький 1923–1939. Випробування ідеалів. Львів : ВНТЛ–Класика.

Гентош, Л. (2016). Роль митрополита Андрея Шептицького в укладенні конкордату між Апостольським престолом і Польщею (1925 р.). Poznańskie Studia Slawistyczne, 10. 115–128.

Гентош, Л. (2016). Становище Греко-католицької церкви у Польщі до підписання Конкордату 1925 р. Емінак. 1 (3). 21–25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak. Державний архів у Кракові – ДАК.

Єгрешій, О.І. (2022). Домашній арешт митрополита Андрея Шептицького у Познані у 1923 р. Олександр Карпенко – історик Української революції : до 100-річчя від дня народження : колективна монографія / за ред. М. Кугутяка, І. Райківського, С. Кобути. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. 136–145.

Єгрешій, О., Дрогомирецька, Л. (2022). Civic position of the greek catholic clergy in the elections to the polish sejm and the senate. Східноєвропейський історичний вісник, 23. 99–109.

Львівські Архієпархіяльні відомости. 1923. Ч. 5. С. 3.

Народний комітет в справі митр. Шептицького. Діло. 1923. Ч. 121. 1 верес. С. 1.

Перевезій, В. (1998). Греко-католицька церква в умовах українсько-польської конфронтації 20–30-х рр. ХХ ст. Київ.

Перевезій, В. (2004). Служіння Богу і народу: Українська греко-католицька церква в суспільному житті України ХХ ст. Київ : Світогляд.

Приїзд митроп. Шептицького до Львова. Діло. 1923. Ч. 150. 7 жовт. С. 1

Скакун, Р. (2020). Життя в тіні великого Митрополита: брат Йосиф Гродський і його спогади. Львів : Видавництво Українського католицького університету.

Справа митр. Шептицького. Діло. 1923. Ч. 123. 5 верес. С. 1.

Справа о. митрополита Шептицького. Діло. 1923. Ч. 124. 9 верес. С. 2.

Стемпень, С. (2015). Поляк з походження та виховання, український архієрей і патріот з вибору. Митрополит Андрей Шептицький і Польща та поляки. Ковчег. Науковий збірник з церковної історії. Вип. 7 / відп. ред. О. Турій, наук. ред. Р. Скакун. Львів : Видавництво УКУ. 251–268.

Центральний історичний архів України у Львові – ЦДІАУЛ. 1914–1923 …Арешт митрополита ! Діло.1923. Ч. 117, 26 серп. С. 1.

Co dalej? Czas. 1923. № 195. 1 września. S. 1.

Deklaracia lojalności Metropolity Szeptyckiego. Gazeta Lwowska. 1923. № 226. 6 października. S. 1.

Dyplomatyczny list pasterski. Gazeta Poranna. 1923. № 6830. 15 września. S. 2.

Incydent z metropolitą Szeptyckim. Gazeta Lwowska. 1923. № 192. 26 sierpnia. S. 1.

List pasterski Ks Szeptyckiego. Gazeta Lwowska. 1923. № 208. 14 września. S. 1.

List pasterski X Szeptyckiego Czas. 1923. № 205. 14 września. S. 1.

Metr. Szeptycki zapewnia o swej lojalności. Słowo Polskie. 1923. № 274. 6 października. S. 1.

Metropolita Szeptycky we Lwowie Gazeta Lwowska. 1923. № 227. 7 października. S. 1.

Metropolita Szeptycky we Lwowie Słowo Polskie. 1923. № 275. 7 października. S.1.

Minister Głąbiński o metr. Szeptyckim. Słowo Polskie. 1923. № 233. 26 sierpnia. S. 1.

Nowak, M. (2021). Metropolita Andrzej Szeptycki i jego bracia u progu I wojny Światowej w świetle korespondencji rodzinnej. Materialy Mizhnarodnoyi naukovoyi onlayn-konferentsiyi do 155-richchya vid dnya narodzhennya Mytropolyta Andreya Sheptyts’koho / uporyad.: Yu. Skira; lit. red.: H. Dydyk-Meush. 27–50.

Około sprawy Metropolity Szeptyckiego. Gazeta Lwowska. 1923. № 206 12 września. S. 1. Ostatnie intrygi Petruszewyczowców. Likwidacja incydentu. Gazeta Lwowska. 1923. № 226. 6 października. S. 1.

Papierzyńska-Turek, M. (1979). Sprawa ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922–1926. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Protektorzy metropolity Szeptyckiego. Słowo Polskie. 1923. № 238. 31 sierpniа. S. 1.

Sprawa ks. metr. Szeptyckiego. Gazeta Warszawska. 1923. № 248. 11 września. S. 1.

Sprawa metr. Szeptyckiego i artykuly 97 і 101 Konstytucji. Kurjer poranny. 1923. № 235. 28 sierpnia. S. 2.

Sprawa metropol. Szeptyckiego. Głos narodu. 1923. № 174. 30 sierpnia. S. 1, 2.

Sprawa X arcyb. Szeptyckiego. Czas. 1923. № 191. 27 sierpniа. S. 1.

Torzecki, R. (1989). Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929 Kraków : Wydawnictwo Literackie.

Tajemnicza podróż metrop. Szeptyckiego. Gazeta Lwowska. 1923. № 167. 26 lipca. S. 1.

Warunki powrotu metrop. Szeptyckiego. Gazeta Lwowska. 1923. № 159. 17 lipca. S. 1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-12

Номер

Розділ

Статті