СЕЛЯНСЬКЕ ПИТАННЯ І АГРАРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1921) В ПРАЦЯХ СУЧАСНОЇ РУМУНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.15/57.5

Ключові слова:

українське селянство, селянське питання, аграризм, Українська революція 1917–1921 рр., зарубіжна історіографія

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати проблематику аграрних перетворень та селянське питання у добу Української революції (1917–1921 рр.) у наукових роботах сучасних румунських та польських дослідників. Методологія дослідження операється на принципи історизму, об’єктивності, системності та методи історіографічного аналізу та синтезу. Наукова новизна полягає у тому що фактично уперше проаналізовано наукові напрацювання сучасних румунських і польських істориків стосовно селянського питання та аграрних перетворень, що мали місце у період Української революції (1917–1921 рр.). Висновки. Підбиваючи підсумки, важливо зупинитися на деяких важливих міркуваннях. По-перше, у румунській і польській історичних науках є достатньо праць, в яких безпосередньо або опосередковано характеризуються селянське питання і аграрні нововведення в роки Української революції (1917–1921 рр.). Як ми намагалися продемонструвати, одна з ключових особливостей, що притаманна проаналізованим працям, це зосередження дослідницького фокусу на політичному, соціальному і економічному контекстах, у яких розглядається як селянське питання, так і перетворення в українському селі впродовж зазначених років. По-друге, незважаючи на все перераховане вище, спеціалізоване наукове дослідження, повністю присвячене означеній проблематиці так і не з’явилося ні румунській, ні в польській історіографії. По-третє, одним із пояснень такої ситуації може слугувати те, що в румунській та польській історичних науках сформувалися окремі наукові напрями у вивченні власної аграрної історії ХІХ–ХХ ст., яка є не менш цікавою, ніж українська. Осмислюючи все вищевказане, на наш погляд, варто було б задуматися над ідеєю про комплексне колективне дослідження багатонаціонального авторського колективу, де б селянське питання і аграрні реформи доби Української революції (1917–1921 рр.) були проаналізовані та зіставленні з подібними явища, що мали місце в сусідніх країнах (Польщі, Румунії та інших). Такий транснаціональний погляд на цей регіон континентальної Європи початку ХХ ст.. якісніше репрезентував би тогочасні характерні риси як Центрально-Східної Європи загалом, так і кожної з держав.

Посилання

Lieven, D. (2015). Tow wards the flame. Empire, War and the End of Tsarist Russia. London, Alien Lane. An Imprint of Pinguin Books. [in English]

Sych, A. (2019). Post War (WWI) Central and Eastern Europe: Time of Civilizational Choice. Codrul Cosminului, 1, 143–158. [in English]

Hrytsak, Y. (2016). Misunderstood War. Ukraina Moderna, 23, 201–215. [in Ukrainian]

Ilnytskyi, V., Hlibishchuk, M., Kompaniiets, O. (2020). Agrarianism as a Peasant-centric Phenomenon of the Ukrainian Revolution of 1917–1921 in the Focus of Foreign Historiography. Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 5/47, 214–234. [in Ukrainian]

Scurtu, I. (1994). Istoria Partidului Naţional Ţărănesc. Bucharest: Editura Enciclopedic. [in Romanian]

Seserman, A. (2016). Taranismul si crestin-democratia romaneasca. Cluj: LIMES. [in Romanian]

Pop, M. (2010). «Partidul Naţional-Ţărănesc şi problema moţilor din Munţii Apuseni în timpul marii crize economice». Sargetia. Acta Musei Devensis, 1, 449–460. [in Romanian]

Pop, M. (2011). Activitatea organizaţiei Partidului Naţional Român din judeţul Hunedoara în perioada 1919–1922. Sargetia. Acta Musei Devensis, 2, 469–486. [in Romanian]

Pop, M. (2015). Ac tivitatea organizaţiei Partidului Naţional Ţărănesc din judeţul Hunedoara în perioada 1928–1938. Sargetia. Acta Musei Devensis, 6, 319–333. [in Romanian]

Pop, M. (2016). Evoluţia organizaţiilor Partidului Naţional Român din Ardeal şi Banat în perioada 1923–1925. Alegeri parlamentare parţiale. Sargetia. Acta Musei Devensis, 7, 313–331. [in Romanian]

Nicolaescu, A. (2018). Evoluţia editorială a gazetei Ţărănismul în primii doi ani de existentă (1925–1927). Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, 15, 173–199. [in Romanian]

Harre, A. (2008). Between Marxism and Liberal Democracy: Romanian Agrarianism as an Economic Third Way. Societal Change and Ideological Formation among the Rural Population of the Baltic Area, 1880–1939. Huddinge: Södertörn University, 57–73. [in English]

Holec, R. (2011). Agrárna demokracia ako pokus o tretiu cestu stredoeurópskej transformácie. Historický časopis, 1, 3–32. [in Polish]

Stamate-Stefan, A. (2016). Virgil Madgearu at the crossroads of an anticapitalistic trinity: german historicism, populism and marxism. New Europe College Stefan Odobleja Program Yearbook, 16, 221–250. [in Romanian]

Neagoe, L. (2009). The «Third Way»: Agrarianism and Intellectual Debates in Interwar Romania. Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu». Series HISTORICA, 48, 245–260. [in English]

Lityński, A. (2016). Ukraine from provisional government till bolshevik coup. 100th anniversary of the revolution of 1917. Roczniki Administracji i Prawa, 16/2, 83–102. [in English]

Kowalczyk, R. (2016). W cieniu walk, wojen i rewolucji. Trudna droga Ukrainy do wolności. Ucraina magna, 1, 171–207. [in Polish]

Holubko, W., Lityński, A. (2017). Na gruzach imperium. Ukraina po upadku cesarstwa rosyjskiego: od rewolucji lutowej 1917 do traktatu brzeskiego 1918. Czasopismo Prawno-Historyczne, 69, 83–129. [in Polish]

Zalewski, F. (2014). Agrarian Populism in Poland: Peasants’ Political Identity and Mobilisation from Democratisation to Communism (1880–1989). The Many Faces of Populism: Current Perspectives. Research in Political Sociology, 22, 101–126. [in English]

Włudyk, T. (1994). «Trzecia droga» w myśli gospodarczej II Rzeczypospolitej. Krakόw. [in Polish]

Lech, A. (2007). Agrarianism in the populist movement of the Slavic states (1918–1939). The history of peasant parties in Europe. Genesis and development, 1, 33–42. [in English]

Stoczewska, B. (2013). Ukraina i Ukraińcy w polskiej myśli politycznej: od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej. Kraków: AFM. [in Polish]

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-12

Номер

Розділ

Статті